Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Säännöllisesti verovelvollinen: Näin ilmoitat ja maksat valmisteverot

Olet säännöllisesti verovelvollinen, kun yrityksesi on rekisteröity verovelvolliseksi tai yritykselläsi on valmisteverolupa. Sinun pitää antaa säännöllisesti verokauden veroilmoitus, vaikka yritykselläsi ei olisi tällöin valmisteveronalaista toimintaa.

Ilmoita ja maksa valmistevero OmaVerossa. 

Siirry OmaVeroon

Milloin ilmoitat ja maksat?

Valmisteverojen ilmoittamisella ja maksamisella on sama määräpäivä. Aikatauluun vaikuttaa verokauden pituus sekä se, onko yritys säännöllisesti vai satunnaisesti verovelvollinen.

Ilmoittamisen ja maksamisen määräpäivä on verojen yleinen eräpäivä eli kuukauden 12. päivä tai jos se ei ole arkipäivä, määräpäivä on sitä seuraava arkipäivä.

1

Valmisteveron ilmoittaminen

Näin täytät valmisteveroilmoituksen OmaVerossa tai paperilomakkeella

Anna veroilmoitus viimeistään verokautta seuraavan toisen kalenterikuukauden 12. päivänä. Verokausi on yleensä kalenterikuukausi. Kaatopaikan pitäjän verokausi on kolme kuukautta; ja sähkön pientuottajan, biokaasun pientuottajan, polttoturpeen pienkäyttäjän sekä kaivostoiminnan harjoittajan verokausi on kalenterivuosi.  Kaivosmineraaliveron ilmoitus- ja maksupäivä on verokautta seuraavan vuoden maaliskuun 12. päivä. Verokaudet ja maksupäivät valmisteverotuksessa.

2

Valmisteveron maksaminen

Valmisteverot ovat oma-aloitteisesti maksettavia veroja, joten et saa maksua varten erillistä tilisiirtolomaketta.

Jos maksat veron esimerkiksi suoraan verkkopankissa, katso tilinumero ja viitenumero OmaVerosta tai verojen yhteenvedosta.

Kun maksat OmaVerossa, maksupohjassa ovat valmiina

  • viitenumero
  • tilinumero
  • maksupäivä (maksupäivä on aina kuluva päivä etkä voi muuttaa sitä)
  • maksettava määrä. Veron määrä perustuu itse antamiisi valmisteveroilmoituksiin ja muihin oma-aloitteisten verojen ilmoituksiin. Määrä on kuluvan päivän saldo kaikista oma-aloitteisista veroista. Saldossa on mukana mahdollinen viivästyskorko. Voit tarvittaessa muuttaa summaa.

Jos sinun pitää antaa ennakkoilmoitus ja maksaa kertaluonteinen vakuus

Joissakin tapauksissa valmisteveroja varten on annettava jo etukäteen ennakkoilmoitus ja maksettava samassa yhteydessä kertaluonteinen vakuus. Myös tämä vakuus ilmoitetaan ja maksetaan OmaVerossa.

Valmisteveron kertaluonteinen vakuus maksetaan vakuuden yksilöidyllä viitteellä ja samalle Verohallinnon pankkitilille kuin esimerkiksi arvonlisävero. Viitenumero ja pankkitili näkyvät OmaVerossa. Maksu näkyy OmaVerossa 1–2 arkipäivän kuluttua.

Lue ohjeita eri tilanteisiin:

Korjaa veroilmoituksessa oleva virhe niin, että annat samalle verokaudelle uuden, korvaavan ilmoituksen. Jos teet korjauksen 45 päivän kuluessa alkuperäisestä määräpäivästä, virheestä ei tule myöhästymismaksua. 

Huomaa, että et saa valmisteveroilmoituksen korjaamisesta erillistä päätöstä.

Miten valmisteveroilmoituksen tietoja korjataan?

Anna valmisteveroilmoitus jokaiselta verokaudelta silloinkin, kun toiminta on jostain syystä keskeytynyt (ns. ei toimintaa -ilmoitus). Voit tehdä ilmoituksen etukäteen enintään kuuden kuukauden ajalta. Toiminnan keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, ettei yrityksellä ole lainkaan valmisteveron alaista toimintaa. Jos yritys esimerkiksi vastaanottaa, siirtää tai käyttää tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä, kyseessä ei ole toiminnan keskeytyminen.

Vaikka samasta verolajista olisi saman verokauden aikana sekä säännöllistä että satunnaista valmisteveron alaista toimintaa, anna verolajista vain yksi veroilmoitus. Ilmoituksen määräpäivä on silloinkin verokautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivä. Anna veroilmoituksessa erikseen säännöllisen toiminnan ja satunnaisen toiminnan tiedot.

Esimerkki: Alkoholijuomien valtuutettu varastonpitäjä vastaanottaa tammikuussa 2024 (eli verokauden 1/2024 aikana) näyte-erän viinejä, jotka on luovutettu kulutukseen toisessa EU-maassa. Valtuutettu varastonpitäjä antaa verokauden 1/2024 veroilmoituksen 12.3.2024. Hän antaa siinä sekä säännöllistä että satunnaista toimintaa koskevat tiedot, myös tiedot näyte-erän viineistä.

Jos sinulla on useita saman valmisteverolajin lupia (esimerkiksi valtuutetun varastonpitäjän ja veroedustajan lupa), veroilmoituksessa pitää antaa tiedot lupakohtaisesti. Myös eri rekisteröinteihin liittyvät tiedot pitää antaa erikseen. Sähköntuottajan ja sähkön pientuottajan on ilmoitettava tiedot voimalaitoskohtaisesti.

Esimerkki: Valtuutettu varastonpitäjä antaa verokauden 1/2024 eli tammikuun veroilmoituksen ja maksaa valmisteverot viimeistään 12.3.2024.

Valmisteveroilmoituksessa on annettava tiedot veron oikeamääräisyyden toteamiseksi sekä tuoteryhmittäin tiedot verottomista toimituksista ja verottomasta käytöstä. Tuotemääriä koskevat tiedot ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella yli menevää osuutta huomioon ottamatta. Desimaaleja ei kuitenkaan ilmoiteta, jos kyse on tupakkatuotteista, jätteistä, kaivosmineraaleista tai kivihiilestä.

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 8.11.2023