Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

En finländsk personbeteckning för dem som kommer till Finland för att arbeta

Personbeteckningar beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Även Migrationsverket och Skatteförvaltningen kan i vissa fall bevilja en personbeteckning. Om personen är under 15 år kan hen få personbeteckning endast från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Skatteförvaltningen kan bevilja dig en personbeteckning om du behöver den för beskattningen då du börjar arbeta i Finland. Du behöver personbeteckningen för att få ett skattekort eller skattenummer. Skattenumret behöver du om du arbetar på en byggarbetsplats eller ett varvsområde.

Har du redan en finsk personbeteckning?

Så här beställer du ett skattekort. Välj en undersida enligt din egen situation.

Så här införs skattenummer i skattenummerregistret.

Gör så här om du förutom ett skattekort eller ett skattenummer även behöver en personbeteckning:

1

Boka tid på skattebyrån

Om du behöver en personbeteckning och antingen ett skattekort eller skattenummer ska du besöka skattebyrån personligen. Observera att endast en del av skattebyråerna beviljar personbeteckningar. Var beredd på att behandlingstiden är 1–3 vardagar.

Boka tid genom att ringa servicenumret 029 497 010 (från utlandet +358 29 497 010).

Din arbetsgivare kan också boka tid för dig per telefon eller i MinSkatt.

Skattebyråer där du kan få en finländsk personbeteckning

2

Ta med alla nödvändiga dokument

När du kommer till skattebyrån för att ansöka om personbeteckning ska du ha med dig alla dokument som behövs. Om exempelvis uppgifterna i arbetsavtalet eller redogörelsen för ditt arbete i Finland är bristfälliga, kan Skatteförvaltningen inte bevilja dig personbeteckning.

Fyll i registreringsblanketten redan på förhand: Registreringsanmälan om en utländsk person som vistas i Finland tillfälligt (6150r) Underteckna blanketten först när du är på skattebyrån.

Dessutom behöver du någondera av följande ansökningar:

Vilka dokument behöver du?

Ta med dig till skattebyrån:

 • ifylld registreringsanmälan och ansökan (5057r eller 5042r)
 • ett giltigt pass eller ett officiellt identitetskort på vars fotografi du kan identifieras utan svårigheter
 • arbetsavtal om du är i avlönat arbete, dvs. du har en arbetsgivare som betalar dig lön
 • uppdragsavtal om du utövar yrke självständigt, dvs. du sysselsätter dig själv
 • om det inte framgår av arbets- eller uppdragsavtalet vilket arbete som du ska utföra i Finland ska du dessutom be din arbetsgivare, uppdragsgivare eller arbetets finska beställare att lämna en skriftlig redogörelse av vilken minst följande framgår:
  • ditt fullständiga namn och födelsedatum
  • arbetsgivarens eller uppdragsgivarens namn
  • redogörelse för arbetet du utför i Finland
  • anställningsförhållandets längd och arbetsperioden i Finland
  • plats där arbetet utförs (till exempel byggarbetsplats, entreprenadobjekt och adress)
  • vem som beställt arbetet, dvs. för vem du utför arbetet i Finland

Ta med dig till skattebyrån:

 • ifylld registreringsanmälan och ansökan (5057r eller 5042r)
 • ett giltigt pass på vars fotografi du kan identifieras utan svårigheter
 • ett giltigt uppehållstillstånd eller visum när ett sådant krävs (beroende på vistelsens längd och ditt medborgarskap)
 • arbetsavtal om du är i avlönat arbete, dvs. du har en arbetsgivare som betalar dig lön
 • uppdragsavtal om du utövar yrke självständigt, dvs. du sysselsätter dig själv
 • om det inte framgår av arbets- eller uppdragsavtalet vilket arbete som du ska utföra i Finland ska du dessutom be din arbetsgivare, uppdragsgivare eller arbetets finska beställare att lämna en skriftlig redogörelse av vilken minst följande framgår:
  • ditt fullständiga namn och födelsedatum
  • arbetsgivarens eller uppdragsgivarens namn
  • redogörelse för arbetet du utför i Finland
  • anställningsförhållandets längd och arbetsperioden i Finland
  • plats där arbetet utförs (till exempel byggarbetsplats, entreprenadobjekt och adress)
  • vem som beställt arbetet, dvs. för vem du utför arbetet i Finland

Du behöver i allmänhet ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller företagare om du är medborgare någon annanstans än i en EU- eller EES-stat eller Schweiz och arbetar i Finland. Rätten att arbeta eller bedriva näringsverksamhet har i allmänhet antecknats i beslutet om uppehållstillstånd eller på uppehållstillståndskortet. Om du inte har ett uppehållstillstånd som ger dig rätten att arbeta eller bedriva näringsverksamhet i Finland, ska du innan du kommer till skattebyrån skaffa dig ett uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Läs mer om rätten att arbeta och uppehållstillstånd (Migrationsverket)

Kommer du att stanna permanent i Finland?

Om du stannar i Finland i över ett år kan du vara berättigad till hemkommun i Finland. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata reder ut om du uppfyller villkoren för att få en hemkommun samt avgör om en hemkommun kan registreras för dig i befolkningsdatasystemet. 

Mer information om hemkommunens betydelse får du av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Mer information om beskattningen och exempelvis ansökan om skattekort

Läs mer om skattenummer

Sidan har senast uppdaterats 26.3.2024