Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Företagskundens anmälan om kontonummer (7209r)

Ett kontonummer ska anmälas till Skatteförvaltningen elektroniskt i webbtjänsten MinSkatt för utbetalning av skatteåterbäringar. Med denna blankett kan företag anmäla endast av särskilda skäl, på grund av exempelvis ett tekniskt hinder. Blanketten är avsedd för till exempel aktiebolag, öppna bolag, kommanditbolag, sammanslutningar, föreningar och stiftelser samt för andra samfund, sammanslutningar och samfällda förmåner.

Använd e-tjänster

Anmäl kontonumret eller ändringen av det i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Om du av särskilda skäl anmäler kontonummer på en pappersblankett kan företagets kontonummer anmälas bara av en person med firmateckningsrätt i företaget. Sammanslutningens anmälan om kontonummer ska skrivas under av alla delägare.

Skicka blanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT

Blanketten kan också lämnas till vilken skattebyrå som helst.