Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ahvenanmaan erityisasema valmisteverotuksessa

Ahvenanmaan maakunta on osa EU:n tullialuetta ja tulliunionia. Se ei kuitenkaan kuulu Euroopan unionin arvonlisävero- eikä valmisteveroalueeseen.

Ahvenanmaan maakunnan erityisasema mahdollistaa verovapaan matkustajamyynnin kansainvälisessä liikenteessä olevilla Ahvenanmaalla pysähtyvillä vesi- ja ilma-aluksilla.

EU:n veroalueen ja Ahvenanmaan maakunnan välisissä tavaroiden myynneissä ja siirroissa noudatetaan samoja vientisäännöksiä kuin kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa. Tavaroiden tuontiin muualta Suomesta, toisesta jäsenvaltiosta tai yhteisön ulkopuolelta Ahvenanmaan maakuntaan sekä tavaroiden tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen sovelletaan tavaran maahantuontia koskevia valmisteverotuslain ja Ahvenanmaan erityislain säännöksiä.

Ahvenanmaalla ja muualla Suomessa noudatetaan samaa valmisteverojärjestelmää.

Verotettujen tuotteiden siirto verorajan yli - valmisteverosta voi hakea palautusta

Kun valmisteverollisia tuotteita viedään verorajan yli Ahvenanmaalta Suomeen tai Suomesta Ahvenanmaalle, tuotteista on maksettava valmisteverot myös määräpaikassa.

Vienti osoitetaan tarvittaessa rahtiasiakirjoilla ja kauppalaskuilla.

Tuotteiden myyjä (viejä) voi hakea Verohallinnolta veronpalautusta maksamastaan valmisteverosta viennin perusteella.

Tuotteiden ostajan (vastaanottajan) on verorajan toisella puolella annettava tuotteista veroilmoitus viimeistään tuotteiden vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden 12. päivänä.

Veron voi maksaa ja palautuksen hakea OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Verottamattomien tuotteiden siirto verorajan yli

Siirrettäessä yhdenmukaistetun verotuksen alaisia tuotteita Ahvenanmaan ja Manner-Suomen verottomien varastojen välillä, voidaan käyttää EMCS-järjestelmää kuten siirroissa Manner-Suomessa.

Siirroissa verottomien varastojen välillä on mahdollista käyttää myös ns. yksinkertaistettua menettelyä, jossa valtuutettu varastonpitäjä käyttää EMCS-järjestelmän sijaan rahtikirjaa tai laskua, joka sisältää seuraavat tiedot:

  1. siirrettävät tuotteet ja niiden määrät verolajeittain
  2. lähettäjän ja vastaanottajan nimi, osoite ja valmisteveronumero
  3. tuotteiden lähetyspäivä ja toimitusosoite
  4. lähettävän ja vastaanottavan varaston valmisteveronumero
  5. viitenumero, jolla lähetys voidaan yksilöidä lähettäjän ja vastaanottajan kirjanpidossa.

Tämä yksinkertaistettu menettely on mahdollista vain kahden verottoman varaston välillä. Yksinkertaistettua menettelyä on kuitenkin käytettävä aina silloin, kun siirretään kansallisten valmisteveron alaisia tuotteita verotta kahden verottoman varaston välillä.

Lue lisää EMCS-järjestelmästä.

Siirry EMCS-palveluun OmaVerossa

Lue lisää, milloin EMCS:n käyttö on pakollista: Ahvenanmaan veroraja valmisteverotuksessa

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2016