Mitä valmisteverot ovat?

Valmisteverot ovat välillisiä veroja, jotka kohdistuvat tiettyjen tuotteiden kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveroja kannetaan valtiontaloudellisista syistä, mutta niihin yhdistetään myös sosiaali- ja terveyspoliittisia sekä ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita. Valmisteveroja kannetaan sekä Suomessa valmistetuista tuotteista että Suomeen tuotavista tuotteista.

Valmisteverotus on tuotekohtaista verotusta; maksettavien verojen määrä perustuu verollisessa käytössä kulutettujen tai kulutukseen luovutettujen tuotteiden määriin.

Valmisteverot ovat joko direktiiveillä yhdenmukaistettuja tai kansallisia. Yhdenmukaistaminen tarkoittaa sitä, että tuotteet ovat valmisteverollisia koko EU:ssa ja niille on asetettu minimiverotaso. Osasta valmisteveroista on säädetty kansallisesti.

Yhdenmukaistetut valmisteverot:

  • Tupakkavero
  • Alkoholivero
  • Nestemäisten polttoaineiden vero
  • Sähkön ja eräiden polttoaineiden vero

Kansalliset valmisteverot ja valmisteveronluonteiset maksut:

  • Virvoitusjuomavero
  • Juomapakkausvero
  • Jätevero
  • Öljysuojamaksu
  • Huoltovarmuusmaksu

Valmisteverot ovat hallituksen esityksen mukaan oma-aloitteisia veroja vuoden 2021 ensimmäisestä verokaudesta alkaen. Oma-aloitteisilla veroilla tarkoitetaan veroja, joita Verohallinto ei erikseen määrää vaan jotka maksaja itse laskee, ilmoittaa ja maksaa. Ilmoittamisen ja maksamisen määräajat on säädetty laissa.

Lue lisää

Sivu on viimeksi päivitetty 7.9.2020