Fullmakt för skatteärenden (3818r)

Fullmakt med vilken en personkund befullmäktigar en annan person att sköta ärenden hos Skatteförvaltningen. Fullmakten kan gälla tills vidare eller avse ett visst skatteärende.

Som ombud kan du

  • sköta skatteärenden per telefon eller genom att besöka skattebyrån
  • lämna uppgifter på pappersblanketter.

Fullmakten gäller tills vidare: Den befullmäktigade kan sköta fullmaktsgivarens alla ärenden hos Skatteförvaltningen, t.ex. underteckna skattedeklarationen, anmäla ändringar i bankkontonumret eller en tillfällig adress.

Blanketten kan lämnas in i vilken skattebyrå som helst. Blanketten kan också lämnas till posten.

Engångsfullmakt: Den befullmäktigade behöver en fullmakt då han sköter ärenden hos Skatteförvaltningen. Om den befullmäktigade sköter ärenden per post, kan fullmakten bifogas handlingarna.

Med denna fullmakt kan du inte ge en annan person fullmakt att sköta skatteärenden elektroniskt exempelvis i MinSkatt. För att kunna använda e-tjänster måste den som sköter ärenden ha en Suomi.fi-fullmakt. Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden.

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2021