Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Maakaasun ja biokaasun valmistevero

Maakaasun ja biokaasun valmistevero maksetaan kulutukseen luovutettaessa. Kulutukseen luovutuksella tarkoitetaan kaasun siirtoa pois verottomasta maakaasuverkosta, verottomasta varastosta tai biokaasun tuottajalta joko loppukäyttäjälle tai verolliseen jakeluverkkoon.

Kaasun loppukäyttäjä, joka on oikeutettu käyttämään kaasua verottomasti, voi hakeutua maakaasun rekisteröidyksi käyttäjäksi. Tällainen loppukäyttäjä hankkii kaasun suoraan verottomasta kaasuverkosta, verottomasta varastosta tai biokaasun tuottajalta.  

Tällöin rekisteröitynyt käyttäjä ilmoittaa suoraan kuukausittaisella veroilmoituksella, paljonko on käyttänyt maa- ja biokaasua verollisesti ja verottomasti. Jos loppukäyttäjä on muu kuin valtuutettu varastonpitäjä tai kaasun rekisteröity käyttäjä, hänen pitää hakea valmisteveron palautusta.

Jos siirtoverkon kautta hankittua biokaasua myydään jakeluverkossa, kaasujen myyjien (shippereiden ja vähittäismyyjien) pitää toimittaa verotusta varten tiedot kaasujen koostumuksesta kullekin verovelvolliselle. Tiedot pitää toimittaa mahdollisimman pian verokauden päättymisen jälkeen. Mikäli verovelvollinen yritys ei saa tietoja ajoissa, yritys joutuu ilmoittamaan ja maksamaan veron kaikesta biokaasusta maakaasun verotason mukaan.

Biokaasun tuottajien, pientuottajien ja käyttäjien sekä maakaasun jakeluverkon haltijoiden pitää rekisteröityä verovelvollisiksi

Kaikkien biokaasun tuottajien on rekisteröidyttävä riippumatta tuotantotavasta. Muun muassa kaatopaikkakaasun tuottajien ja biokaasua tuottavien mädättämöiden pitää rekisteröityä verovelvollisiksi.

Biokaasun tuottajien on rekisteröidyttävä verovelvollisiksi OmaVerossa ennen toiminnan aloittamista. Tuottajan on rekisteröidyttävä biokaasun tuottajaksi, jos biokaasun tuotanto on yli 1 GWh kalenterivuodessa.

Jos biokaasun tuotanto on enintään 1 GWh kalenterivuodessa, tuottajan on rekisteröidyttävä biokaasun pientuottajaksi. Tuotantoraja on laitoskohtainen. Biokaasun pientuottajan kaasu on verotonta paikallisessa käytössä. Pientuottajan ei myöskään tarvitse osoittaa kaasun kestävyyttä.

Maakaasun jakeluverkon haltijat voivat rekisteröityä verovelvollisiksi. Rekisteröityminen on vapaaehtoista. Rekisteröinti mahdollistaa maa- ja biokaasun vastaanottamisen ja toimittamisen verottomana.

Voit rekisteröityä verovelvolliseksi OmaVerossa.

Kirjaudu OmaVeroon

Näin teet valmisteverotuksen rekisteröinti-ilmoituksen OmaVerossa

Biokaasu on valmisteveron alainen polttoaine – kestävällä biokaasulla alempi verotaso

Biokaasu on ollut valmisteveron alainen polttoaine vuoden 2022 alusta lähtien. Vuoden 2023 alusta lähtien kestävälle biokaasulle, joka käytetään lämmityksessä, työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa työkoneissa, on alempi verotaso.

Kestävällä biokaasulla tarkoitetaan sellaista biokaasua, joka täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa (393/2013) säädetyt kestävyyskriteerit. Käytännössä biokaasun tuottajalla pitää olla Energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä, jotta kaasu voidaan luokitella kestäväksi. 

Kestävän biokaasun käyttäjien pitää rekisteröityä tuensaajiksi

Valmisteverotuksessa on mahdollista saada valtiontukea veronpalautuksina tai alempina verotasoina. Tukea saavien yritysten pitää toimittaa tiedot toiminnastaan rekisteröitymällä Verohallinnolle. 

Kestävän biokaasun alempi verotaso on käyttäjälleen valtiontukea, joten tukea saavien yritysten pitää rekisteröityä tuensaajiksi. Lue lisää valtiontuesta

Voit rekisteröityä tuensaajaksi Valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin OmaVerossa.

Kirjaudu OmaVeroon

Näin teet valmisteverotuksen rekisteröinti-ilmoituksen OmaVerossa

Kestävän biokaasun jakelijoiden pitää myös ilmoittaa toimitusten määrät ja vastaanottajat

Kun kestävää biokaasua toimitetaan käytettäväksi lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa, jakelijoiden pitää ilmoittaa biokaasun toimitusten määrät ja vastaanottajat. Myös sen, joka luovuttaa alemmin verotettua biokaasua edelleen muille tuensaajille, on annettava näitä luovutuksia koskevat tiedot.

Ilmoita kestävän biokaasun luovutustiedot OmaVerossa. Jos teet ilmoituksen ensimmäistä kertaa, löydät sen kohdasta Tuki-ilmoitukset > Biokaasun luovutustietojen ilmoitus.

Kirjaudu OmaVeroon

Miten luovutustiedot annetaan?

Kestävä biokaasu täyttää Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetussa laissa säädetyt kestävyyskriteerit.

H = biokaasu, joka käytetään lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa

T = jätteistä, tähteistä, lignoselluloosasta ja syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta valmistetut biopolttoaineet

R = kestävyyskriteerit täyttävät biopolttoaineet

Lisätiedot:

Sivu on viimeksi päivitetty 30.5.2023