Personer från Ukraina som ges tillfälligt skydd

Sidan och blankettanvisningar är också på ukrainska: Особи, які прибули з України та отримують тимчасовий захист

Personer som anlänt från Ukraina kan ansöka om tillfälligt skydd, asyl eller båda. En person som ansöker om tillfälligt skydd får rätt att arbeta genast när hen har lämnat ansökan hos polisen eller gränsmyndigheten. Migrationsverket behandlar ansökan.

Du kan börja arbeta när du har lämnat ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsbevakningsmyndigheten. När du har fått en arbetsplats behöver du ett skattekort. Ett skattekort är ett dokument som endast visar hur mycket skatt du betalar på dina inkomster. Du får börja arbeta innan du har ett skattekort. Arbetsgivaren behöver skattekortet senast när lönen ska betalas ut för att ta ut rätt belopp skatt på din lön.

Om du arbetar på en byggarbetsplats eller ett varvsområde, behöver du också ett skattenummer som står på ditt skattekort. 

Personer som får tillfälligt skydd är i regel inte försäkrade i Finland. Om en sådan person arbetar här blir hen försäkrad om hens lön är minst 741,75 euro i månaden. I ett sådant fall tas sjukförsäkringens sjukvårdspremie ut på lönen och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas. Sjukförsäkringens dagpenningspremie tas ut om den årliga lönen överstiger 15 128 euro.

När du har fått en arbetsplats och behöver ett skattekort, gör så här: 

RING SKATTEFÖRVALTNINGENS SERVICETELEFON 029 497 003

Vår kundrådgivare berättar hur du kan få ett skattekort och en finsk personbeteckning. Om det krävs ett besök på skattebyrån bokas en tid för dig.

Per telefon och på skattekontoren betjänar vi dig på finska, svenska och engelska. Om du inte kan något av dessa språk ska du be en tolk ringa på dina vägnar eller ta med en egen tolk till skattebyrån.

Om en tid har bokats för dig på skattebyrån ska du göra så här:

1

FYLL I EN ANSÖKAN OM SKATTEKORT

Finsk personbeteckning

Om du inte har någon finsk personbeteckning ska du fylla i blanketten Registreringsanmälan om en utlänning som vistas i Finland tillfälligt (6150r) och skriva ut den. Vid behov kan du också få blanketten på skattebyrån. Blanketten undertecknas på skattebyrån men fyll gärna i den till andra delar på förhand. Du behöver inte denna blankett om du redan har en finsk personbeteckning. Personbeteckningen har eventuellt beviljats i samband med Migrationsverkets beslut om tillfälligt skydd.

Skattekort

Fyll i ansökan om skattekort (blankett 5042r) och skriv ut den. Vid behov kan du också få blanketten på skattebyrån. Fyll gärna i blanketten på förhand.

På blanketten ska du åtminstone fylla i

 • personuppgifterna (bland annat namn, födelsedatum, adress)
 • din ankomstdag till Finland
 • datum då du börjar arbeta
 • arbetsgivarens namn
 • en uppskattning av lönen för hela året.
2

BESÖK SKATTEBYRÅN

Ta med dig till skattebyrån

 • blanketterna som du fyllt i
 • ett giltigt pass 
 • intyg om att du ansökt om tillfälligt skydd eller det uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljat på basis av tillfälligt skydd
 • en kopia av arbetsordern eller arbetsavtalet
 • arbetsgivarens skriftliga redogörelse för arbetet i Finland ifall arbetsordern eller arbetsavtalet inte innehåller följande uppgifter:
  • uppgifterna om arbetsgivaren
  • arbetets beställare i Finland
  • ditt fullständiga namn och födelsedatum
  • anställningsförhållandets längd och arbetsperioden i Finland
  • arbetsplatsen och en kort beskrivning av arbetet