Personkundernas viktiga datum 2017

2017

Januari 2017

mån tis ons tors fre lör sön
            1.1.
2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1.
9.1. 10.1 11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1.
16.1. 17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1.
23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1.
30.1. 31.1.          

I januari används ännu 2016 års skattekort, men i löneuträkningen börjar man inkomstuppföljningen från början.

2.1.

 • Kundbetjäning är stängd

3.1.

 • Förskottsskattens giroblanketter för år 2017 för kunder med 12 betalningsrater

16.1.

 • 2017 års skattekort senast nu hos kunderna

23.1.

 • Förskottsskattens förfallodag

Februari 2017

mån tis ons tors fre lör sön
    1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2.
6.2. 7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2.
13.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2.
20.2. 21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2.
27.2. 28.2.          


1.2.

 • 2017 års skattekort tas i bruk
 • Förskottskompletteringens sista räntefria betalningsdag
 • Den 2. förfallodagen för 2015 års kvarskatt

23.2.

 • Förskottsskattens förfallodag

Mars 2017

mån tis ons tors fre lör sön
    1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
13.3. 14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3.
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3.    

Den förhandsifyllda skattedeklarationen är framme senast i mitten av mars hos de skattebetalare som ska lämna in deklarationen senast 3.4.2017.

3.3.

 • Postningen av fastighetsbeskattningsbeslut börjar

9.3.

 • Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet är tillgänglig om skattedeklarationens sista inlämningsdag är 3.4.2017.
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet öppnas kl. 12 för alla kunder (också för samfund och näringssammanslutningar)

23.3.

 • Förskottsskattens förfallodag

28.3.

 • Fastighetsbeskattningsbesluten hos kunderna
 • Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet är tillgänglig om skattedeklarationens sista inlämningsdag är 9.5. eller 16.5.2017.

April 2017

mån tis ons tors fre lör sön
          1.4. 2.4.
3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 9.4.
10.4. 11.4. 12.4. 13.4. 14.4. 15.4. 16.4.
17.4. 18.4. 19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4.
24.4. 25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen är framme i april hos de skattebetalare som ska lämna in deklarationen senast 9.5.2017 eller 16.5.2017.

3.4.

 • Sista dag att lämna in den förhandsifyllda skattedeklarationen om 3.4. är angivet som sista inlämningsdag på blanketten. Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.

23.4.

 • Förskottsskattens förfallodag

Maj 2017

mån tis ons tors fre lör sön
1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5.
8.5. 9.5. 10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5.
15.5. 16.5. 17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5.
22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 27.5. 28.5.
29.5. 30.5. 31.5        

 

2.5.

 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för samfund.
 • Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

9.5.

 • Sista dag att lämna in den förhandsifyllda skattedeklarationen om 9.5. är angivet som sista inlämningsdag på blanketten. Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för kunder som ska lämna in sina förhandsifyllda skattedeklarationer den 9 maj. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

16.5.

 • Sista dag att lämna in den förhandsifyllda skattedeklarationen om 16.5. är angivet som sista inlämningsdag på blanketten.
  Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för kunder som ska lämna in sina förhandsifyllda skattedeklarationer den 16 maj samt för näringsidkare och näringssammanslutningar. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

23.5.

 • Förskottsskattens förfallodag

Juni 2017

mån tis ons tors fre lör sön
      1.6. 2.6. 3.6. 4.6.
5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6.
12.6. 13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 17.6. 18.6.
19.6. 20.6. 21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6.
26.6. 27.6. 28.6. 29.6. 30.6.    


23.6.

 • Förskottsskattens förfallodag

Juli 2017

mån tis ons tors fre lör sön
          1.7. 2.7.
3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7.
10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7.
17.7. 18.7. 19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7.
24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7.
31.7.            


23.7.

 • Förskottsskattens förfallodag

Augusti 2017

mån tis ons tors fre lör sön
  1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8.
7.8. 8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8.
14.8. 15.8. 16.8. 17.8. 18.8. 19.8. 20.8.
21.8. 22.8. 23.8. 24.8. 25.8. 26.8. 27.8.
28.8. 29.8. 30.8. 31.8.      

Postningen av beskattningsbeslut börjar i mitten av augusti och fortsätter till slutet av oktober.

23.8.

 • Förskottsskattens förfallodag

28.8.

 • Postningen av beskattningsbeslut börjar och fortsätter till slutet av oktober.

September 2017

mån tis ons tors fre lör sön
        1.9. 2.9. 3.9.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9  

Fastighetsbeskattningen avslutas i september

4.9.

 • Förfallodagen för fastighetsskattens 1. rat

23.9.

 • Förskottsskattens förfallodag

Oktober 2017

mån tis ons tors fre lör sön
            1.10.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10.
16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 22.10.
23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10.
30.10. 31.10.          


16.10.

 • Förfallodagen för fastighetsskattens 2. rat

23.10.

 • Förskottsskattens förfallodag

31.10.

 • Även de sista beskattningsbeslut för år 2016 har skickats till kunderna
 • Beskattningen för år 2016 blir färdig

November 2017

ma ti ke to pe la su
    1.11. 2.11. 3.11. 4.11. 5.11.
6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11. 11.11. 12.11.
13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 19.11.
20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 26.11.
27.11. 28.11. 29.11. 30.11.      


1.11.

 • 2016 års beskattningsuppgifter blir offentliga och läggs till påseende i skattebyråerna


2.11.

 • MinSkatt stängs 2.11 kl. 16 och öppnas onsdagen 8.11. Du kan inte anmäla kontonummer och inte heller deklarera skatter på eget initiativ eller gåvoskatt.


3.11.

 • Skattebyråerna, telefonservicen och chatten är öppna men betjäningen är begränsad till mottagande av skatteärenden, allmän rådgivning och handledning som gäller e-tjänsterna. Läs mera


6.11.

 • Skattebyråerna, telefonservicen och chatten är öppna men betjäningen är begränsad till mottagande av skatteärenden, allmän rådgivning och handledning som gäller e-tjänsterna. Läs mera


7.11.

 • Skattebyråerna, telefonservicen och chatten är öppna men betjäningen är begränsad till mottagande av skatteärenden, allmän rådgivning och handledning som gäller e-tjänsterna. Läs mera


8.11.

 • MinSkatt är öppen.

23.11.

 • Förskottsskattens förfallodag

24.11.

29.11.

 • Förfallodag för kvarskattens första rat
  (förfallodagen för kvarskattens 2. rat är 1.2.2018)

December 2017

mån tis ons tors fre lör sön
        1.12. 2.12. 3.12.
4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12.
11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 17.12.
18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12.
25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12.

5.12.

 • 2016 års skatteåterbäringar inbetalas på bankkonton. Om något kontonummer inte har anmälts till Skatteförvaltningen, betalas återbäringen i form av betalningsanvisning via OP.

23.12.

 • Förskottsskattens förfallodag

Obs! Om förfallodagen infaller på en lördag eller en helgdag, får avgiften betalas ännu på den första vardagen därefter.

Sidan har senast uppdaterats 17.4.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken