Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Virvoitusjuomien pienvalmistaja – anna pientuottajailmoitus

Virvoitusjuomien ja juomapakkausten pienvalmistajaksi (de minimis -tuensaajaksi) rekisteröityminen tehdään OmaVerossa. Rekisteritiedot pitää vahvistaa rekisteröinnin muutoksena Verohallinnolle vuosittain tammi-helmikuun aikana, kuitenkin viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuoden 2024 tukitiedot pitää antaa viimeistään 28.2.2024

Pienvalmistajan ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa, mutta sen pitää rekisteröityä pienvalmistajaksi Verohallinnolle. 

Rekisteröidy OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Millainen toimija on pienvalmistaja?

Yritys on virvoitusjuomien pienvalmistaja, jos se

  • luovuttaa kulutukseen enintään 70 000 litraa juomaa kalenterivuodessa
  • on oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton muista saman toimialan valmistajista.

Koska pienvalmistaja ei toimi verottomuusjärjestelmässä, juomat katsotaan kulutukseen luovutetuiksi valmistuttuaan. 

Jos yritysketjun toimijoilla on sama Y-tunnus, kaikkien yritysten tuottamat virvoitusjuomien määrät lasketaan yhteen. Kokonaismäärä vaikuttaa siihen, onko yritys pienvalmistaja ja täytyykö sen maksaa virvoitusjuomaveroa.  

Juoman määrä tarkoittaa valmista juomaa. Juomien valmistukseen käytettävistä tuotteista maksetaan virvoitusjuomaveroa niistä saatavan juomamäärän perusteella. Jos tuotanto ylittää 70 000 litraa, vero pitää maksaa koko määrästä.

Anna pyydettäessä selvitys toiminnasta

Verohallinto voi pyytää pienvalmistajalta selvitystä tuotannon määrästä ja siitä, että valmistaja on riippumaton muista saman toimialan tuottajista.

Verovapaus koskee myös ulkomailla toimivia pienvalmistajia, jolloin selvityksen antaa virvoitusjuomien maahantuoja. 

Miksi pienvalmistajan pitää ilmoittaa tuesta?

Pienimuotoisen valmistuksen verovapaus on EU-lainsäädännön mukaista valtiontukea. Veroetua pidetään kuitenkin de minimis -asetuksen mukaisena vähämerkityksisenä tukena. Yrityksen saama tuki yhteensä ei saa ylittää 200 000 euroa 3 peräkkäisen verovuoden aikana. 1.1.2024 alkaen yrityksen saama tuki yhteensä ei saa ylittää 300 000 euroa 3 peräkkäisen verovuoden aikana.

Tämän vuoksi pienvalmistajan pitää ilmoittaa Verohallinnolle tuki, jonka yritys on saanut muilta viranomaisilta kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana.

Pienvalmistaja puolestaan saa Verohallinnolta ilmoituksen Verohallinnon myöntämästä tuesta.

Lue lisää vähämerkityksisestä tuesta eli de minimis -tuesta (TEM)

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 17.11.2023