Ennakkoilmoitus valmisteveron alaisista tuotteista, täyttöohje (1350)

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten teet ennakkoilmoituksen valmisteveron alaisista tuotteista.

Hae palautusta OmaVerossa

Ennakkoilmoitus pitää antaa sähköisesti. Paperilomaketta (lomake 1350) voi käyttää vain silloin, jos sähköinen ilmoittaminen ei jostain syystä ole mahdollista. Linkki lomakkeeseen on tämän ohjeen lopussa. Täytä ja tulosta lomake ja toimita se lomakkeessa kerrottuun osoitteeseen.

Milloin ennakkoilmoitus pitää antaa?

Ennakkoilmoitus pitää antaa, kun

 • toisesta EU-jäsenmaasta tuodaan maahan, vastaanotetaan tai lähetetään EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita. Yhdenmukaistettuja valmisteveroja ovat alkoholivero, tupakkavero ja nestemäisten polttoaineiden valmistevero. Näistä tuotteista pitää lisäksi asettaa kertaluonteinen vakuus.
 • kun eräitä kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita tuodaan, vastaanotetaan tai lähetetään toisesta EU-maasta Suomeen eikä vastaanottajalla ole tätä varten säännöllisen toiminnan valmisteverolupaa. Tällaisia tuotteita ovat virvoitusjuomaveron ja juomapakkausveron alaiset tuotteet sekä kansallisen valmisteveron alaiset tupakkatuotteet, kuten savukepaperi ja sähkösavukenesteet. Näistä tuotteista ei kuitenkaan tarvitse asettaa kertaluonteista vakuutta.

Poikkeukset:

 • Ennakkoilmoitusta tarvitse antaa, jos toimintaa varten on tarvittava valmisteverolupa, esimerkiksi valtuutettu varastonpitäjä vastaanottaa tuotteita suoraan verottomaan varastoon.
 • Ennakkoilmoitusta ei tarvita myöskään silloin, kun maahantuodut tai vastaanotetut tuotteet ovat virvoitusjuomien tai juomapakkausten pienvalmistajan tuottamia.

Esimerkki: Virolainen etämyyjä, jolla ei ole Suomessa veroedustajaa, lähettää asiakkaalleen Long drink- ja Cola-juomatilauksen. Myyjän pitää tehdä alkoholijuomista ennakkoilmoitus ja asetettava kertaluonteinen vakuus. Virvoitusjuomista ja juomapakkauksista on annettava ennakkoilmoitus, mutta vakuutta ei tarvita. Etämyyjän on annettava ennakkoilmoitukset ja asetettava vakuudet ennen kuin hän lähettää tuotteet Virosta Suomeen.

Kenen pitää antaa ilmoitus?

Ilmoituksen antaa

 • se, joka aikoo itse kuljettaa tuotteita Suomeen
 • tuotteiden vastaanottaja
 • tuotteiden lähettäjä (kun tuotteet lähettää Suomeen toisesta EU-jäsenvaltiosta etämyyjä, jolla ei ole Suomessa veroedustajaa)

Jos olet yksityishenkilö ja aiot tehdä etäoston, sinun pitää tehdä ostosta ennakkoilmoitus. Esimerkiksi alkoholiostos toisesta EU-maasta on etäosto, jos järjestät itse kuljetuksen Suomeen. Käytä ilmoituksessa ilmoitusroolia "Toisessa jäsenmaassa kulutukseen luovutettujen yhdenmukaistetun veron alaisten tuotteiden vastaanottaja".

Milloin ilmoitus pitää antaa?

Anna ilmoitus ennen kuin tuotteiden kuljetus alkaa tai tuotteet lähetetään.

Yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Ilmoittaja

Täytä tähän osaan tiedot ilmoittajasta. Täytä kohta sähköpostiosoite EMCS-ilmoituksia varten.

vain, jos toimit kaupallisessa tarkoituksessa ja tarvitset EU:n EMCS-järjestelmässä (Excise Movement and Control System) käytettävää väliaikaista rekisteröintiä. Saat rekisteröintiä koskevat ilmoitukset ja tiedot tähän sähköpostiosoitteeseen.

Valmisteverolaji

Ilmoita, mistä valmisteverosta annat ennakkoilmoituksen. Jos samassa tuote-erässä on useiden eri valmisteverojen alaisia tuotteita, jokaisesta eri valmisteverosta pitää antaa oma ennakkoilmoitus.

Ennakkoilmoitus pitää antaa seuraavien verojen alaisista tuotteista:

 • alkoholivero
 • tupakkavero
 • nestemäisten polttoaineiden valmistevero
 • virvoitusjuomavero
 • juomapakkausvero

Ilmoittajan rooli

Rooli, jossa ennakkoilmoittaja toimii. Jos rooleja on useita, anna oma ennakkoilmoitus kutakin roolia kohden. 

Valitse oikea rooli:

 • Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja (Tuotteiden siirto tehdään verottomuusjärjestelmässä käyttäen EMCS-järjestelmää)
 • Toisessa jäsenmaassa kulutukseen luovutettujen yhdenmukaistetun veron alaisten tuotteiden vastaanottaja (tätä roolia käyttää myös yksityishenkilö, joka aikoo tehdä etäoston)
 • Etämyyjä
 • Kansallisen valmisteveron alaisen tuotteen vastaanottaja (tätä roolia käyttää yksityishenkilö, joka aikoo tehdä etäoston).

Toimituspaikka

Tuotteiden vastaanottajan nimi ja tuotteiden toimituspaikan osoitetiedot.

Arvioitu vastaanottopäivä

Tieto tuotteiden arvioidusta vastaanottopäivästä tai maahantuontipäivästä muodossa ppkkvvvv.

Lähettäjä

Täytä tähän osaan tiedot tuotteiden lähettäjästä. Rastita ensimmäinen kohta, jos tuotteiden lähettäjä on viinin pientuottaja. Epäselvissä tapauksissa voit varmistaa asian lähettäjältä.

Valmisteveronumero

Ilmoita lähettäjän valmisteveronumero, jos kyse on kaupallisesta verottomien tuotteiden tuonnista.

Tunnus

Ilmoita tunnus, joka yksilöi lähettäjän. Tunnus vaihtelee maakohtaisesti.

Esimerkki: Suomalaisesta kaupallisesta lähettäjästä kirjattaisiin yrityksen Y-tunnus.

Kotivaltio

EU-jäsenvaltio, jossa tuotteet on valmistettu.

Tuotteet

Tuotteen kuvaus

Kuvaa tässä sarakkeessa, millaisesta tuotteesta on kyse.

Esimerkki: "italialainen punaviini Piemontesta"

Tuoteryhmä

Merkitse tähän sarakkeeseen tuotteen tuoteryhmä. Tuoteryhmät on lueteltu verotaulukossa kunkin valmisteverolain lopussa.

Esimerkki: 14,5-prosenttisen viinin tuoteryhmä on 24. Tuoteryhmätaulukko on alkoholi- ja alkoholijuomaverolaissa.

EMCS-tuoteryhmä

Ilmoita, mikä on tuotteen tuoteryhmä EMCS-järjestelmässä. Täytä tämä kohta vain, jos toimit kaupallisessa tarkoituksessa ja tarvitset EU:n EMCS-järjestelmässä (Excise Movement and Control System) käytettävää väliaikaista rekisteröintiä.

Määrä ja yksikkö

Ilmoita, mikä on tuotteen määrä tässä tuote-erässä. Käytä määrän ilmoittamiseen sitä mittayksikköä, joka on kerrottu tuotteesta maksettavan valmisteveron mukaisessa valmisteverolaissa. Mittayksikkö näkyy lain liitteenä olevasta verotaulukosta, Veron määrä -sarakkeesta. Verotaulukot löydät myös Vero.fistä.

Alkoholipitoisuus tai tupakkatuotteen vähittäismyyntihinta

Täytä tämä sarake vain alkoholi- ja tupakkatuotteista. Ilmoita joko alkoholituotteen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina (til.-%) tai tupakkatuotteen vähittäismyyntihinta. Tupakkatuotteen vähittäismyyntihinta on se hinta, jolla yritys myy tuotetta asiakkaille Suomessa ja jossa on mukana kaikki hinnanlisät ja verot. 

Vakuus

Laske ja ilmoita tuotteen vakuudeksi tarvittava summa euroina. Vakuuden määrä on sama kuin tuotteesta maksettavaksi tulevan valmisteveron määrä. Veron määrän voit tarkistaa kunkin valmisteverolain liitteenä olevasta verotaulukosta.

Verotaulukot:

Tuotteet, joita ei veroteta Suomessa

Ilmoita tuotteet ja niiden käyttötarkoitus, jos tuot EU:n alueelta teollisuuden käyttöön Suomeen alkoholi- tai energiatuotteita, joita ei veroteta Suomessa mutta jotka pitää kuljettaa EU:n Excise Movement and Control System järjestelmän (EMCS) valvonnassa.