Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Valmisteveron palautusta pitää aina hakea

Huom. Palautushakemusten käsittelyssä on ruuhkaa.

Valmisteveron palautusta voi saada, jos tuotteista on maksettu valmistevero mutta ne on esimerkiksi käytetty tai luovutettu (kuten myyty) verottomaan tarkoitukseen.

Valmisteverojen palautuksista pitää tehdä erillinen palautushakemus.

Hae palautusta OmaVerossa

Voit käyttää myös paperista lomaketta. Paperista lomaketta voi käyttää, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Valmisteverotuksen lomakkeet

Palautushakemusta ei tarvitse tehdä, jos valmisteveron määrä muuttuu siksi, että olet alun perin ilmoittanut veroilmoituksella liikaa veroa. Korjaa silloin virheellistä veroilmoitusta. Tällaisessa tapauksessa liikaa maksettu vero hyvitetään ilman erillistä palautushakemusta.

Tee palautushakemus näissä tilanteissa:

  • tuotteet on palautettu verottomaan varastoon (esimerkiksi alkoholivero ja nestemäisten polttoaineiden valmistevero
  • tuotteet on luovutettu kulutukseen mutta ne ovat tuhoutuneet täysin tai ne on muuten lopullisesti menetetty (esimerkiksi alkoholivero ja virvoitusjuomavero)
  • sähköveroa on maksettu liikaa väärän verotason vuoksi
  • moottoribensiinistä on otettu talteen hiilivetyjä (nestemäisten polttoaineiden valmistevero ja huoltovarmuusmaksu)
  • jäte on viety pois kaatopaikalta (jätevero).

Hae palautusta lisäksi esimerkiksi näissä tapauksissa:

  • valmisteverollisia polttoaineita on käytetty kaupallisessa alusliikenteessä tai lentoliikenteessä, teollisessa ensikäytössä tai sähköntuotannossa
  • energiatuotteita on käytetty energiaintensiivisessä teollisuudessa
  • valmisteverollisia tuotteita on toimitettu vientiin tai toiseen EU-maahan.

Milloin palautusta voi hakea?

Valmisteveron palautusta voi yleensä hakea oman valinnan mukaan joko koko kalenterivuodelta tai lyhyemmältä jaksolta. Lyhyempi hakujakso on eri valmisteveroissa joko kalenterikuukausi tai puoli vuotta (tammi-kesäkuu, heinä-joulukuu).

Useimmissa palautushakemuksissa määräaika on kolme vuotta ja laskeminen alkaa sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana peruste palauttamiselle syntyi. Hae siis palautusta kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana sait oikeuden palautukseen, esimerkiksi tuote käytettiin verottomaan tarkoitukseen tai toimitettiin toiseen EU-maahan.

Esimerkki 1: Pikkusikarit ja niiden pakkaukset vaurioituvat myymälän tulipalon yhteydessä 15.3.2022 niin, ettei niitä voida enää myydä kuluttajille. Tupakkaveron maksanut rekisteröity vastaanottaja voi hakea tupakkaveron palautusta ajalta 1.3.–31.3.2022. Palautusta on haettava viimeistään 31.12.2025. 

Esimerkki 2: Kulutukseen luovutettuja limonadeja palautetaan vähittäismyymälästä takaisin verottomaan varastoon useita kertoja kuukaudessa vuoden 2022 aikana. Valmisteverot maksanut valtuutettu varastonpitäjä voi hakea veronpalautusta jokaiselta kalenterikuukaudelta erikseen tai kootusti koko kalenterivuodelta 2022. Palautusta on haettava viimeistään 31.12.2025.

Hakemukseen ei tarvita liitteitä, mutta säilytä kuitit ja tositteet

Valmisteverojen palautushakemukseen ei tarvitse liittää ostokuitteja, rahtikirjoja tai muita toimitustositteita. Verohallinto voi kuitenkin erikseen pyytää niitä. Säilytä tositteet 6 vuoden ajan, kuten muukin kirjanpitoaineisto.

Neuvomme yrityksiä valmisteveroasioissa myös puhelimitse: 029 497 154 (Valmisteverotus, puhelun hinta pvm./mpm.)

Lue lisää: 

Nestemäisten polttoaineiden palautustasot ja -määrät

Sivu on viimeksi päivitetty 28.12.2022