Ulkomailla vakituisesti asuvan oikeus ajoneuvon verottomaan käyttöön

Jos asut vakituisesti ulkomailla ja tuot ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon Suomeen omaan käyttöösi, voit käyttää ajoneuvoa verottomasti enintään 6 kuukautta 12 kuukauden aikana. Lue lisää vakituisesta asuinpaikasta.

Sinun ei tarvitse tehdä ilmoitusta Verohallinnolle tällä perusteella tapahtuvasta ajoneuvon verottomasta käytöstä.

Jos oleskelet kahdessa maassa, sinun kannattaa hakea Verohallinnolta päätös vakituisesta asuinpaikastasi. Lue lisää vakituisesta asuinpaikasta

Jos verottoman käytön edellytykset eivät täyty, ajoneuvo katsotaan otetuksi verolliseen käyttöön ja käyttöönottajan on annettava ajoneuvosta käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus. Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Milloin veroton käyttö voi kestää enemmän kuin 6 kuukautta?

Voit käyttää ajoneuvoa verottomasti enemmän kuin 6 kuukautta 12 kuukauden aikana, jos asut vakituisesti ulkomailla ja työskentelet Suomessa. Sinun pitää kuitenkin säännöllisesti poistua ajoneuvollasi vakituiseen asuinpaikkaasi ulkomailla. Poistumisen pitää yleensä olla päivittäistä, koska kyse on työmatkasta.

Myös ulkomailla vakituisesti asuva, joka saapuu Suomeen opiskelemaan, voi tietyin edellytyksin käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoaan enemmän kuin 6 kuukautta 12 kuukauden aikana. Lue lisää, kuinka Suomessa opiskeleva ulkomaalainen voi käyttää ajoneuvoa verottomasti.

Verottomaan käyttöaikaan voi saada pidennystä

Jos vakituinen asuinpaikkasi on ulkomailla, vaikka oleskelusi Suomessa kestää yli 6 kuukautta, voit saada pidennystä ajoneuvosi verottomaan käyttöaikaan. Verohallinto voi pidentää 6 kuukauden verotonta käyttöaikaa enintään yhdellä vuodella.

Tee käyttöajan pidennystä varten hakemus Verohallinnolle ennen kuin 6 kuukauden veroton käyttöaika päättyy. Verohallinto ei tutki hakemusta, jos se saapuu Verohallinnolle määräajan päättymisen jälkeen.  

Hae käyttöajan pidennystä OmaVerossa

Tee hakemus ennen kuin olet käyttänyt ajoneuvoa 6 kuukauden ajan.

Saat päätöksen OmaVeroon. Päätös tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista.

Voit tehdä hakemuksen myös lomakkeella Hakemus väliaikaisen autoverottomuuden määräajan pidentämiseksi (1260). Lomakkeen pitää olla perillä Verohallinnossa ennen kuin 6 kuukauden käyttöaika eli hakemuksen tekemisen määräaika päättyy. 

Jos ajoneuvon verotonta käyttöaikaa on pidennetty, ajoneuvon veroton käyttö on mahdollista uudelleen aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua pidennetyn käyttöajan päättymisestä.