Mitä valmisteverot ovat?

Valmisteverot ovat välillisiä veroja, jotka kohdistuvat tiettyjen tuotteiden kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveroja kannetaan valtiontaloudellisista syistä, mutta niihin yhdistetään myös sosiaali- ja terveyspoliittisia sekä ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita. Valmisteveroja kannetaan sekä Suomessa valmistetuista tuotteista että Suomeen tuotavista tuotteista.

Valmisteverotus on tuotekohtaista verotusta; maksettavien verojen määrä perustuu verollisessa käytössä kulutettujen tai kulutukseen luovutettujen tuotteiden määriin.

Valmisteverot ovat joko direktiiveillä yhdenmukaistettuja tai kansallisia. Yhdenmukaistaminen tarkoittaa sitä, että tuotteet ovat valmisteverollisia koko EU:ssa ja niille on asetettu minimiverotaso. Osasta valmisteveroista on säädetty kansallisesti.

Yhdenmukaistetut valmisteverot:

  • Tupakkavero
  • Alkoholivero
  • Nestemäisten polttoaineiden vero
  • Sähkön ja eräiden polttoaineiden vero

Kansalliset valmisteverot ja valmisteveronluonteiset maksut:

  • Virvoitusjuomavero
  • Juomapakkausvero
  • Jätevero
  • Öljysuojamaksu
  • Huoltovarmuusmaksu

Valmisteverot ovat hallituksen esityksen mukaan oma-aloitteisia veroja vuoden 2021 ensimmäisestä verokaudesta alkaen. Oma-aloitteisilla veroilla tarkoitetaan veroja, joita Verohallinto ei erikseen määrää vaan jotka maksaja itse laskee, ilmoittaa ja maksaa. Ilmoittamisen ja maksamisen määräajat on säädetty laissa.

Lue lisää