Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Nestemäisten polttoaineiden valmistevero

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa maksetaan moottoribensiinistä, pienmoottoribensiinistä, bioetanolista, moottoribensiinin lisäaineina käytettävistä eettereistä; MTBE:stä, TAME:sta, ETBE:stä ja TAEE:stä, biobensiinistä, etanolidieselistä, dieselöljystä, parafiinisestä dieselöljystä, biodieselöljystä, kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, raskaasta polttoöljystä, lentobensiinistä, lentopetrolista, metanolista sekä nestekaasusta.

Edellä mainittujen lisäksi kaikista tuotteista, joita käytetään liikennepolttoaineina, pitää maksaa vastaavan korvattavan polttoaineen mukainen valmistevero ja huoltovarmuusmaksu.

Kun toimitaan verottomuusjärjestelmässä, veroa maksavat valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja tai väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja. Kun vastaanotetaan toisessa jäsenmaassa kulutukseen luovutettuja tuotteita, on maahantuoja verovelvollinen. Huoltovarmuusmaksua on maksettava myös nestemäiseen polttoaineeseen lisätystä apuaineesta.

Yksityishenkilön auton omassa polttoainesäiliössä tai varasäiliössä maahantuoma moottoripolttoaine on verotonta. Lisäksi moottoripolttoaine on verotonta 10 litraan saakka moottoriajoneuvoa kohti, jos polttoaine tuodaan moottoriajoneuvossa kannettavassa säiliössä ja polttoaine on samaa kuin kulkuneuvossa käytetään.

Lisätietoa:

Energiaverotus

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu (Nestemäiset polttoaineet)

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverotus

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa

Valmisteverojen palautukset

Alusten polttoaineiden verottomuus

Sivu on viimeksi päivitetty 11.3.2024