Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Rekisteröitymisvelvolliset valmisteverotuksessa

Jätä lupahakemus tai rekisteröidy valmisteverovelvolliseksi OmaVerossa. Myös lupien ja rekisteröintien muutokset ja päättämiset haetaan OmaVerossa.  Lue lisää valmisteverotuksen luvista

Osan toimijoista on annettava Verohallinnolle vain rekisteröitymisilmoitus. Osan taas on rekisteröitymisen jälkeen annettava myös veroilmoitus jokaiselta verokaudelta.

Näiden toimijoiden pitää antaa rekisteröitymisilmoitus ja sen jälkeen veroilmoitukset:

 • maakaasuverkonhaltija
 • biopolttoöljyn valmistaja
 • biokaasun tuottajat
 • biokaasun pientuottajat
 • turpeen käyttäjä
 • turpeen pienkäyttäjä
 • mäntyöljyn käyttäjä
  • teollisen tuotannon harjoittaja, joka käyttää mäntyöljyä lämmitystarkoituksiin
 • sähköverkonhaltija
 • sähköntuottaja
 • sähkön pientuottaja
 • kaatopaikan pitäjä
 • kaivostoiminnan harjoittaja 
 • valtiontuen saajat, jotka käyttävät kivihiiltä, maakaasua, polttoöljyä, biopolttoöljyä, nestekaasua, bionestekaasua tai raskasta polttoöljyä yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa.

Maakaasua tai biokaasua verottomaan tarkoitukseen käyttävä toimija voi rekisteröityä kaasun rekisteröidyksi käyttäjäksi. Myös jakeluverkon haltija voi rekisteröityä verovelvolliseksi ja saada kaasun jakeluverkon verottomaksi siirtoverkon tavoin. Rekisteröityminen ei kuitenkaan ole pakollista.

Säännöllisesti verovelvollinen: Näin ilmoitat ja maksat valmisteverot

Verokaudet ja määräpäivät

Näiden toimijoiden pitää antaa rekisteröitymisilmoitus, mutta ei veroilmoitusta:

 • juomapakkausten pienvalmistajat
 • virvoitusjuomien pienvalmistajat
  • Pienvalmistajien pitää rekisteröitymisen jälkeen antaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä arvio vuosittaisesta tuotantomäärästään.
 • Valtiontuen saajat, jotka käyttävät sähköveroluokan II sähköä teollisuudessa, lämpöpumpuissa, sähkökattiloissa tai konesaleissa.

Jos yrityksen toiminta on säännöllistä, se voi rekisteröityä varmistetuksi vastaanottajaksi tai lähettäjäksi. Rekisteröitymisen jälkeen varmistetun vastaanottajan pitää antaa kuukausittainen veroilmoitus. Varmistetun lähettäjän ei tarvitse antaa veroilmoitusta.

Lue lisää: 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.3.2024