Kiinteistövero – tarkista verotuspäätös ja maksa vero

Kiinteistötiedot verkossa 2018 -palvelu on sulkeutunut toukokuussa 2018. Seuraavan kerran palvelua voi käyttää keväällä 2019 vuoden 2019 kiinteistöverotietojen ilmoittamiseen.

Ohjeet koskevat sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Kun saat kiinteistöverotuspäätöksen, toimi näin

1

Säilytä kiinteistöverotuspäätös

Saat kiinteistöverotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet maaliskuussa – säilytä nämä!

2

Tarkista päätöksen tiedot ja korjaa tarvittaessa

Tarkista päätöksen tiedot. Jos ne ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Keväällä 2018 saamasi kiinteistöverotuspäätöksen tiedot perustuvat vuoden alun (1.1.2018) tilanteeseen.

Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita, korjaa tiedot Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa tai paperilomakkeella. Korjausilmoituksen viimeinen jättöpäivä on merkitty kotiin tulevan kiinteistöverotuspäätöksen ilmoitusosaan. Se on joko 8.5.2018 tai 15.5.2018.

Katso ohjevideo kiinteistötietojen korjaamisesta (www.youtube.com)

3

Maksa vero

Veron maksaa se, joka omistaa kiinteistön 1.1.2018. Maksuohjeet

Kiinteistöveron eräpäivät ovat 3.9.2018 ja 15.10.2018.

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistöverosta

Kiinteistöveron maksaa ja kiinteistöverotuspäätös lähetetään sille, joka omistaa kiinteistön 1.1.2018. Lue lisää omistuksesta ja hallinnasta.

Puolisot antavat yhteisen ilmoituksen

Jos omistat kiinteistön yhdessä puolisosi kanssa, riittää, että täydennätte ja palautatte jommankumman puolison ilmoitusosan.

Usein kysyttyä

Olet saanut uuden kiinteistöverotuspäätöksen, jos olet itse korjannut tietoja keväällä tai tietoja on korjattu Verohallinnon aloitteesta. Korjattu verotuspäätös on voitu muodostaa esimerkiksi sen vuoksi, että olet vaatinut tuloveroilmoituksellasi tuotantorakennusten menojäännöksistä poistoja. Kiinteistöveron maksamista varten saat uudet tilisiirtolomakkeet uuden kiinteistöverotuspäätöksen mukana. Kiinteistöveron eräpäivät ovat  3.9. ja 15.10.2018. Katso tarkemmat maksuohjeet.

Tarkista rakennusten tiedot. Useat kunnat ovat tarkistaneet  alueella olevia rakennuksia ja ilmoittaneet muutoksista. Rakennusten tietojen muutos vaikuttaa kiinteistöveroon.

Myös kunnan kiinteistöveroprosenttiin on voinut tulla muutoksia edellisestä vuodesta

Katso: Kiinteistöveroprosentit kunnittain vuonna 2018

Älä ilmoita kiinteistön tietoja Verohallintoon. Saamme tiedot Maanmittauslaitokselta.

Saat kiinteistöverotuspäätöksen vasta keväällä 2019, johon kuuluu myös ostamasi kiinteistön tiedot. Kiinteistöveron maksupäivät ovat syksyllä 2019.

Jos kiinteistön ostajia on useita (kaksi tai enemmän), tarkista kiinteistöverotuspäätökseltä omistusosuudet keväällä 2019.

Olet vastuussa kiinteistöveron maksusta, koska olet omistanut kiinteistön 1.1.2018.

Jos olet ostajan kanssa sopinut kauppakirjassa kiinteistöveron maksusta, kyseessä on teidän kahdenvälinen sopimus.

Älä ilmoita muuttuneita kiinteistötietoja Verohallintoon. Saamme kiinteistöön liittyvät muutokset  Maanmittauslaitokselta.

Jos omistat yhä kiinteistön, olet kiinteistön omistajana kiinteistöverovelvollinen. Vuoden 2018 kiinteistöverotus määräytyy 1.1.2018 tilanteen mukaan.

Ilmoita kiinteistön käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi keväällä 2019.

Vuoden 2018 kiinteistöverotus määräytyy 1.1.2018 tilanteen mukaan. Vuoden 2018 aikana tapahtunut kiinteistön käyttötarkoituksen muutos vaikuttaa vasta vuoden 2019 kiinteistöverotukseen. 

Tarkistamme Väestörekisterikeskuksesta onko kiinteistö asuinkäytössä. Olethan muistanut tehdä osoitteenmuutoksen. Tarkista, mitä pidetään vakituisena asuntona, jos omistat muita asuntoja.

Avainsanat: