Vad är bruksavgift?

Bruksavgift är exempelvis en ersättning för användning av upphovsrätt och industriell äganderätt eller för nyttjanderätt och försäljning av nyttjanderätt.

Upphovsrätten kan gälla till exempel

  • ett litterärt verk
  • ett konstnärligt verk
  • ett fotografi.

Industriella äganderätter är till exempel

  • patent
  • mönsterrättigheter
  • varumärken.

Bruksavgiften kan utgöra skattepliktig förvärvs- eller kapitalinkomst. Om en upphovsrätt överförts genom arv eller testamente eller om den köpts, är ersättning för användning av denna skattepliktig kapitalinkomst. I annat fall är bruksavgiften skattepliktig förvärvsinkomst för vilken betalaren sköter arbetsgivarskyldigheterna på samma sätt som för arbetsersättningar. Se vilka skyldigheter du har om du betalar arbetsersättning för arbete.