Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Vad är bruksavgift?

Bruksavgift är exempelvis en ersättning för användning av upphovsrätt och industriell äganderätt eller för nyttjanderätt och försäljning av nyttjanderätt.

Upphovsrätten kan gälla till exempel

  • ett litterärt verk
  • ett konstnärligt verk
  • ett fotografi.

Industriella äganderätter är till exempel

  • patent
  • mönsterrättigheter
  • varumärken.

Bruksavgiften kan utgöra skattepliktig förvärvs- eller kapitalinkomst. Om en upphovsrätt överförts genom arv eller testamente eller om den köpts, är ersättning för användning av denna skattepliktig kapitalinkomst. I annat fall är bruksavgiften skattepliktig förvärvsinkomst för vilken betalaren sköter arbetsgivarskyldigheterna på samma sätt som för arbetsersättningar. Se vilka skyldigheter du har om du betalar arbetsersättning för arbete.

Sidan har senast uppdaterats 6.11.2019