Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Personer från Ukraina som ges tillfälligt skydd

Sidan och blankettanvisningar är också på ukrainska: Особи, які прибули з України та отримують тимчасовий захист.

Personer som anlänt från Ukraina kan ansöka om tillfälligt skydd, asyl eller båda. En person som ansöker om tillfälligt skydd får rätt att arbeta genast när hen har lämnat ansökan hos polisen eller gränsmyndigheten. Migrationsverket behandlar ansökan.

Ansökan om skattekort för löneinkomst

Du kan börja arbeta när du har lämnat ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsbevakningsmyndigheten. När du har fått en arbetsplats behöver du ett skattekort. Ett skattekort är ett dokument som endast visar hur mycket skatt du betalar på dina inkomster. Du får börja arbeta innan du har ett skattekort. Arbetsgivaren behöver skattekortet senast när lönen ska betalas ut för att ta ut rätt belopp skatt på din lön.

Om du arbetar på en byggarbetsplats eller ett varvsområde, behöver du också ett skattenummer som står på ditt skattekort. 

Personer som får tillfälligt skydd är i regel inte försäkrade i Finland. Om en sådan person arbetar här blir hen försäkrad om hens lön är minst 800,02 euro i månaden (år 2024). I ett sådant fall tas sjukförsäkringens sjukvårdspremie ut på lönen och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas. Sjukförsäkringens dagpenningspremie tas ut om den årliga lönen överstiger 16 499 euro.

När du har fått en arbetsplats och behöver ett skattekort, gör så här: 

RING SKATTEFÖRVALTNINGENS SERVICETELEFON 029 497 010

Vår kundrådgivare berättar hur du kan få ett skattekort och en finsk personbeteckning. Om det krävs ett besök på skattebyrån bokas en tid för dig.

Per telefon och på skattekontoren betjänar vi dig på finska, svenska och engelska. Om du inte kan något av dessa språk ska du be en tolk ringa på dina vägnar eller ta med en egen tolk till skattebyrån.

Om en tid har bokats för dig på skattebyrån ska du göra så här:

1

FYLL I EN ANSÖKAN OM SKATTEKORT

Finsk personbeteckning

Om du inte har någon finsk personbeteckning ska du fylla i blanketten Registreringsanmälan om en utlänning som vistas i Finland tillfälligt (6150r) och skriva ut den. I den här anvisningen kan du se vilka uppgifter som ska fyllas i på blanketten:

Vid behov kan du också få blanketten på skattebyrån. Blanketten undertecknas på skattebyrån men fyll gärna i den till andra delar på förhand. Du behöver inte denna blankett om du redan har en finsk personbeteckning. Personbeteckningen har eventuellt beviljats i samband med Migrationsverkets beslut om tillfälligt skydd.

Skattekort

Fyll i ansökan om skattekort (blankett 5042r) och skriv ut den. I den här anvisningen kan du se vilka uppgifter som ska fyllas i på blanketten:

Vid behov kan du också få blanketten på skattebyrån. Fyll gärna i blanketten på förhand.

På blanketten ska du åtminstone fylla i

 • personuppgifterna (bland annat namn, födelsedatum, adress)
 • din ankomstdag till Finland
 • datum då du börjar arbeta
 • arbetsgivarens namn
 • en uppskattning av lönen för hela året.
2

BESÖK SKATTEBYRÅN

Ta med dig till skattebyrån

 • blanketterna som du fyllt i
 • giltigt biometriskt pass (officiell resehandling i Schengenområdet)
 • intyg om att du ansökt om tillfälligt skydd eller det uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljat på basis av tillfälligt skydd
 • en kopia av arbetsordern eller arbetsavtalet
 • arbetsgivarens skriftliga redogörelse för arbetet i Finland ifall arbetsordern eller arbetsavtalet inte innehåller följande uppgifter:
  • uppgifterna om arbetsgivaren
  • arbetets beställare i Finland
  • ditt fullständiga namn och födelsedatum
  • anställningsförhållandets längd och arbetsperioden i Finland
  • arbetsplatsen och en kort beskrivning av arbetet

Lämna in skattedeklaration i Finland

Du får en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland på våren året efter arbetsåret. Med skattedeklarationen följer ett beskattningsbeslut, som visar skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och betalningsdagarna. 

Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen är korrekta behöver du inte göra någonting.

Om skattedeklarationen inte har förhandsifyllda uppgifter om dina inkomster eller om uppgifterna är bristfälliga, korrigera och lämna uppgifterna via tjänsten MinSkatt eller på en pappersblankett. Deklarera även inkomster som du har fått från utlandet under den tid du uppehållit dig i Finland.

Mer information Förhandsifylld skattedeklaration

Kom ihåg att lämna ditt kontonummer till Skatteförvaltningen, om du inte gjort det tidigare eller om det nummer du lämnat tidigare har ändrats. Lämna ditt kontonummer via MinSkatt eller på pappersblanketten Personkundens anmälan om kontonummer (7208r).

Distansarbete i Finland för en utländsk arbetsgivare

Om du här i Finland arbetar på distans åt en ukrainsk arbetsgivare, betalar du skatt i Finland för din lön.

Din ukrainska arbetsgivare uppbär inte den finländska skatten på din lön. Du måste själv betala skatten som förskottsskatt i Finland. Ansök om förskottsskatt genom att fylla i ansökan (5042) och skriv ut den. I den här anvisningen kan du se vilka uppgifter som ska fyllas i på blanketten:

Deklarera lönerna du fått från din ukrainska arbetsgivare och den förskottsskatt du betalat för dem på den förhandsifyllda skattedeklaration du får på våren följande år (MinSkatt eller blankett 50A, ”2 Löner, arvoden och ersättningar”).

Om du uppehåller dig i Finland högst 6 månader, behöver du inte nödvändigtvis betala skatt i Finland på den lön du får från din utländska arbetsgivare. Läs mer Du kommer för att arbeta i Finland – arbetsgivaren är inte finländsk.

Adressändringar

Om du flyttar inom Finland, anmäl din nya adress till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med blanketten Anmälan om tillfällig adress. Du hittar blanketten på sidan Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina (dvv.fi).

Om du flyttar från Finland, lämna flyttanmälan till DVV, blankett Flyttning utomlands | Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata | Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi). Anmäl din nya utlandsadress även till Skatteförvaltningen.

Mer information: När du flyttar bort från Finland     

Mer information:

Läs även:

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024