Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja valmisteverotuksessa

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja on yritys tai yksityishenkilö, jolla on oikeus ansiotoiminnassaan vastaanottaa EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Tällaisia tuotteita ovat alkoholi, tupakkatuotteet ja nestemäiset polttoaineet. Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja voi vastaanottaa tuotteet toisesta EU-maasta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta. Tuotteiden verottomia siirtoja valvotaan EMCS-järjestelmän avulla.

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja tarvitsee Verohallinnolta väliaikaisen, yhtä vastaanottoa koskevan valmisteveronumeron. Valmisteveronumero tarvitaan EMCS-järjestelmässä tapahtuviin siirtoihin ja vain silloin, kun kyse on EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisista tuotteista. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi alkoholi, osa tupakkatuotteista ja nestemäiset polttoaineet.

Oikeus toimia väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana koskee vain tiettyä ajankohtaa ja tiettyä määrää tuotteita.

Väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan pitää ilmoittaa ja maksaa tuotteista valmistevero Suomeen.

Anna ennakkoilmoitus ja maksa vakuus

Kun toimit väliaikaisena vastaanottajana, sinun pitää - ennen kuin tuotteet lähetetään - antaa OmaVerossa ennakkoilmoitus ja maksaa Verohallinnolle valmisteverojen määrää vastaava vakuus. Ennakkoilmoitus on annettava ja vakuus maksettava erikseen jokaisesta lähetyksestä.  Verohallinto käyttää vakuuden valmisteveron maksuksi.

Ennakkoilmoitusta varten tarvitset valtuutetun varastonpitäjän valmisteveronumeron. Kysy numero lähettäjältä.

Kun olet tehnyt ennakkoilmoituksen ja maksanut vakuuden, saat OmaVerosta oman valmisteveronumeron. Ilmoita se tavaran lähettäjälle.

Tämän jälkeen voit vastaanottaa väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä lähetetyt tuotteet.  Valmisteveronumero on voimassa vain kerran, ja se koskee vain tiettyä lähetystä.

Kun olet vastaanottanut tuotteet ja antanut OmaVerossa EMCS-järjestelmään vastaanottoraportin, anna tuotteista veroilmoitus OmaVerossa. 

Siirry OmaVeroon

Alkoholin maahantuonnissa tarvittavista muista luvista antaa tietoa Valvira.

Lue lisää:

Miten veroilmoitus tehdään ja vero maksetaan?

Vakuudet valmisteverotuksessa

Ennakkoilmoitus

Valvira

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2023