Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Juomapakkausvero – milloin pakkauksesta täytyy maksaa veroa?

Alkoholijuomien ja virvoitusjuomien valmistajat, maahantuojat ja pakkaajat maksavat juomapakkausveroa juomia sisältävistä vähittäismyyntipakkauksista, kuten pulloista ja juomatölkeistä. Vähittäismyyntipakkauksella tarkoitetaan enintään 5 litran pakkausta. Juomapakkausvero on 0,51 euroa litralta valmista juomaa.

Verolliset pakkaukset

Pakkauksesta täytyy maksaa juomapakkausveroa, jos pakkaus sisältää sellaisenaan juotavaksi tarkoitettua juomaa, joka kuuluu tullitariffin ryhmään 22.

Veroa täytyy maksaa esimerkiksi pakkauksesta, joka sisältää

 • alkoholijuomaa
 • mallasjuomaa
 • vettä
 • limonadia
 • mehua tai mehujuomaa
 • kahvi- tai teejuomaa
 • urheilujuomaa
 • muuta alkoholitonta juomaa.

Tuotteen nimike vaikuttaa siihen, täytyykö pakkauksesta maksaa veroa. Veronalainen pakkaus voi olla esimerkiksi lasia, muovia tai alumiinia.

Verottomat pakkaukset

Juomapakkauksesta ei tarvitse maksaa veroa, jos pakkaus

 • sisältää pantin ja kuuluu palautusjärjestelmään, ja pakkauksen voi täyttää uudelleen tai hyödyntää raaka-aineena
 • on valmistettu nestepakkauskartongista
 • täytetään juuri ennen myyntiä, ja sen sisältö on tarkoitettu juotavaksi heti oston jälkeen.

Milloin voi saada verovapauden pantin perusteella?

Pantillisesta juomapakkauksesta ei tarvitse maksaa veroa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • palautusjärjestelmä on hyväksytty tuottajarekisteriin, jota ylläpitää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
 • yritys on rekisteröity jäseneksi tuottajayhteisöön
 • yksittäinen tuote on hyväksytty palautusjärjestelmään.

Ahvenanmaalla on oma vastaava tuottajatiedostonsa.

Juomapakkauksista on annettava ennakkoilmoitus

Juomaa sisältävien juomapakkausten maahantuonnista tai vastaanottamisesta on annettava Verohallinnolle ennakkoilmoitus. 

Lue lisää ennakkoilmoittamisesta

Voit antaa ennakkoilmoituksen ja maksaa veron OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Pienvalmistajan ei tarvitse maksaa juomapakkausveroa

Tuotteiden valmistaja tai tuottajan ei tarvitse maksaa juomapakkausveroa, jos se 

 • on oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton muista saman toimialan valmistajista
 • luovuttaa kalenterivuoden aikana kulutukseen vähittäismyyntipakkauksiin pakattua juomaa enintään 70 000 litraa.

Valmistajan on esitettävä luotettava selvitys riippumattomuudesta ja tuotannon määrästä kalenterivuoden aikana, jos Verohallinto niin vaatii.

Tuotteiden maahantuojankaan ei tarvitse maksaa juomapakkausveroa, jos se pystyy osoittamaan, että kyse on pienvalmistajan valmistamista tuotteista.

Pienvalmistajan pitää rekisteröityä ja tehdä pienvalmistajailmoitus Verohallinnolle 

Pienvalmistajan ei tarvitse maksaa juomapakkausveroa, mutta valmistajan pitää rekisteröityä pienvalmistajaksi ja tehdä pienvalmistajailmoitus Verohallinnolle.

Virvoitusjuomien ja juomapakkausten pienvalmistajien pitää vahvistaa rekisteritiedot Verohallinnolle vuosittain tammi-helmikuun aikana, kuitenkin viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Rekisteröidy ja anna pienvalmistajailmoitus OmaVerossa.

Miksi pienvalmistajan pitää ilmoittaa tuesta?

Pienimuotoisen valmistuksen verovapaus on EU-lainsäädännön mukaista valtiontukea. Veroetua pidetään kuitenkin de minimis -asetuksen mukaisena vähämerkityksisenä tukena. Yrityksen saama tuki yhteensä ei saa ylittää 200 000 euroa 3 peräkkäisen verovuoden aikana. 1.1.2024 alkaen yrityksen saama tuki yhteensä ei saa ylittää 300 000 euroa 3 peräkkäisen verovuoden aikana.

Tämän vuoksi pienvalmistajan pitää ilmoittaa Verohallinnolle tuki, jonka yritys on saanut muilta viranomaisilta kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana.

Pienvalmistaja puolestaan saa Verohallinnolta ilmoituksen Verohallinnon myöntämästä tuesta.

Lue lisää vähämerkityksisestä tuesta eli de minimis -tuesta (TEM)

Lisätietoa

Juomapakkausverotaulukko

Veroilmoituslomake

Suomen palautuspakkaus (Palpa) 

Inventaarioerojen käsittely valmisteverotuksessa

Pienvalmistajat

Pirkanmaan ELY-keskus (ely-keskus.fi)

ELY-keskus tuottajavastuu

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2023