Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Toiminnan lopettaminen – yritykset ja yhteisöt

Yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava toimintansa lopettamisesta. Yksi ilmoitus riittää, tiedot välittyvät samalla ilmoituksella sekä Verohallintoon että kaupparekisteriin.

Muistilista – kun yrityksen toiminta loppuu

1. TEE LOPETTAMISILMOITUS

Kun yritystoiminta loppuu, ilmoita siitä lopettamisilmoituksella.

Lopettamisilmoitus (ytj.fi)

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ja maa- tai metsätalouden harjoittaja: voit ilmoittaa toiminnan loppumisesta Verohallinnolle myös OmaVerossa (valitse välilehti Asiakastiedot ja valitse siellä kohta Muuta rekisteritietoja). Jos haluat päättää myös rekisteröinnin kaupparekisteriin, tee silloin ilmoitus Ytj:ssä. Muiden yritysmuotojen lopettamisilmoitus on annettava Ytj:n kautta.

Kun teet lopettamisilmoituksen, tiedot välittyvät samalla ilmoituksella Verohallintoon, joka poistaa yrityksen rekistereistään.

Katso tarvittaessa tarkemmat ohjeet:

2. TARKISTA ENNAKKOVERO

Ennakkoveron maksuvelvollisuus ei pääty lopettamispäivään. Tarkista ennakkoveron määrä ja ilmoita tarvittaessa uudet tiedot Verohallintoon, jotta et maksa ennakkoveroa liikaa tai liian vähän. Hae muutosta ennakkoveroon OmaVerossa

Lopettamisilmoitus on tärkeä – muuten toiminnan katsotaan jatkuvan

Jos et tee lopettamisilmoitusta, yrityksen toiminnan katsotaan edelleen jatkuvan. Silloin ilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista ja muista oma-aloitteisista veroista on edelleen annettava säännöllisesti.

Huomaa, että työttömyyskorvausten ja muiden etuuksien edellytyksenä saattaa olla se, että elinkeinotoiminta on todella lopetettu ja lopettamisesta on ilmoitettu Verohallinnolle.

Millaiseen tilanteeseen toiminta voi loppua?

Elinkeinotoiminta voi loppua esimerkiksi siihen, että myyt elinkeinotoiminnan koko varallisuuden. Toiminta loppuu myös silloin, jos lopetat kaikki elinkeinon harjoittamiseen liittyvät toimet, esimerkiksi irtisanot liiketilan vuokrasopimuksen ja myyt varastossa olevat tavarat tai otat ne yksityiseen käyttöön. 

Maatalouden harjoittaminen voi loppua esimerkiksi siihen, että myyt maataloustoiminnan koko varallisuuden tai vain lopetat maatalousyrittäjänä toimimisen.

Jos et enää itse harjoita maataloutta mutta vuokraat peltojasi muille, voit hakeutua pois arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Pellon vuokraus on arvonlisäverotonta. Halutessasi voit kuitenkin hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi pellon vuokrauksesta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana. Lue lisää kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta.

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehet voivat sopia yhtymän toiminnan lopettamisesta, jos he ovat siitä yksimielisiä. Jos yhtiömiehet eivät ole yhtiön lopettamisesta yksimielisiä, sovelletaan lopettamiseen lakia avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä.

Yhtymän toiminta katsotaan loppuneeksi yleensä silloin, kun jokin seuraavista toteutuu:

  • Yhtiömiehet allekirjoittavat sopimuksen yhtymän purkamisesta.
  • Yritysmuoto on muuttunut yhtymästä esimerkiksi osakeyhtiöksi.
  • Yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen, eikä lukumäärä ole vuoden kuluessa noussut vähintään kahteen. Tällöin yhtymän tulo verotetaan jäljelle jääneen yhtiömiehen tulona.
  • Yhtymä sulautuu toiseen yhtymään tai vähintään 2 yhtymää sulautuu yhdeksi uudeksi yhtymäksi.
  • Yhtymä on asetettu selvitystilaan.
Sivu on viimeksi päivitetty 7.9.2023