Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Valmisteveroilmoituksen täyttöohje

Tämän ohjeen avulla voit antaa yrityksen valmisteveroilmoituksen. 

Valmisteverotuksessa säännöllisesti verovelvollisen pitää antaa veroilmoitus jokaiselta verokaudelta, vaikka yrityksen toiminta olisi keskeytynyt. Toiminnan keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, ettei yrityksellä ole verokauden aikana lainkaan valmisteveron alaista toimintaa.

Ilmoita OmaVerossa

Tee valmisteveroilmoitus OmaVerossa. Paperilomakkeita voit käyttää vain, jos siihen on erityinen syy, esimerkiksi silloin, kun sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Linkit lomakkeisiin löydät sivun lopusta.

Lue myös: Näin valtuutat veroasioiden hoitamiseen

Näin löydät valmisteveroilmoituksen OmaVerosta

Kirjaudu OmaVeroon (avautuu uuteen ikkunaan)

  1. Valitse välilehti Veroasiat. 

  2. Valitse osio Valmisteverot ja sieltä linkki Valmisteverojen toiminnot.

  3. Valitse kohdasta Valmisteveroilmoitukset haluamasi valmisteveroilmoitus.

  4. Valitse linkki Tee ilmoitus sen verokauden kohdalta, jolta haluat antaa ilmoituksen. 

Ilmoituksen täyttöohje

Valmisteverotuksessa säännöllisesti verovelvollisen pitää antaa veroilmoitus jokaiselta verokaudelta, vaikka yrityksen toiminta olisi keskeytynyt tilapäisesti kokonaan.

Jos olet valmisteverotuksessa säännöllisesti verovelvollinen eikä yritykselläsi ole verokaudella lainkaan valmisteveron alaista toimintaa, ilmoita siitä näin:

  • OmaVerossa: Valitse kohta "Ei toimintaa verokaudella".
  • Paperilomakkeella: Valitse kohta "Ei ilmoitettavaa".

Toiminnan keskeytymisestä voit antaa ilmoituksen etukäteen seuraavalta 6 kuukaudelta. Anna ilmoitus erikseen jokaiselta verokaudelta.

Huom. Älä anna ei toimintaa -ilmoitusta, jos yrityksesi esimerkiksi vastaanottaa, siirtää, jalostaa tai käyttää tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Vaikka maksettavan veron määrä olisi 0 euroa, kyse ei tällaisessa tapauksessa ole toiminnan keskeytymisestä.

Jos ilmoitat valmisteveron tiedot paperilomakkeella, merkitse verokauden numero seuraavasti:

  • Jos verokausi on kuukausi, merkitse verokaudeksi kuukauden numero (1–12). Esimerkki: Jos ilmoitat tietoja maaliskuulta, merkitse verokaudeksi 3.
  • Jos verokausi on neljännesvuosi, merkitse verokausi numerona (1, 2, 3 tai 4). Esimerkki: Jos ilmoitat toisen vuosineljänneksen (huhti-kesäkuu) tietoja, merkitse verokaudeksi 2.
  • Jos verokausi on kalenterivuosi, jätä kohta tyhjäksi.

Merkitse lisäksi verokauden vuosiluku nelinumeroisena lukuna.

Valmisteveroilmoituksessa on annettava tiedot veron oikeamääräisyyden toteamiseksi sekä tuoteryhmittäin tiedot verottomista toimituksista ja verottomasta käytöstä. Tuotemääriä koskevat tiedot ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella yli menevää osuutta huomioon ottamatta. Desimaaleja ei kuitenkaan ilmoiteta, jos kyse on tupakkatuotteista, jätteistä, kaivosmineraleista tai kivihiilestä.

Ilmoita, että tuotteista on annettu ennakkoilmoitus tai ennakkoilmoituksia.

Valitse OmaVerossa ennakkoilmoitus tai ennakkoilmoitukset, joihin sisältyvät tuotteet on vastaanotettu verokauden aikana.

Jos ilmoitat valmisteveron tiedot paperilomakkeella, ilmoita valmisteveronumero, jonka olet saanut ennakkoilmoituksen perusteella. Voit tarvittaessa ilmoittaa samalla lomakkeella useita valmisteveronumeroita.

OmaVero laskee verokauden valmisteveron lopputuloksen, kun olet täyttänyt tuoteryhmäkohtaiset tiedot.

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, laske ensin yhteen kunkin tuoteryhmän verot. Sen jälkeen laske yhteen eri tuoteryhmien verot.

Vuoden 2021 verokausista alkaen valmisteveroilmoituksessa ei voi enää ilmoittaa vähennettävää valmisteveroa. Sen sijaan on haettava valmisteverojen palautusta. Palautusta haetaan erillisellä palautushakemuksella. Palautusta voi saada vastaavasti kuin aiemmin sai vähennyksen: ehdot ja määrä eivät ole muuttuneet. Lue lisää valmisteveron palautushakemuksesta.

Ilmoituksen korjaaminen

Sivu on viimeksi päivitetty 22.11.2021