Kiinteistön ostaja – muista varainsiirtovero ja lainhuuto tai kirjaaminen

Maksa varainsiirtovero ja hae lainhuutoa tai kirjaamista Maanmittauslaitokselta, jos ostat esimerkiksi

  • kiinteistön, esimerkiksi tontin ja sillä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset – kuten omakotitalon – tai maa-alueen ja sillä mahdollisesti sijaitsevan kesämökin
  • metsä- tai peltokiinteistön
  • osan kiinteistöstä eli määräalan tai määräosan
  • rakennuksen siirtokelpoisella vuokramaalla (vuokraoikeus).

Varainsiirtoveron määrä pitää itse laskea ja omatoimisesti maksaa. Jos sinulle on epäselvää, mistä määrästä varainsiirtovero pitää maksaa, tee vapaamuotoinen kirjallinen lausuntopyyntö.

Ensiasunnosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos tietyt ehdot täyttyvät. Lainhuutoa tai kirjaamista pitää joka tapauksessa hakea.

1

laske vero

Vero on 4 % kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta.

Halutessasi voit käyttää apunasi varainsiirtoverolaskuria.

2

maksa vero

Maksa vero 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet allekirjoittanut kauppakirjan tai muun sopimuksen.

Katso maksuohjeet

3

hae lainhuutoa

Rekisteröi kiinteistön omistusoikeus hakemalla lainhuutoa tai hae vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet allekirjoittanut kauppakirjan tai muun sopimuksen.

Lainhuutoa varten tarvitset esimerkiksi kuitin varainsiirtoveron maksusta.

Kun haet lainhuutoa tai kirjaamista, sinun ei tarvitse tehdä erillistä varainsiirtoveroilmoitusta Verohallinnolle.

Usein kysyttyä

Varainsiirtoveron määrä pitää itse laskea ja omatoimisesti maksaa. Jos sinulle on epäselvää, mistä määrästä varainsiirtovero pitää maksaa, tee vapaamuotoinen kirjallinen lausuntopyyntö.

Liitä mukaan kopio kauppakirjasta tai muusta sopimuksesta ja esitä asian ratkaisemiseksi muu tarvittava selvitys. Lausunto annetaan vasta kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Jokaisen ostajan täytyy pyytää lausuntoa. Katso lähin verotoimisto tai Verohallinnon toimipiste, jonne voit toimittaa lausuntopyynnön. Postitamme lausunnon sinulle.

Tarvitset lausunnon esimerkiksi silloin, kun olet hankkinut kiinteistön vaihtokaupalla. Verohallinto antaa lausunnon myös muista veron määrään vaikuttavista seikoista, esimerkiksi silloin kun olet hankkinut kiinteistön ositus- tai perinnönjakosopimuksella ja asia on epäselvä tai tulkinnanvarainen.

Maksa varainsiirtovero lausunnon mukaisesti. Esitä Verohallinnon lausunto Maanmittauslaitokselle, kun haet lainhuutoa tai kirjaamista.

Jos et ole hakenut lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista 6 kuukaudessa, joudut maksamaan viivästyskorotusta, vaikka olisitkin maksanut varainsiirtoveron ajoissa.

Varainsiirtoveroa korotetaan 20 % jokaiselta alkavalta 6 kuukaudelta. Veroa korotetaan kuitenkin enintään kaksinkertaiseksi. Tällaisissa tilanteissa ei peritä erikseen veronlisäystä, jos varainsiirtoveron maksu on myöhästynyt.

Jos hait lainhuutoa tai kirjaamista ajallaan, mutta et maksanut varainsiirtoveroa 6 kuukaudessa kauppakirjan allekirjoittamisesta, sinun täytyy maksaa veron lisäksi veronlisäystä.

Laske veronlisäyksen määrä viivekorko- ja veronlisäyslaskurilla.

Jos kiinteistön aiempi omistaja on laiminlyönyt velvollisuutensa eikä ole hakenut lainhuutoa tai kirjaamista, vastaat mahdollisten aiempien luovutusten varainsiirtoverosta ja viivästysseuraamuksista takautuvasti 3 vuoden ajalta. Vastuu veroista on 10 vuotta, jos olet hankkinut kiinteistön ennen 1.1.2017.

Et ole vastuussa aikaisemmista veroista, jos olet ostanut kiinteistön pakkohuutokaupalla.

Jos ostamasi rakennus sijaitsee vuokratontilla, kyseessä voi olla kaksi erilaista tilannetta:

  1. Rakennus siirtokelpoisella vuokramaalla tarkoittaa rakennusta, joka sijaitsee esimerkiksi kaupungin vuokratontilla ja maan vuokra- tai käyttöoikeus voidaan siirtää eteenpäin kiinteistön omistajaa kuulematta. Katso vuokrasopimuksesta, onko vuokraoikeus siirtokelpoinen. Kun hankit maanvuokraoikeuden ja rakennuksen, hae kirjaamista siirtokelpoiselle vuokraoikeudelle Maanmittauslaitokselta.

  2. Pelkän rakennuksen hankinta ilman, että hankit maapohjaa tai siirtokelpoista vuokraoikeutta. Lue lisää: Rakennus, esim. siirtolapuutarhamökki

Sinun ei aina tarvitse maksaa varainsiirtoveroa kiinteistöstä tai osuudesta kiinteistöön, jonka saat osituksessa tai perintönä. Jos kuitenkin maksat kiinteistöstä niin sanotusti ulkopuolisilla varoilla, ota selvää, kuuluko sinun maksaa varainsiirtoveroa. Lue tarkemmin ohjeesta Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus

Katso aiheesta myös: Perinnönjako, pesäosuuden luovutus ja testamenttisaannot.

Jos ostat maapohjan tai tontin ja aiot rakentaa siihen ensiasunnon, sinun pitää ensin maksaa varainsiirtovero ja hakea lainhuutoa.

Voit hakea maksamaasi veroa takaisin, kun rakennus on valmistunut ja se on hyväksytty käyttöönotettavaksi. Käytä varainsiirtoveron palautushakemusta. Jos kaikki varainsiirtoverovapauden ehdot täyttyvät, palautamme sinulle maksamasi veron.

Rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Verovapaus koskee enintään kaavan mukaista tonttia. Jos olet hankkinut kaavoittamattomalta alueelta rakennuspaikan, voit saada verovapauden enintään 10 000 neliömetrin alalta. Määrittelyllä rajataan ainoastaan rakennuspaikan verovapaa enimmäiskoko. Verovapaana rakennuspaikkana pidetään kiinteistöveron laskennan perusteena olevaa rakennuspaikkaa.

Varainsiirtovero pitää maksaa kauppahinnasta, joka kohdistuu muuhun kuin verovapaaseen rakennuspaikkaan. Tällaisia ovat esimerkiksi metsämaa, pelto ja toinen rakennuspaikka. Tässä tapauksessa sinun pitää esittää perusteltu arvio siitä, miten kauppahinta jakautuu.

Voit myös pyytää Verohallinnolta lausunnon siitä, kuinka paljon veroa sinun täytyy maksaa.

Lue lisää ensiasunnon ostajan verovapaudesta kiinteistökaupassa.

Kiinteistöyhtymän tarkoituksena on hallita tai vuokrata kiinteistöä, jolla on useita omistajia.

Kiinteistöyhtymä syntyy, kun vähintään kaksi henkilöä, esimerkiksi avopuolisot tai sisarukset, omistavat yhdessä kiinteistön. Kiinteistöyhtymä syntyy myös yhdessä omistetusta toisen maalla olevasta rakennuksesta tai rakennelmasta riippumatta rakennuksen omistajien oikeudesta maapohjaan, jolla rakennus tai rakennelma on. Verohallinto muodostaa tällaisista kiinteistön omistuksista kiinteistöyhtymän.

Lue lisää kiinteistöyhtymästä.

Muistathan myös kiinteistöveron?

Kiinteistöveron maksaa se, joka omistaa kiinteistön vuoden alussa, eli 1.1.2019.

Lue lisää kiinteistöverosta