Maksetun varainsiirtoveron palautus

Jos varainsiirtoveroa on maksettu aiheettomasti tai liikaa, Verohallinto palauttaa ylimääräisen veron. Pienin palautettava määrä on 5 euroa. Varainsiirtoveron palautusta on haettava kirjallisesti.

Verohallinto voi palauttaa varainsiirtoveroa seuraavista syistä:

 • Olet maksanut veroa aiheettomasti.
 • Kauppa on purettu tai hintaa alennettu.
 • Ensiasunnon edellytykset ovat täyttyneet vasta veron maksun jälkeen.

Esimerkki: Janne ostaa tontin, josta hän maksaa hankinnan yhteydessä varainsiirtoveron. Tontille rakennetaan omakotitalo, joka on Jannen ensiasunto. Kun ensiasunto otetaan käyttöön, Janne voi hakea tontista maksamansa varainsiirtoveron takaisin.

Tee hakemus kirjallisesti ja muista liitteet

Hae varainsiirtoveron palautusta lomakkeella 6017 (Varainsiirtoveron palautushakemus). Hakemus voi olla myös vapaamuotoinen. Palautusta ei voi vielä hakea OmaVerossa.

Perustele hakemuksessa, miksi veroa olisi palautettava.

Liitä hakemukseen aina seuraavat asiakirjat:

 • kopio luovutuskirjasta (esim. kauppakirja, vaihtokirja, osituskirja, perinnönjakokirja)
 • kopio varainsiirtoveron maksukuitista
 • muut tarvittavat selvitykset.

Lisäksi seuraavissa tilanteissa tarvitaan muita liitteitä:

Arvopaperien luovutus:

 • kopio varainsiirtoveroilmoituksesta.

Kiinteistön luovutus:

 • kopio lainhuuto- tai kirjaamistodistuksesta
 • kopio rakennusviranomaisen suorittaman käyttöönotto- tai loppukatselmuksen pöytäkirjasta, jos ensiasunto on uudisrakennus.

Muista myös valtakirja:

 • Jos toimit asiamiehenä ja haet varainsiirtoveron palautusta toisen puolesta, liitä hakemukseen kopio allekirjoitetusta valtakirjasta. Asianajajat ja julkiset oikeusavustajat eivät tarvitse valtakirjaa.
 • Jos hakijana on joku muu kuin se, jonka henkilö- tai Y-tunnus on ilmoitettu viestitiedoissa veron maksamisen yhteydessä, mukaan on liitettävä valtakirja.

Voit toimittaa palautushakemuksen mihin tahansa Verohallinnon toimipaikkaan.

Milloin hakemus on tehtävä?

Varainsiirtoveron palautushakemuksen määräajat muuttuivat 1.1.2017. Aika määräytyy sen mukaan, onko kauppa tai luovutus tapahtunut ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Hakemus on tehtävä 5 vuoden kuluessa

 • Kun veroa on maksettu liikaa tai aiheettomasti, hakemus on tehtävä 5 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero on maksettu.
 • Kun edellytykset ensiasunnon verovapaudelle ovat olleet olemassa jo maksuhetkellähakemus on tehtävä 5 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero on maksettu.

Hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa

 • Kun kysymyksessä on kaupan purku tai kauppahinnan alennus, hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero on maksettu.

 • Kun ensiasunnon verovapauden edellytykset täyttyvät vasta veron maksamisen jälkeenhakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa siitä, kun verovapauden edellytykset ovat täyttyneet.

Hakemus on tehtävä 1 vuoden kuluessa

 • Kun ensiasunnon verovapauden edellytykset täyttyvät vasta veron maksamisen jälkeen, palautushakemus on tehtävä 1 vuoden kuluessa edellytysten täyttymisestä.

Hakemus on tehtävä 3 vuoden kuluessa

 • Kun varainsiirtoveroa on maksettu liikaa tai aiheettomasti, hakemus on tehtävä 3 vuoden kuluessa sen vuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta, jonka aikana kiinteistön tai arvopaperin luovutus on tapahtunut tai verovelvollisuus on muutoin alkanut.

 • Kun edellytykset ensiasunnon verovapaudelle ovat olleet olemassa jo veron maksamishetkellä ja vero on siten suoritettu aiheettomasti, hakemus on tehtävä 3 vuoden kuluessa sen vuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta, jonka aikana kiinteistön tai arvopaperin luovutus on tapahtunut tai verovelvollisuus on muutoin alkanut.

Hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa

 • Kun kysymyksessä on kaupan purku tai kauppahinnan alennus, hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa sen vuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta, jonka aikana kiinteistön tai arvopaperin luovutus on tapahtunut tai verovelvollisuus on muutoin alkanut.

Saat varainsiirtoveron palautuksesta päätöksen

Saat Verohallinnolta palautuksesta päätöksen, jossa ilmoitetaan palautettava määrä. Verohallinto maksaa palautuksen noin 3 viikon kuluessa päätöspäivästä.

Palautukselle maksetaan korkoa

Palautettavalle verolle maksetaan korkoa maksupäivästä alkaen palautuspäivään saakka.

Palautuskorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko, josta on vähennetty 2 prosenttiyksikköä. Palautuskorko on kuitenkin aina vähintään 0,5 %. Korkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2019 korko on 0,5 %.

Palautus maksetaan pankkitilille tai maksuosoituksena

Verohallinto maksaa varainsiirtoveron palautuksen suoraan palautuksen saajan pankkitilille, jos tilinumero on Verohallinnon tiedossa. Voit tarkistaa tai ilmoittaa oman tilinumerosi OmaVerossa (vero.fi/omavero).

Jos Verohallinnolla ei ole palautuksen saajan tilinumeroa, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena OP:n välityksellä. Alle 15 euron suuruinen veronpalautus maksetaan maksuosoituksena vain asiakkaan pyynnöstä. Saat maksuosoituksesta ilmoituksen osoitteeseen, joka on Verohallinnon tiedossa. Osoitteen on oltava Suomessa, jotta voit saada maksuosoituksen.

Kun olet saanut ilmoituksen maksuosoituksesta, voit lunastaa veronpalautuksen OP-ryhmän osuuspankista, joka tarjoaa kassapalveluita. Lunasta palautus 28 päivän kuluessa maksuilmoituksen päiväyksestä. Tarkemmat ohjeet saat maksuilmoituksessa, jonka pankki lähettää sinulle. Osuuspankit perivät lunastuksesta palveluhinnastonsa mukaisen maksun.

Saat veronpalautuksen käyttöösi noin viikkoa aiemmin silloin, kun se maksetaan pankkitilille maksuosoituksen sijaan.

Huom. Jos sinulla on kysyttävää varainsiirtoveron palautuksen maksamisesta, ota yhteyttä Verohallinnon maksuliikenteen palvelunumeroon 029 497 026. Jos kysymyksesi liittyvät varainsiirtoveron verotuspäätökseen, ota yhteyttä verotoimistoon. Yhteystiedot näet verotuspäätöksestä.

Palautuspäätökseen voi hakea muutosta

Verohallinnon antamaan palautuspäätökseen voi hakea muutosta. Muutoksenhaun tapaan ja määräaikaan vaikuttaa se, onko päätös tehty ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Kun päätös palautushakemukseen on tehty ennen 1.1.2017, päätökseen haetaan muutosta valittamalla suoraan hallinto-oikeuteen.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on annettu postin kuljetettavaksi.

Kun päätös palautushakemukseen on tehty 1.1.2017 tai sen jälkeen, oikaisua haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

 • Tee oikaisuvaatimus lomakkeella 6018 (Varainsiirtoveron oikaisuvaatimus)
 • Voit tehdä oikaisuvaatimuksen myös vapaamuotoisesti, kunhan se sisältää samat tiedot kuin lomakkeessa.

Oikaisuvaatimuksen määräaika on 3 vuotta verovuoden päättymisestä, kuitenkin vähintään 60 päivää siitä, kun verovelvollinen sai tiedon päätöksestä. Verovuosi tarkoittaa sitä kalenterivuotta, jonka aikana kiinteistö tai arvopaperi on luovutettu tai verovelvollisuus on muuten alkanut.

Esimerkki: Jos kauppa tehtäisiin 1.2.2019, palautushakemukseen annettuun päätökseen voisi hakea oikaisua viimeistään 2.1.2023 (31.12.2022 on lauantai). Jos palautusta olisi kuitenkin haettu vasta vuoden 2022 lopulla, ja tieto palautuspäätöksestä saataisiin vasta vuoden 2023 puolella, oikaisuvaatimusaika olisi kuitenkin 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus hallinto-oikeuteen

Jos olet tyytymätön oikaisulautakunnan päätökseen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen 60 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon oikaisulautakunnan päätöksestä.