Ajoneuvon veroton käyttö yritystoiminnassa

Yritys voi käyttää ajoneuvoa toiminnassaan verottomasti, jos verottoman käytön edellytykset täyttyvät.

Tee tarvittaessa ilmoitus verottomasta käytöstä 

Jos yritys tuo verottomaan käyttöön otettavan ajoneuvon Suomeen tai ottaa ajoneuvon Suomessa verottomaan käyttöön, sen on yleensä annettava Verohallinnolle verottoman käytön ilmoitus. Joissakin tilanteissa ajoneuvon verottomasta käytöstä ei anneta Verohallinnolle ilmoitusta.

Ilmoittamisvelvollisen on tehtävä Verohallinnolle verottoman käytön ilmoitus ennen kuin ajoneuvon veroton käyttö alkaa. Verohallinto vahvistaa ilmoituksen, mutta vahvistus ei tarkoita, että Verohallinto olisi tutkinut ja hyväksynyt verottoman käytön edellytykset. Ajoneuvon käyttöönottajan ja käyttäjän on itse selvitettävä, onko verottomalle käytölle perusteet. Jos perusteita ei ole, ajoneuvon käyttö on verollista.

Pidä vahvistus mukana ajoneuvossa

Ajoneuvossa on pidettävä mukana vahvistus verottoman käytön ilmoituksesta ja muut asiakirjat, joilla ajoneuvon kuljettaja osoittaa, että hänellä on oikeus käyttää ajoneuvoa verottomasti. Kuljettajan on pyydettäessä esitettävä asiakirjat poliisille tai Tullille.

Verohallinto voi pyytää tarkempia tietoja tai selvitystä verottomasta käytöstä. Verohallinto voi lisäksi pyytää esittämään asiakirjoja verottoman käyttöoikeuden selvittämiseksi.

Jos verottoman käytön edellytykset eivät täyty

Jos ajoneuvon verottomalle käytölle ei ole perusteita, Verohallinto kehottaa ajoneuvon käyttöönottajaa antamaan veroilmoituksen ja määrää autoveron ja viivästyskoron. Koska ajoneuvon käyttöönottaja on laiminlyönyt veroilmoituksen ja käyttöönottoilmoituksen antamisen, määrää Verohallinto laiminlyönneistä veronkorotuksen ja laiminlyöntimaksun.

Lue veronkorotuksen ja laiminlyöntimaksun määräytymisestä tarkemmin ohjeesta Seuraamusmaksut autoverotuksessa.

Laiminlyöntimaksu verottoman käytön ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä

Voit joutua maksamaan laiminlyöntimaksua verottoman käytön ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä, jos

  • et anna verottoman käytön ilmoitusta, vaikka sinulla on ilmoittamisvelvollisuus
  • annat verottoman käytön ilmoituksen virheellisenä.

Verohallinto ei määrää laiminlyöntimaksua, jos laiminlyönti on vähäinen tai sille on pätevä syy.