Velat ja korot

Velkojen määrä ei vaikuta veroihin. Joidenkin velkojen korot voi kuitenkin vähentää maksuvuoden pääomatuloista joko kokonaan tai osittain. Velan käyttötarkoitus ratkaisee, saako korot vähentää.

Velan pääoman lyhennyksiä ei voi vähentää verotuksessa. Opintolaina on kuitenkin poikkeus. Lue lisää opintolainavähennyksestä.

Tulonhankkimisvelan korot voi vähentää verotuksessa. Lisäksi voi vähentää osan asuntolainan koroista. Vähennys tehdään pääomatuloista sinä vuonna, jona korot on maksettu.

Ilmoita korot Verohallintoon

Jos otat uuden asunto- tai tulonhankkimisvelan, voit pyytää, että korot otetaan huomioon jo verokortin ennakonpidätysprosentissa. Lue lisää verokortin muuttamisesta

Pankit antavat Verohallinnolle tiedot kalenterivuoden aikana maksetuista koroista ja velan määrästä. Tarkista esitäytetystä veroilmoituksesta, että lainan tiedot ja käyttötarkoitus ovat oikein.

Yksityishenkilöiden välisten velkojen korot

Jos haluat vähentää yksityiselle henkilölle maksamiasi lainan korkoja, varaudu esittämään Verohallinnolle velkakirja ja kirjallinen takaisinmaksusuunnitelma. Jos yksityishenkilöiden välisen velan takaisinmaksu tapahtuu lähinnä antamalla maksuerät anteeksi, voidaan velkaa pitää lahjana. Silloin siitä myös määrätään lahjavero. Lue lisää lahjaverotuksesta