Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skogsbrukets förlustbringande resultat

Om summan av avdragen som hänför sig till skogsbrukets kapitalinkomst under skatteåret är större än skogsbrukets kapitalinkomster bildas en förlust för skogsbruket.

Utgifterna som hänför sig till idkandet av skogsbruk dras alltid av i beskattningen för det år de betalas, även om det inte skulle finnas inkomster för det året. Inom skogsbruket är det rätt så allmänt att det inte är möjligt att sälja virke varje år. Därför är det inte alls ovanligt att resultatet är negativt.

Värdet på leveransarbete, skogsavdraget, utgiftsreserveringen, företagaravdraget och skogsgåvoavdraget dras av endast om det finns tillräckligt med kapitalinkomster för att göra avdraget. Det kan inte uppstå någon förlust för skogsbruket på grund av dessa avdrag.

Skogsbrukets förlust dras av från den skattskyldigas övriga eventuella kapitalinkomster. Om resultatet inom hela kapitalinkomstslaget blir negativt dras förlusten som är kvar av som underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomsterna.

Om det inte är möjligt att dra av förlusten från skatten på förvärvsinkomsterna under skatteåret fastställs det i beskattningen en förlust som hänför sig till kapitalinkomstslaget och som kan dras av från kapitalinkomsterna under de följande 10 åren.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2019