Muuttoajoneuvon karenssin poisto

Muuttoajoneuvojen veronalennukset on poistettu 1.1.2015 alkaen. Jos tuot ajoneuvon EU:n ulkopuolelta, muista kuitenkin tulliselvittää ajoneuvo tullissa saavuttuasi maahan. Tutustu myös Traficomin ohjeisiin muuttoautoista.

Ilmoita karenssin päättymisestä Verohallinnolle (lomake 1212).

Saat Verohallinnolta kirjallisen luvan luovutusrajoitusmerkinnän poistoon. Kun esität luvan katsastustoimipaikalla, he poistavat merkinnän ajoneuvoliikennerekisteristä.

Karenssin eli myynti- ja luovutusrajoitusajan edellytykset

Karenssin eli myynti- ja luovutusrajoituksen aikana ajoneuvon on oltava muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa ja käytössä vähintään kolme vuotta, josta vähintään yhden vuoden Suomessa.

Et voi myydä, vuokrata tai luovuttaa muuttoajoneuvona verotettua ajoneuvoa karenssiaikana autoveroa maksamatta kenellekään. Samassa taloudessa asuva perheenjäsen voi kuitenkin käyttää ajoneuvoa myös karenssiaikana.

Muuton jälkeen karenssiaika ei kulu, jos

  • muuttaja oleskelee ulkomailla tai
  • ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä. Karenssiaika kuluu kuitenkin talviseisonta-aikana 1.11–30.4, jos ajoneuvo on ennen sitä rekisteröity Suomeen.

Esimerkkejä:

  1. Olet muuttanut Suomeen 1.1.2018 tai sen jälkeen. Sinulla ei ole oikeutta saada ajoneuvollesi muuttoauton alennettua autoveroa.
  2. Olet muuttanut Suomeen 31.12.2017 ja tuonut mukanasi viimeistään 31.12.2014 hankitun muuttoauton. Olet käyttänyt autoa vuodet 2016 ja 2017 ulkomailla ja vuoden 2018 Suomessa. Kolmen vuoden karenssiaika kuluu muuton jälkeen vain sinä aikana, kun muuttaja ja ajoneuvo ovat yhtä aikaa Suomessa. Voit myydä ajoneuvon 1.1.2019 alkaen maksamatta veroa.
  3. Ajoneuvo on ollut muuttajan omistuksessa ja käytössä ulkomailla 3 vuotta, luovutusrajoitus on voimassa Suomessa 1 vuoden ajan
  4. Ajoneuvo on ollut muuttajan omistuksessa ja käytössä ulkomailla 6 kuukautta, luovutusrajoitus on voimassa Suomessa 2 vuotta 6 kuukautta.