Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ilmoittamisen ja maksamisen erityistilanteita

Verottomana hankitut tuotteet käytetään verolliseen tarkoitukseen

Jos verottomana hankitut tuotteet käytetään verolliseen tarkoitukseen, tuotteista pitää antaa veroilmoitus ja maksaa valmistevero. Ilmoitus- ja maksupäivä on sama kuin valmisteverotuksessa satunnaisesti verovelvollisilla: ilmoitus pitää antaa ja valmisteverot maksaa verokautta seuraavan kalenterikuukauden yleisenä eräpäivänä (12. päivä tai sitä seuraava arkipäivä).  

Esimerkki: Laivalle on toimitettu alkoholijuomia alustoimituksena eli muonituksena. Niissä havaitaan verokauteen 01/2024 kohdistuvaa selvittämätöntä hävikkiä. Alkoholi- ja alkoholijuomavero sekä juomapakkausvero on ilmoitettava ja maksettava viimeistään 12.2.2024.

Valtuutetun varastonpitäjän lupa peruutetaan

Jos valtuutetun varastonpitäjän verottoman varaston lupa peruutetaan, varastonpitäjän on maksettava valmistevero niistä tuotteista, jotka olivat verottomassa varastossa luvan päättyessä. Tällaisessa tapauksessa veroilmoitus pitää antaa ja valmisteverot maksaa verokautta seuraavan kalenterikuukauden 12. päivänä. Ilmoitus- ja maksuaikataulu on sama kuin satunnaisesti verovelvollisilla.

Esimerkki: Valtuutetun varastonpitäjän lupa virvoitusjuomien verottoman varaston pitämiseen peruutetaan 15.3.2024. Virvoitusjuomavero ja juomapakkausvero pitää ilmoittaa ja maksaa viimeistään 12.4.2024. 

Jos varastonpitäjä asetetaan konkurssiin

Jos valtuutettu varastonpitäjä asetetaan konkurssiin ja verottomasta varastosta luovutetaan sen jälkeen tuotteita kulutukseen, luovuttajan pitää ilmoittaa ja maksaa tuotteista valmistevero samalla tavalla kuin valtuutettu varastonpitäjä olisi tehnyt.

Määräpäivä on sama kuin säännöllisesti verovelvollisella: ilmoitus on annettava ja valmisteverot maksettava viimeistään verokautta seuraavan toisen kalenterikuukauden 12. päivänä. 

Esimerkki: Alkoholin ja alkoholijuomien valtuutettu varastonpitäjä asetetaan konkurssiin 10.3.2024.  Alkoholijuomia luovutetaan varastosta kulutukseen vielä 25.3.2024. Luovuttajan pitää ilmoittaa ja maksaa alkoholivero viimeistään 12.5.2024. Jos konkurssipesä haluaa jatkaa verottoman varaston toimintaa, sen pitää hakea uutta lupaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.11.2023