Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Sähköveron ilmoittamisen erityistilanteita

Sähkön pientuottaja lopettaa toimintansa kokonaan

Jos sähkön pientuottaja lopettaa toimintansa kokonaan kesken kalenterivuoden, verokauden katsotaan päättyvän lopettamispäivään. Verokauden veroilmoitus pitää tällaisessa tapauksessa antaa viimeistään lopettamiskuukautta seuraavan toisen kalenterikuukauden 12. päivänä. Jos se on lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen voi antaa vielä seuraavana arkipäivänä.

Esimerkki: Sähkön pientuottaja lopettaa toimintansa 15.8.2022. Viimeinen veroilmoitus pitää antaa viimeistään 12.10.2022.
Sähkön pientuottajan vuosituotannon raja ylittyy kesken kalenterivuoden.

Sähkön pientuottajan vuosituotannon raja ylittyy kesken kalenterivuoden

Jos sähkön pientuottajaksi rekisteröityneen verovelvollisen vuosituotannon raja ylittyy kesken kalenterivuoden, tuottajan on rekisteröidyttävä sähköntuottajaksi takautuvasti koko kalenterivuodelta.

Esimerkki: Sähkön pientuottajan vuosituotannon raja ylittyy 1.7.2022. Toimija rekisteröidään sähköntuottajaksi kyseisen vuoden alusta.  Ilmoituksissa olisi pitänyt noudattaa sähköntuottajan (ei siis sähkön pientuottajan) aikataulua. Sen mukaan verokausi on kalenterikuukausi ja jokaiselta verokaudelta pitää antaa säännöllisesti verovelvollisen veroilmoitus. Verovelvollisen pitää antaa alkuvuodelta puuttuvat veroilmoitukset (tammi - huhtikuu) heti. Nämä veroilmoitukset ovat kuitenkin jo myöhässä, ja Verohallinto määrää niistä myöhästymismaksun. Toukokuun veroilmoituksen määräpäivä on 12.7. ja kesäkuun veroilmoituksen 12.8.

Sähköntuottaja havaitsee kesken kalenterivuoden, ettei tuotanto ylitä sähkön pientuottajan vuosituotantoa

Jos sähköntuottajaksi rekisteröitynyt verovelvollinen toteaa kesken kalenterivuoden, että sähkön tuotanto jää alle pientuottajan vuosituotannon rajan, tuottajan on rekisteröidyttävä kuluvan kalenterivuoden alusta sähkön pientuottajaksi. Tuottajan pitää tällaisessa tapauksessa korjata antamansa sähköntuottajan veroilmoitukset. Korjaaminen tehdään antamalla korvaavat veroilmoitukset, joista on poistettu verotettavat tuotteet.

Veroilmoitus pitää antaa kuten sähkön pientuottaja. Sähkön pientuottajan verokausi on kalenterivuosi, ja ilmoitukset pitää antaa ja verot maksaa viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 12. päivänä.

Esimerkki: Sähköntuottaja havaitsee 1.10.2022, ettei sähkön pientuotannon raja ylity kuluvan kalenterivuoden aikana. Tuottaja korjaa alkuvuoden verokausilta 01–07/2022 antamansa sähköntuottajan veroilmoitukset antamalla korvaavat veroilmoitukset, joista on poistettu verotettavat tuotteet. Sähkön pientuottajan verokauden eli kalenterivuoden 2022 veroilmoitus on annettava viimeistään verokautta seuraavan toisen kalenterikuukauden yleisenä eräpäivänä eli 12.2.2023.

Sähköntuottajan veroilmoittamisen muutoksia vuoden 2021 alusta

Sivu on viimeksi päivitetty 21.4.2022