Asunnon myynti

Oman vakituisen asunnon voi myydä verovapaasti, jos molemmat ehdot täyttyvät:

  • Olet omistanut asunnon vähintään 2 vuotta.
  • Olet itse tai joku perheestäsi on vakituisesti asunut asunnossa omistusaikanasi yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta. Perheeseen lasketaan mukaan puoliso ja alaikäiset lapset. 

Muissa tapauksissa asunnon luovutusvoitto eli myynnistä saatu voitto verotetaan pääomatulona. Jos myyt asunnon tappiolla, tappion voi vähentää ensisijaisesti kyseisen verovuoden luovutusvoitoista.

Vaikka et maksaisikaan veroa asuntosi myynnistä, sinun pitää huolehtia siitä, että tiedot myynnistä näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessasi.  

Kun saat esitäytetyn veroilmoituksen, tarkista tiedot. Jos tiedot asunnon myynnistä puuttuvat veroilmoituksesta, ilmoita puuttuvat tiedot joko OmaVero-palvelussa tai lomakkeella 9.

1. ODOTA VEROHALLINNON YHTEYDENOTTOA

Kun myyt asunnon, saamme tiedon asunnon myynnistä varainsiirtoveroilmoituksesta tai Maanmittauslaitokselta. Otamme sinuun yhteyttä ja pyydämme lisätietoja mahdollista ennakkoveron laskemista varten. Sen jälkeen lähetämme sinulle postitse päätöksen ennakkoverosta ja tilisiirtolomakkeet veron maksamista varten.

Halutessasi voit hakea ennakkoveroa OmaVerossa tai toimittamalla Verohallintoon lomakkeen 9 (laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta). Lue lisää ennakkoverosta

2. TARKISTA

Tarkista esitäytetty veroilmoitus ja korjaa tiedot tarvittaessa OmaVerossa.

Asunnon myyntivoitto verotetaan kaupantekovuoden pääomatulona. Verotusajankohtaan ei vaikuta se, milloin saat kauppahinnan.

Jos sait asunnon myynnistä tappiota, toimi näin:

  1. Verohallinto ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää lisätietoja. Saat postitse selvityspyynnön luovutusvoitosta.
  2. Tarkista ja korjaa tarvittaessa saamasi selvityspyynnön tiedot.
  3. Tarkista vielä veroilmoituksen tiedot keväällä.

Miten tappio vähennetään?

Asunnon myynnistä aiheutuneet tappiot voi vähentää sekä luovutusvoitoista että muista pääomatuloista. Luovutustappioita ei voi vähentää ansiotuloista. 

Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja kaupantekovuonna tai niitä on vähemmän kuin vähennettäviä tappioita, Verohallinto vähentää luovutustappion pääomatuloista seuraavan 5 vuoden ajan.

Luovutustappio syntyy sinä vuonna, jonka aikana sitova kauppa tai muu sopimus on tehty.

Oman vakituisen asunnon myyntitappiota ei voi vähentää verotuksessa, jos saman asunnon myynnistä saatu voitto olisi ollut verovapaa.

Luovutusvoitosta maksetaan veroa pääomatulojen veroprosentin mukaan

Omaisuuden myyjä maksaa luovutusvoitosta veroa pääomatulojen veroprosentin mukaan. 

Pääomatulojen veroprosentit
30 000 euroon asti 30 %
30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %