Fullmakt för skatteärenden (3818r)

Fullmakt med vilken en personkund befullmäktigar en annan person att sköta ärenden hos Skatteförvaltningen. Fullmakten kan gälla tills vidare eller avse ett visst skatteärende.

Fullmakten gäller tills vidare: Den befullmäktigade kan sköta fullmaktsgivarens alla ärenden hos Skatteförvaltningen, t.ex. underteckna skattedeklarationen, anmäla ändringar i bankkontonumret eller en tillfällig adress.

Blanketten kan lämnas in i vilken skattebyrå som helst. Blanketten kan också lämnas till posten.

Engångsfullmakt: Den befullmäktigade behöver en fullmakt då han sköter ärenden hos Skatteförvaltningen. Om den befullmäktigade sköter ärenden per post, kan fullmakten bifogas handlingarna.