Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Autokulujen vähentäminen maataloudessa

Maatalouden harjoittamiseen liittyvät autokulut voidaan vähentää maatalouden tuloksesta. Autokulut vähennetään joko muistiinpanoissa tai lisävähennyksenä. Ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys tarvitaan.

Auto maatalouden tulolähteessä

Auto kuuluu maatalouden tulolähteeseen, jos sen ajokilometreistä yli 50 % on maatalouteen liittyviä ajoja. Merkitse silloin muistiinpanoihin kaikki autoon liittyvät kulut, esimerkiksi polttoaineet, huollot ja auton poisto. Ajopäiväkirjalla, johon on merkitty kaikki auton ajot, selvitetään auton kulujen jakautuminen maatalouden menoiksi ja elantomenoiksi. Maatalouteen liittyvien autokulujen osuus saadaan, kun auton kulut ja poisto jaetaan ajetuilla kokonaiskilometreillä ja saatu tulos kerrotaan maatalouden ajoilla. Saatu yksityisajojen osuus lisätään maatalouden tulokseen.

Ajopäiväkirja

Merkitse ajopäiväkirjaan vuoden aikana ajettu kokonaiskilometrimäärä.  Lisäksi ajoista on oltava selvitys:

  • alkamis- ja päättymisaika
  • alkamis- ja päättymispaikka, mahdollisesti ajoreitti
  • matkan pituus
  • ajon tarkoitus.

Jos ajopäiväkirjaa ei ole pidetty, voidaan autokulut hyväksyä vähennettäväksi muun luotettavan selvityksen perusteella. Jos muuta selvitystä ei ole, Verohallinto arvioi yksityisajojen osuuden. Huomaathan, että asunnon ja maatilan väliset matkat ovat yksityisajoja. Voit vähentää ne asunnon ja työpaikan välisinä matkoina esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut ilmoitetaan joko OmaVerossa tai lomakkeella 1A.

Jos autoa käytetään alle puolet maatalouden ajoissa pysyvästi, tulee auto kirjata pois maatalouden muistiinpanojen kalustosta ja menot vähentää jatkossa yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä maataloudessa.

Yksityisauto maatalouden käytössä

Jos auton ajokilometreistä enintään 50 % on maatalouden ajoja tai kyseessä on puolison auto, auto kuuluu yksityistalouteen. Silloin voit vähentää autokulut ns. lisävähennyksenä maatalouden veroilmoituksella.

Jos et ole vähentänyt autokuluja muistiinpanoissa, lisävähennyksen määrä on verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä: kerro maatalouden ajokilometrit verovapaan kilometrikorvauksen määrällä (53 senttiä vuonna 2023)

Jos olet jo vähentänyt auton kuluja muistiinpanoissa, lisävähennys on verovapaan kilometrikorvauksen yhteismäärä – muistiinpanoissa vähennetyt todelliset kulut.

Lisävähennyksen saa myös tilanteessa, jossa elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvaa autoa käytetään maatalouden ajoihin. Tällöin maatalouden ajoihin liittyviä menoja ei saa vähentää elinkeinotoiminnan tuloksesta.

Lisävähennyksen edellytyksenä on luotettava selvitys maatalouden ajoista. Jos luotettavaa selvitystä ei ole, auton menoja ei voida vähentää maatalouden tuloksesta.

Yksityisauto verotusyhtymän tai kuolinpesän käytössä

Jos yhtymän tai kuolinpesän osakas on käyttänyt omaa autoaan maatalouden ajoihin, yhtymä tai kuolinpesä voi maksaa osakkaalle verovapaita kustannusten korvauksia. Tällöin korvaukset merkitään yhtymän tai kuolinpesän muistiinpanoihin palkkamenoiksi. Osakkaalle tulot ovat verovapaata tuloa. Kuolinpesän leskelle ei kuolinpesä voi maksaa palkkaa, joten myöskään verovapaita kustannusten korvauksia ei voida maksaa.

Jos yhtymä tai kuolinpesä ei ole maksanut yhtymän tai kuolinpesän osakkaalle korvauksia ja osakas on käyttänyt yksityisautoaan maataloudessa, kulut vähennetään joko todellisten kulujen mukaan tai muun selvityksen puuttuessa 0,30 eur/km (vuonna 2023). Poikkeuksena on kuolinpesän leski. Jos leski käyttää yksityisautoaan kuolinpesän harjoittamassa maataloudessa, tehdään vähennys kohdan ”Yksityisauto maatalouden käytössä” mukaisesti kuolinpesän verotuksessa.

Huomaa, että asunnon ja erillisten maatilojen väliset matkat ovat yksityisajoja. Yhtymän osakas vähentää asunnon ja maatilan välisistä matkoista aiheutuneet kustannukset asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina oman esitäytetyn veroilmoituksensa yhteydessä.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024