Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Verokaudet ja määräpäivät valmisteverotuksessa

Kaikilla valmisteverovelvollisilla veron ilmoitus- ja maksupäivä on oma-aloitteisten verojen yleinen eräpäivä eli kalenterikuukauden 12. päivä. Jos se on lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen voi antaa ja verot maksaa vielä seuraavana arkipäivänä.

ilmoittamisen ja maksamisen aikatauluun vaikuttaa se, onko yritys säännöllisesti vai satunnaisesti verovelvollinen.

Säännöllisesti verovelvollisen verokaudet ja maksupäivät

Taulukossa kerrottu, kuinka säännöllisesti verovelvollisen verokausi vaikuttaa ilmoittamisen ja maksamisen aikatauluihin
Verokausi Ilmoitus- ja maksupäivä

Kalenterikuukausi

Koskee alkoholiveroa, tupakkaveroa, virvoitusjuomaveroa, juomapakkausveroa sekä energiaveroja, kuten esim. sähköveroa ja nestemäisten polttoaineiden veroja.

Ilmoita ja maksa valmistevero kuukausittain. Ilmoitus- ja maksupäivä on verokautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivä tai sitä seuraava arkipäivä.

Esimerkki: Ilmoita ja maksa maaliskuun alkoholijuomavero viimeistään 12.5.

Neljänneskalenterivuosi

Koskee vain kaatopaikan pitäjää.

Ilmoita ja maksa jätevero kolmen kuukauden välein. Ilmoitus- ja maksupäivä on verokautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivä tai sitä seuraava arkipäivä.

Esimerkki: Ilmoita ja maksa tammi-maaliskuun jätevero viimeistään 12.5.

Kalenterivuosi

Koskee sähkön pientuottajaa, biokaasun pienkäyttäjää sekä polttoturpeen pientuottajaa.

Ilmoita ja maksa vero kerran vuodessa. Ilmoitus- ja maksupäivä on verokautta seuraavan vuoden helmikuun 12. päivä tai sitä seuraava arkipäivä.

Esimerkki: Ilmoita vuotta 2023 koskevat tiedot viimeistään 12.2.2024.

Kalenterivuosi

Koskee kaivostoiminnan harjoittajaa (tyypillisesti kaivosyhtiö).

 

Ilmoita ja maksa kaivosmineraalivero kerran vuodessa. Ilmoitus- ja maksupäivä on verokautta seuraavan vuoden maaliskuun 12. päivä tai sitä seuraava arkipäivä.

Esimerkki: Ensimmäisen verokauden eli verokauden 2024 veroilmoitus on annettava ja vero maksettava viimeistään 12.3.2025.

Vaikka samasta verolajista olisi saman verokauden aikana myös satunnaista toimintaa, anna verolajista vain yksi veroilmoitus. Ilmoituksen aikataulu määräytyy säännöllisen toiminnan mukaan: anna ilmoitus viimeistään verokautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä.

Esimerkki: Alkoholin ja alkoholijuomien valtuutettu varastonpitäjä vastaanottaa verokaudella 01/2024 toisessa EU-jäsenvaltiossa kulutukseen luovutetun näyte-erän viinejä. Valtuutettu varastonpitäjä antaa verokauden 01/2024 veroilmoituksen 12.3.2024 ja sisällyttää veroilmoitukseensa sekä säännöllistä että satunnaista toimintaa koskevat tiedot eli myös näyte-erään sisältyneet viinit.

Satunnaisesti verovelvollisen verokaudet ja maksupäivät

Taulukossa kerrottu, kuinka satunnaisesti verovelvollisen verokausi vaikuttaa ilmoittamisen ja maksamisen aikatauluihin
Verokausi Ilmoitus- ja maksupäivä

Kalenterikuukausi

Koskee alkoholiveroa tupakkaveroa, virvoitusjuomaveroa, juomapakkausveroa, sähköveroa ja polttoaineveroja.

Ilmoita ja maksa valmistevero niiltä kuukausilta, joilla valmisteveron alaista toimintaa on ollut. Ilmoitus- ja maksupäivä on verokautta seuraavan kuukauden 12. päivä tai sitä seuraava arkipäivä.

Esimerkki: Ilmoita ja maksa maaliskuun virvoitusjuomavero viimeistään 12.4.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.9.2023