Kiinteistö ensiasuntona – näin teet varainsiirtoveroilmoituksen ja haet lainhuutoa

Kiinteistöistä on annettava varainsiirtoveroilmoitus, kun kaupat on tehty 1.11.2019 tai sen jälkeen. Varainsiirtoveroilmoitus pitää antaa, vaikka et maksakaan ensiasunnosta varainsiirtoveroa. 

1

Tee ilmoitus

Tee varainsiirtoveroilmoitus 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet allekirjoittanut kauppakirjan tai muun sopimuksen. Kiinteistöstä on annettava varainsiirtoveroilmoitus, kun kaupat on tehty 1.11.2019 tai sen jälkeen. Varainsiirtoveroilmoituksessa vakuutat, että kyseessä on ensiasunto.

Ennen 1.11.2019  tehdyistä kiinteistökaupoista varainsiirtoveroilmoitusta ei tarvitse antaa, mutta pyydä siinä tapauksessa Verohallinnolta lausunto aikaisemmasta asunnon omistuksesta palvelunumerosta 029 497 022 (Varainsiirtoverotus).

Ilmoita OmaVerossa

Näin teet varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa

Henkilöasiakas, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat käyttää myös paperilomaketta.

2

hae lainhuutoa

Rekisteröi kiinteistön omistusoikeus hakemalla lainhuutoa tai hae vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet allekirjoittanut kauppakirjan tai muun sopimuksen.

Huomaa, että sinun täytyy antaa varainsiirtoveroilmoitus, ennen kuin haet lainhuutoa tai kirjaamista. Lainhuutohakemukseen ei tarvitse liittää todistusta varainsiirtoverosta. Tieto ensiasunnon verovapaudesta siirtyy automaattisesti Maanmittauslaitokselle.

Usein kysyttyä

Jos saat ensiasunnon ostajan verovapauden vain osaan hankkimastasi kiinteistöstä ja sinulle on epäselvää, mistä määrästä varainsiirtovero pitää maksaa, voit pyytää Verohallinnon lausunnon veron määrästä. Voit saada verovapauden vain osaan hankkimastasi kiinteistöstä esimerkiksi silloin, kun osa kauppahinnasta kohdistuu muuhun kuin verovapaaseen rakennuspaikkaan kuten metsämaahan, peltoon tai toiseen rakennuspaikkaan.

Tee lausuntopyyntö OmaVerossa tai lomakkeella Lausuntopyyntö lainhuutoa ja kirjaamista varten (6020).  Liitä mukaan:

  • kopio kauppakirjasta tai muusta sopimuksesta (kiinteistökaupassa sopimuksen täytyy olla kaupanvahvistajan allekirjoittama)
  • perusteltu arviosi kauppahinnan jakautumisesta ja mahdollinen muu selvitys.

Lue lisää lausuntopyynnön tekemisestä.

Verovapaus koskee enintään kaavan mukaista tonttia. Jos olet hankkinut kaavoittamattomalta alueelta rakennuspaikan, voit saada verovapauden enintään 10 000 neliömetrin alalta. Määrittelyllä rajataan ainoastaan rakennuspaikan verovapaa enimmäiskoko. Verovapaana rakennuspaikkana pidetään kiinteistöveron laskennan perusteena olevaa rakennuspaikkaa.

Varainsiirtovero pitää maksaa kauppahinnasta, joka kohdistuu muuhun kuin verovapaaseen rakennuspaikkaan. Tällaisia ovat esimerkiksi metsämaa, pelto ja toinen rakennuspaikka. Tässä tapauksessa sinun pitää esittää perusteltu arvio siitä, miten kauppahinta jakautuu.

Voit myös pyytää Verohallinnolta lausunnon siitä, kuinka paljon veroa sinun täytyy maksaa.

Lue lisää ensiasunnon ostajan verovapaudesta kiinteistökaupassa.