Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sähköveron ilmoittamisen erityistilanteita

Sähkön pientuottaja lopettaa toimintansa kokonaan

Jos sähkön pientuottaja lopettaa toimintansa ja päättää sähkön pientuottajan rekisteröitymisensä kesken kalenterivuoden, verokauden katsotaan päättyvän lopettamispäivään. Verokauden veroilmoitus pitää tällaisessa tapauksessa antaa viimeistään lopettamiskuukautta seuraavan toisen kalenterikuukauden 12. päivänä. Jos se on lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen voi antaa vielä seuraavana arkipäivänä. 

Jos toimintansa lopettaneella säännöllisesti verovelvollisella sähkön pientuottajalla on samassa verolajista myös satunnaista toimintaa, satunnaisen toiminnan veroilmoituksen määräpäivä määräytyy sähkön pientuottajan mukaan lopettamiskuukauteen saakka.  

Esimerkki: Sähkön pientuottaja lopettaa toimintansa ja päättää sähkön pientuottajan rekisteröitymisensä 15.8.2024. Viimeinen veroilmoitus pitää antaa viimeistään 12.10.2024. 

Esimerkki: Yritys on säännöllisesti verovelvollinen sähkön pientuottaja. Se on myös hankkinut tammi-elokuussa 2024 veroluokan II sähköä, vaikka ei ole ollut siihen oikeutettu. Yritys lopettaa sähkön pientuottajan toimintansa ja päättää sähkön pientuottajan rekisteröitymisensä 15.6.2024.

Yritys antaa verokauden 2024 sähkön pientuottajan veroilmoituksen viimeistään 12.8.2024. Veroilmoituksella ilmoitetaan sähkön pientuotannon lisäksi myös tammi-kesäkuun sähköveron satunnainen toiminta eli tammi-kesäkuussa hankittu veroluokan II sähkö. Yritys ilmoittaa heinäkuussa hankitun veroluokan II sähkön heinäkuun veroilmoituksella viimeistään 12.8.2024 ja elokuussa hankitun veroluokan II sähkön elokuun veroilmoituksella viimeistään 12.9.2024.  

Sähkön pientuottajan vuosituotannon raja ylittyy kesken kalenterivuoden

Jos sähkön pientuottajaksi rekisteröityneen verovelvollisen vuosituotannon raja ylittyy kesken kalenterivuoden, tuottajan on rekisteröidyttävä sähköntuottajaksi takautuvasti koko kalenterivuodelta.

Esimerkki: Sähkön pientuottajan vuosituotannon raja ylittyy 1.7.2024. Toimija rekisteröidään sähköntuottajaksi kyseisen vuoden alusta.  Ilmoituksissa olisi pitänyt noudattaa sähköntuottajan (ei siis sähkön pientuottajan) aikataulua. Sen mukaan verokausi on kalenterikuukausi ja jokaiselta verokaudelta pitää antaa säännöllisesti verovelvollisen veroilmoitus.

Verovelvollisen pitää antaa alkuvuodelta puuttuvat veroilmoitukset (tammi - huhtikuu) heti. Nämä veroilmoitukset ovat kuitenkin jo myöhässä, ja Verohallinto määrää niistä myöhästymismaksun. Toukokuun veroilmoituksen määräpäivä on 12.7. ja kesäkuun veroilmoituksen 12.8.

Sähköntuottaja havaitsee kesken kalenterivuoden, ettei tuotanto ylitä sähkön pientuottajan vuosituotantoa

Jos sähköntuottajaksi rekisteröitynyt verovelvollinen toteaa kesken kalenterivuoden, että sähkön tuotanto jää alle pientuottajan vuosituotannon rajan, tuottajan on rekisteröidyttävä kuluvan kalenterivuoden alusta sähkön pientuottajaksi. Tuottajan pitää tällaisessa tapauksessa korjata antamansa sähköntuottajan veroilmoitukset. Korjaaminen tehdään antamalla korvaavat veroilmoitukset, joista on poistettu verotettavat tuotteet.

Veroilmoitus pitää antaa kuten sähkön pientuottaja. Sähkön pientuottajan verokausi on kalenterivuosi, ja ilmoitukset pitää antaa ja verot maksaa viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 12. päivänä.

Esimerkki: Sähköntuottaja havaitsee 1.10.2023, ettei sähkön pientuotannon raja ylity kuluvan kalenterivuoden aikana. Tuottaja korjaa alkuvuoden verokausilta 01–07/2023 antamansa sähköntuottajan veroilmoitukset antamalla korvaavat veroilmoitukset, joista on poistettu verotettavat tuotteet. Sähkön pientuottajan verokauden eli kalenterivuoden 2023 veroilmoitus on annettava viimeistään verokautta seuraavan toisen kalenterikuukauden yleisenä eräpäivänä eli 12.2.2024.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2024