Asunnon myynti

Oman vakituisen asunnon voi myydä verovapaasti, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Muissa tapauksissa asunnon luovutusvoitto eli myynnistä saatu voitto verotetaan pääomatulona.

Jos myyt asunnon tappiolla, tappion voi vähentää ensisijaisesti kyseisen verovuoden luovutusvoitoista. Jos luovutusvoittoja ei ole, vuoden 2016 ja sitä uudemmat luovutustappiot voidaan vähentää myös muista pääomatuloista. Oman vakituisen asunnon myyntitappiota ei voi vähentää verotuksessa, jos saman asunnon myynnistä saatu voitto olisi ollut verovapaa.

Verohallinto saa tiedon huoneiston myynnistä varainsiirtoveroilmoitukselta. Tieto kiinteistön myynnistä tulee Maanmittauslaitokselta.

Oman asunnon verovapaa myynti

Oman asunnon myynnistä saatu voitto on verovapaata tuloa, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

  • Olet omistanut asunnon vähintään kaksi vuotta
  • Olet itse asunut tai joku perheestäsi on asunut asunnossa omistusaikanasi yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta. Perheeseen lasketaan mukaan puoliso ja alaikäiset lapset. Lue lisää puolison määritelmästä verotuksessa.

Omistus- ja asumisajan on oltava yhtäjaksoista, kahden vuoden ajassa ei saa olla katkoja.

Oman vakituisen asunnon myyntitappiota ei voi vähentää verotuksessa, jos saman asunnon myynnistä saatu voitto olisi ollut verovapaa.

Muu asunnon myynti

Odota Verohallinnon yhteydenottoa
Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Pääomatulojen veroprosentti

Pääomatulojen veroprosentti
30 000 euroon asti 30%
yli 30 000 euroa 34%

Muu asunnon myynti

Kun myyt asunnon, Verohallinto saa tiedon asunnon myynnistä varainsiirtoveroilmoitukselta tai Maanmittauslaitokselta. Verohallinto ottaa sinuun yhteyttä kaupan jälkeen 

Odota Verohallinnon yhteydenottoa

Saitko asunnon myynnistä voittoa?

Jos sait asunnon myynnistä voittoa, Verohallinto ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää lisätietoja ennakkoveron laskemista varten. Saat postitse päätöksen ennakkoverosta ja tilisiirtolomakkeet veron maksamista varten. Asunnon myynnistä saamasi voitto verotetaan kaupantekovuoden pääomatulona. Kauppahinnan maksuajankohta ei vaikuta verotusajankohtaan.

Halutessasi voit hakea ennakkoveroa myös toimittamalla Verohallintoon lomakkeen 9.

  • Lomake 9 (laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta)

Jos voitosta ei ole määrätty ennakkoveroa kaupantekovuoden aikana, voit maksaa veron oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksuna. Kun maksat ennakkoveron tai ennakon täydennysmaksun, vältyt mahdolliselta jäännösverolta (eli mätkyiltä) ja huojennetulta viivästyskorolta.

Lisätietoa ennakon täydennysmaksusta

Saitko asunnon myynnistä tappiota?

Vuodesta 2016 alkaen voit vähentää asunnon myynnistä aiheutuneet tappiot sekä luovutusvoitoista että muista pääomatuloista. Luovutustappioita et voi vähentää ansiotuloista.

Luovutustappio syntyy sinä vuonna, jonka aikana sitova kauppa tai muu sopimus on tehty.

Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai pääomatuloja on vähemmän kuin vähennettäviä tappioita, voit vähentää luovutustappion pääomatuloista seuraavan viiden vuoden ajan.

Verohallinto vähentää luovutustappiot luovutusvuoden jälkeisinä vuosina sitä mukaa kuin voittoa kertyy. Tappiot vähennetään pääsääntöisesti syntymisjärjestyksessä vanhimmasta alkaen.

Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot

Ilmoita asunnon luovutusvoitto tai -tappio asunnon myyntiä seuraavan vuoden esitäytetyllä veroilmoituksella, jos luovutusvoittoa tai -tappiota ei ole merkitty ilmoitukseen jo valmiiksi. Puuttuvat tiedot voit ilmoittaa verkossa (vero.fi/veroilmoitus) tai lomakkeella 9 (Laskelma luovutusvoitosta tai tappiosta).

Esimerkki: Myyt asunnon helmikuussa 2017. Tarkista ja korjaa tarvittaessa myyntiin liittyvät tiedot keväällä 2018, kun saat esitäytetyn veroilmoituksen.

Säilytä tositteet ostamisesta ja myymisestä aiheutuneista kuluista. Ne on pyydettäessä toimitettava verotoimistoon.