Kiinteistön ostaja – muista varainsiirtoveroilmoitus ja lainhuuto tai kirjaaminen

Ilmoita ja maksa varainsiirtovero ja hae lainhuutoa tai kirjaamista, jos ostat esimerkiksi

  • kiinteistön, esimerkiksi tontin ja sillä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset – kuten omakotitalon – tai maa-alueen ja sillä mahdollisesti sijaitsevan kesämökin
  • metsä- tai peltokiinteistön
  • osan kiinteistöstä eli määräalan tai määräosan
  • rakennuksen siirtokelpoisella vuokramaalla (vuokraoikeus).

Varainsiirtoveron määrä pitää laskea itse ja maksaa omatoimisesti. Jos sinulle on epäselvää, mistä määrästä varainsiirtovero pitää maksaa, tee lausuntopyyntö OmaVerossa tai lomakkeella Lausuntopyyntö lainhuutoa ja kirjaamista varten (6020).

Ensiasunnosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos tietyt ehdot täyttyvät. Sinun täytyy kuitenkin antaa varainsiirtoveroilmoitus ja hakea lainhuutoa tai kirjaamista Maanmittauslaitokselta.

Henkilöasiakkaat sekä avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt voivat tehdä varainsiirtoveroilmoituksen joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Yhteisöt, esimerkiksi osakeyhtiöt voivat tehdä ilmoituksen ainoastaan OmaVerossa. Jos käytät tilitoimistoa tai muuta asianhoitajaa, lue lisää valtuuksista.

1

laske vero

Vero on 4 % kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta.

Halutessasi voit käyttää apunasi varainsiirtoverolaskuria.

2

tee ilmoitus

Tee varainsiirtoveroilmoitus 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet allekirjoittanut kauppakirjan tai muun sopimuksen. Varainsiirtoveroilmoitus on annettava kiinteistöstä, kun kaupat on tehty 1.11.2019 tai sen jälkeen.

Jos ostajia on useita, jokaisen ostajan on tehtävä oma varainsiirtoveroilmoituksensa. Samalla ilmoituksella ei voi ilmoittaa muiden ostajien, esimerkiksi puolison tietoja.

Ilmoita OmaVerossa

Näin teet varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa

Näin yritys tekee varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa

Henkilöasiakkaat sekä avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt voivat antaa varainsiirtoveroilmoituksen myös paperilomakkeella.

Vaikka ostaisit kiinteistön kiinteistönvälittäjän kautta, sinun täytyy itse antaa varainsiirtoveroilmoitus kiinteistöstä.

Jos varainsiirtoveroilmoitus myöhästyy, seurauksena on joko myöhästymismaksu tai veronkorotus.

3

maksa vero

Maksa vero 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet allekirjoittanut kauppakirjan tai muun sopimuksen. Huomaa, että maksamiseen tarvitset oman varainsiirtoveron viitenumerosi. Saat viitenumeron joko OmaVerosta tai puhelimitse. 

Maksa OmaVerossa

Katso maksuohjeet

4

hae lainhuutoa

Rekisteröi kiinteistön omistusoikeus hakemalla lainhuutoa tai hae vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet allekirjoittanut kauppakirjan tai muun sopimuksen.

Sinun täytyy antaa varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa varainsiirtovero, ennen kuin haet lainhuutoa tai kirjaamista. Lainhuutohakemukseen ei tarvitse liittää todistusta varainsiirtoverosta. Kun sekä maksu että ilmoitus ovat Verohallinnossa, tieto varainsiirtoveron suorittamisesta siirtyy automaattisesti Maanmittauslaitokselle.

Usein kysyttyä

Jos annat varainsiirtoveroilmoituksen enintään 60 päivää myöhässä määräpäivästä, joudut maksamaan myöhästymismaksun. Myöhästymismaksu on

  • 50 euroa henkilöasiakkailta ja kuolinpesiltä
  • 100 euroa muilta verovelvollisilta ja verosta vastuussa olevilta (esimerkiksi yhtiöiltä).

Jos annat ilmoituksen yli 60 päivää myöhässä määräpäivästä, seurauksena on veronkorotus. Lue lisää myöhästymismaksusta ja veronkorotuksesta.

 

Jos et ole hakenut lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista 6 kuukaudessa, joudut maksamaan viivästyskorotusta, vaikka olisitkin antanut varainsiirtoveroilmoituksen ja maksanut varainsiirtoveron ajoissa.

Varainsiirtoveroa korotetaan 20 % jokaiselta alkavalta 6 kuukaudelta. Veroa korotetaan kuitenkin enintään kaksinkertaiseksi. Lue lisää viivästyskorotuksesta.

Jos hait lainhuutoa tai kirjaamista ajallaan, mutta et maksanut varainsiirtoveroa 6 kuukaudessa kauppakirjan allekirjoittamisesta, sinun täytyy maksaa veron lisäksi viivästyskorkoa (1.11.2019 tai sen jälkeen tehdyt kaupat) tai veronlisäystä (ennen 1.11.2019 tehdyt kaupat).

Laske viivästyskoron tai veronlisäyksen määrä laskurilla.

Jos kiinteistön aiempi omistaja on laiminlyönyt velvollisuutensa eikä ole hakenut lainhuutoa tai kirjaamista, vastaat mahdollisten aiempien luovutusten varainsiirtoverosta ja viivästysseuraamuksista takautuvasti 3 vuoden ajalta. Vastuu veroista on 10 vuotta, jos olet hankkinut kiinteistön ennen 1.1.2017.

Et ole vastuussa aikaisemmista veroista, jos olet ostanut kiinteistön pakkohuutokaupalla.

Jos ostamasi rakennus sijaitsee vuokratontilla, kyseessä voi olla kaksi erilaista tilannetta:

  1. Rakennus siirtokelpoisella vuokramaalla tarkoittaa rakennusta, joka sijaitsee esimerkiksi kaupungin vuokratontilla ja maan vuokra- tai käyttöoikeus voidaan siirtää eteenpäin kiinteistön omistajaa kuulematta. Katso vuokrasopimuksesta, onko vuokraoikeus siirtokelpoinen. Kun hankit maanvuokraoikeuden ja rakennuksen, tee varainsiirtoveroilmoitus, maksa vero (4 %) ja hae kirjaamista siirtokelpoiselle vuokraoikeudelle Maanmittauslaitokselta.

  2. Pelkän rakennuksen hankinta ilman, että hankit maapohjaa tai siirtokelpoista vuokraoikeutta. Lue lisää: Rakennus, esim. siirtolapuutarhamökki

Sinun ei aina tarvitse maksaa varainsiirtoveroa kiinteistöstä tai osuudesta kiinteistöön, jonka saat osituksessa tai perintönä. Jos kuitenkin maksat kiinteistöstä niin sanotusti ulkopuolisilla varoilla, ota selvää, kuuluko sinun maksaa varainsiirtoveroa. Lue tarkemmin ohjeesta Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus

Katso aiheesta myös: Perinnönjako, pesäosuuden luovutus ja testamenttisaannot.

Jos ostat maapohjan tai tontin ja aiot rakentaa siihen ensiasunnon, sinun pitää ensin tehdä varainsiirtoveroilmoitus, maksaa varainsiirtovero ja hakea lainhuutoa Maanmittauslaitokselta.

Voit hakea maksamaasi veroa takaisin, kun rakennus on valmistunut ja se on hyväksytty käyttöönotettavaksi. Tee varainsiirtoveron palautushakemus OmaVerossa tai paperilomakkeella. Jos kaikki varainsiirtoverovapauden ehdot täyttyvät, palautamme sinulle maksamasi veron.

Rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Verovapaus koskee enintään kaavan mukaista tonttia. Jos olet hankkinut kaavoittamattomalta alueelta rakennuspaikan, voit saada verovapauden enintään 10 000 neliömetrin alalta. Määrittelyllä rajataan ainoastaan rakennuspaikan verovapaa enimmäiskoko. Verovapaana rakennuspaikkana pidetään kiinteistöveron laskennan perusteena olevaa rakennuspaikkaa.

Varainsiirtovero pitää maksaa kauppahinnasta, joka kohdistuu muuhun kuin verovapaaseen rakennuspaikkaan. Tällaisia ovat esimerkiksi metsämaa, pelto ja toinen rakennuspaikka. Tässä tapauksessa sinun pitää esittää perusteltu arvio siitä, miten kauppahinta jakautuu.

Voit myös pyytää Verohallinnolta lausunnon siitä, kuinka paljon veroa sinun täytyy maksaa.

Lue lisää ensiasunnon ostajan verovapaudesta kiinteistökaupassa.

Muistathan myös kiinteistöveron?

Kiinteistöveron maksaa se, joka omistaa kiinteistön vuoden alussa, eli 1.1.2019.

Lue lisää kiinteistöverosta