Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ennakkoilmoittaminen ja kertaluonteinen vakuus valmisteverotuksessa – yritykset

Ohje on yrityksille ja koskee ainoastaan tuotteita, jotka siirretään väliaikaisen verottomuuden järjestelmän ulkopuolella. Ohje koskee satunnaista maahantuojaa, ei lupa-asiakkaita. Henkilöasiakkaiden ennakkoilmoittamisesta voit lukea täältä: Ennakkoilmoitus - Yksityishenkilö tilaa tai lähettää itselleen alkoholia tai tupakkaa

Valmisteveron alaisia tuotteita voidaan tuoda maahan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tai sen ulkopuolella.  Satunnainen maahantuoja ei toimi väliaikaisen  verottomuuden järjestelmässä, ja sen on annettava tuotteista ennakkoilmoitus ja yleensä myös asetettava kertaluonteinen vakuus.

Jos olet maahantuomassa tai vastaanottamassa satunnaisen erän tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä, lue myös ohje: Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja.

Tuotteiden maahantuonti, vastaanottaminen tai lähettäminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmän ulkopuolella

Valmisteveron alaisia tuotteita voidaan tuoda maahan, vastaanottaa tai lähettää toisesta EU-jäsenvaltiosta verollisina eli kulutukseen luovutettuina. Tuotteista on maksettu verot jo lähtömaassa. 

EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet

EU:ssa näiden tuotteiden valmisteverot on yhdenmukaistettu:

 • alkoholi- ja alkoholijuomat
 • savukkeet, sikarit ja pikkusikarit, hienoksi leikattu tupakka sekä muu piippu- ja savuketupakka
 • nestemäiset polttoaineet.

Kun toisesta EU-jäsenvaltiosta tuodaan maahan tai vastaanotetaan EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita, maahantuojan tai vastaanottajan on ennen kuljetuksen aloittamista tai lähettämistä ilmoitettava Verohallinnolle Suomeen tulevista tuotteista (eli annettava ennakkoilmoitus) ja asetettava kertaluonteinen vakuus valmisteverojen maksamisesta.  Vastaanottajana toimit tällöin väliaikaisesti varmistettuna vastaanottajana.  

Tuotteista on annettava ennakkoilmoitus ja asetettava vakuus – toimi näin

Tuotteiden maahantuoja tai vastaanottaja:

 • Anna OmaVerossa ennakkoilmoitus ja maksa vakuus ennen kuin tuotteet lähetetään tai tuotteiden kuljetus Suomeen alkaa. Anna ennakkoilmoitus ja maksa vakuus erikseen jokaisesta lähetyksestä. Verohallinto käyttää maksetun vakuuden valmisteveron maksuksi. 
 • Kun olet tehnyt ennakkoilmoituksen ja maksanut vakuuden, saat OmaVerosta oman valmisteveronumeron. Valmisteveronumero on voimassa vain kerran, ja se koskee vain tiettyä lähetystä.
 • Ilmoita valmisteveronumero tuotteiden lähettäjälle sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettäjä tarvitsee valmisteveronumeron kirjatessaan lähetyksen EMCS-järjestelmään. Lähettäjä laatii järjestelmään sähköisen e-SAD-saateasiakirjan 
 • Kun olet vastaanottanut tuotteet, tee vastaanottoraportti EMCS-järjestelmään OmaVerossa.   
 • Anna tuotteista veroilmoitus OmaVerossa.

Alkoholin maahantuonnissa tarvittavista muista luvista antaa tietoa Valvira.

Esimerkki: Suomessa oleva yritys tilaa Ranskasta erän viinejä. Yrityksen on annettava viineistä Verohallinnolle ennakkoilmoitus ja asetettava kertaluonteinen vakuus ennen tuotteiden siirron aloittamista Ranskasta Suomeen. Ranskassa olevan lähettäjän on laadittava sähköinen e-SAD-saateasiakirja EMCS-järjestelmässä.

Esimerkki: Virolainen etämyyjä, jolla ei ole Suomessa veroedustajaa, lähettää yksityishenkilölle long drink -juomatilauksen. Etämyynnissä tilaaja on aina yksityishenkilö. Myyjän on annettava alkoholijuomista ennakkoilmoitus ja asetettava kertaluonteinen vakuus ennen tuotteiden lähettämistä Virosta Suomeen. Etämyynnissä lähettäjä ei kuitenkaan kirjaa lähetystä EMCS-järjestelmään, eikä laadi sähköistä e-SAD asiakirjaa.

Kansallisen valmisteveron alaiset tuotteet

Tuotteiden maahantuonnista tai vastaanottamisesta on annettava ennakkoilmoitus, jos toisesta EU-jäsenmaasta tuodaan Suomeen näitä kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita:

 • virvoitusjuomia
 • juomapakkauksia
 • eräitä tupakkaa sisältäviä tuotteita
 • savukepaperia tai sähkösavukenesteitä.

Ennakkoilmoituksesta on tilanteen mukaan vastuussa maahantuoja, vastaanottaja tai etämyynnissä tuotteiden lähettäjä. Ennakkoilmoitus on annettava ennen kuin tuotteet lähetetään tai niiden kuljetus Suomeen alkaa.

Esimerkki: Virvoitusjuomien maahantuoja, joka ei ole valmisteveroluvan haltija, tuo espanjalaisia appelsiinimehuja Suomeen. Maahantuojan on annettava virvoitusjuomista ja juomapakkauksista ennakkoilmoitus.

Esimerkki: Virolainen etämyyjä, jolla ei ole Suomessa veroedustajaa, lähettää henkilöasiakkaalle cola-juomatilauksen. Etämyyjän on annettava virvoitusjuomista ja juomapakkauksista ennakkoilmoitus ennen tuotteiden lähettämistä Virosta Suomeen.

Tuotteista on annettava ennakkoilmoitus – toimi näin

Tuotteiden maahantuoja tai vastaanottaja:

 • Anna OmaVerossa ennakkoilmoitus ennen kuin tuotteet lähetetään tai tuotteiden kuljetus Suomeen alkaa.
 • Kun olet tehnyt ennakkoilmoituksen, saat OmaVerosta oman valmisteveronumeron. 
 • Valmisteveronumero on voimassa vain kerran, ja se koskee vain tiettyä tuote-erää.

Ennakkoilmoitus on annettava erikseen jokaisesta lähetyksestä. 

Kun olet vastaanottanut tuotteet, anna niistä veroilmoitus.

Ennakkoilmoitusta ei anneta, jos kyseessä on valmisteveroluvan haltija, joka toimii lupansa puitteissa eli kun tuotteet esimerkiksi vastaanotetaan suoraan verottomaan varastoon. Ennakkoilmoitusta ei anneta myöskään silloin, kun tuotteet ovat virvoitusjuomien tai juomapakkausten pienvalmistajan tuottamia.

Esimerkki: Virvoitusjuomien ja juomapakkausten valtuutettu varastonpitäjä tuo kivennäisvesiä Itävallasta Suomeen ja sijoittaa ne suoraan verottomaan varastoonsa. Virvoitusjuomista ja juomapakkauksista ei anneta ennakkoilmoitusta.

Esimerkki: Alkoholijuomien ja juomapakkausten valtuutettu varastonpitäjä tilaa Saksasta erän hedelmämehuja (eli virvoitusjuomia). Varastonpitäjän on annettava virvoitusjuomista ennakkoilmoitus ennen niiden kuljetuksen aloittamista Saksasta Suomeen.

Virvoitusjuomien ja/tai juomapakkausten pienvalmistajat

Ohjeet ennakkoilmoituksen antamiseen ja vakuuden asettamiseen

Näin annat ennakkoilmoituksen ja asetat kertaluonteisen vakuuden OmaVerossa

Voit antaa ennakkoilmoituksen myös paperisella lomakkeella. Paperilomaketta voi käyttää vain silloin, jos sähköinen ilmoittaminen ei jostain syystä ole mahdollista.

Ennakkoilmoitus valmisteveron alaisista tuotteista (1350)

Valmisteveron ilmoitus- ja maksuohjeet

Valmisteveron ilmoittaminen ja maksaminen

 

Sivu on viimeksi päivitetty 6.7.2023