Sammandrag av skattebetalningsläget

Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

Sammandraget innehåller uppgifter som vi har samlat in om ditt skattebetalningsläge under den senaste månaden. Du kommer att få ett sammandrag från den senaste månaden varje gång du har obetald

 • inkomstskatt (kvarskatt, förskottsskatt eller tilläggsförskott)
 • skatter på eget initiativ (till exempel mervärdesskatt eller arbetsgivarprestationer)
 • arvsskatt
 • gåvoskatt.

Du får även ett sammandrag om det innehåller ett beslut exempelvis om att din skatteåterbäring har använts till obetalda skatter.

Företag och organisationer får i regel även ett sammandrag när inbetalningar har använts till skatter.

Alla skatter, till exempel fastighetsskatt, finns inte ännu med i sammandraget.

Sammandraget påminner om försenade betalningar

Det finns en betalningsuppmaning i sammandraget för skatter som är försenade. Du får alltså inte längre en separat påminnelse om exempelvis en obetald kvarskatt. Situationen i sammandraget är från den dag då sammandraget skapades. Om du betalar skatter för sent ska du kontrollera beloppet av dröjsmålsräntan i MinSkatt.

Obs. Betalningsraterna för arvsskatt syns inte ännu i MinSkatt. Kontrollera dröjsmålsräntan för arvsskatten med ränteräknaren.

Obetalda skatter kan skickas till utsökning

Om du redan i sammandraget har blivit påmind om skatten men den fortfarande är obetald kan Skatteförvaltningen skicka skatten till utsökning. Innan skatterna skickas till utsökning får du ett sammandrag med en anmärkning om att de ska överföras till utsökning.

Obs! Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation i suomi.fi-meddelanden (suomi.fi/meddelanden) får du betalningsuppmaningen endast elektroniskt i MinSkatt innan skatten överförs till utsökning (meddelande om överföring till utsökning).

Du kan undvika utsökning om du betalar skatten enligt anvisningarna i sammandraget. Sista betalningsdagen nämns i det sammandrag som innehåller meddelandet om överföringen till utsökning. Om du inte kan betala skatten på förfallodagen i betalningsuppmaningen skickar vi skatten till utsökning. När skatten har överförts till utsökning ska den betalas till utsökningsmyndigheten.

Om du inte kan betala skatten på den sista möjliga betalningsdagen kan du ansöka om betalningsarrangemang. Läs mera om betalningsarrangemang.

Kontrollera sammandraget

Kontrollera alltid uppgifterna i sammandraget. Om det i sammandraget saknas skatter som du har deklarerat eller avgifter du betalat ska du i MinSkatt kontrollera att du har

 • lämnat deklarationen för den rätta skatteperioden
 • använt det rätta konto- och referensnumret vid inbetalningen.

Se anvisningen för MinSkatt: Så här kontrollerar du sammandraget

Vanliga frågor

Du har i sammandraget fått ett meddelande om användningen av skatteåterbäringen till att betala skatter. Sammandraget kan läsas i MinSkatt. I MinSkatt kan du även läsa om användningen av din skatteåterbäring. Läs anvisningen: Så här ser du om din skatteåterbäring har använts till att betala skatter.

Om din beskattning har slutförts exempelvis i augusti och du har skatteåterbäring på kommande i oktober har återbäring använts till att betala dina skatter från och med dagen då din beskattning slutförts till och med den 4:e dagen i månaden som följer. Dagen då din beskattning slutförs visas i ditt beskattningsbeslut och i MinSkatt.

Skatteåterbäringen används till att betala skatter som du har obetalda sedan tidigare genast på den dag då beskattningen slutförs och till skatter som förfaller till betalning på deras förfallodag, även om du betalar skatten på förfallodagen. Det vill säga om din beskattning har slutförts exempelvis 10.8 har din skatteåterbäring 10.8 använts till skatter som du har obetalda sedan tidigare och till skatter på eget initiativ som förfaller till betalning 12.8 och till förskottsskatt 23.8, om du har haft dessa skatter att betala. Du får ett meddelande om dessa i sammandraget för augusti vilket visas i MinSkatt från och med 1.9. Utöver dessa används skatteåterbäringen ännu till att betala arvs-eller gåvoskatter som förfaller 2.9, om du har dessa skatter att betala. Om detta får du ett meddelande först i det följande sammandraget som visas i MinSkatt från och med 1.10.

Vad om min skatteåterbäring har använts till att betala en skatt som jag också själv betalade?

Om du betalade din skatt på förfallodagen och om din skatteåterbäring användes till att betala samma skatt, återbetalas din egen inbetalning till dig inom cirka en vecka. Detta förutsätter dock att du inte har andra förfallna skatter sedan tidigare eller kommande rater av samma skatteslag att betala och att Skatteförvaltningen har ditt kontonummer.

Om det är fråga om en betalning av skatter på eget initiativ påverkar den återbäringstidpunkt och den återbäringsgräns som du har valt i MinSkatt återbetalningen av din egen inbetalning och tidpunkten för den. Läs mer om hur återbäring av skatter på eget initiativ betalas ut. Om dina inställningar i MinSkatt är sådana att din betalning för skatter på eget initiativ blir och väntar på kommande skatter kan du vid behov ansöka om att få det belopp som du betalat tillbaka. Läs anvisningen: Så här ansöker du om återbäring av en egen inbetalning i MinSkatt.

Följ alltid upp din situation i MinSkatt.

Du får ett sammandrag exempelvis om du har obetalda skatter eller om din skatteåterbäring har använts till dina obetalda skatter. Företag och organisationer får ett sammandrag regelbundet om deras verksamhet är kontinuerlig.

 1. Sammandraget skapas på kalendermånadens sista dag och syns i MinSkatt i början av följande månad.
 2. Något sammandrag skapas inte om det under kalendermånaden inte förekommit transaktioner såsom betalningar eller förfallna skatter.
 3. Om din momsperiod är ett kalenderår eller du är apoteksskattskyldig skapas ditt sammandrag alltid den 2 dagen i mars. Om dagen infaller på en lördag eller helgdag skapas sammandraget följande vardag. Sammandraget finns i MinSkatt efter detta. Du får ett sammandrag även för andra månader om du har obetalda skatter eller om din återbäring har använts till dina obetalda skatter.

I MinSkatt kan du följa dina uppgifter redan innan sammandraget har skapats.

Privatpersoner

Största delen av privatpersonerna får sammandraget per post.

Om du är momspliktigt eller i arbetsgivarregistret får du sammandraget enbart i MinSkatt.

Om du betalar eller har betalat skatter på eget initiativ, såsom moms eller arbetsgivarprestationer, kan du byta sammandragets leveranssätt så att du också får det per post. Du kan byta leveranssättet i MinSkatt eller ringa till Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 027 (betalningar, samtalets pris lna/msa).

Obs. Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation i suomi.fi-meddelanden (suomi.fi/meddelanden) får du sammandraget endast i MinSkatt.

Du får sammandraget på ditt kontaktspråk som finns i kunduppgifterna hos Skatteförvaltningen. Språket kan vara finska eller svenska. Sammandraget kan inte skrivas ut från MinSkatt på något annat språk än ditt kontaktspråk.

Företags- och organisationskunder

Företags- och organisationskunder får sitt sammandrag elektroniskt i MinSkatt. Du kan dock byta sammandragets leveranssätt så att det även levereras per post. Du kan byta leveranssättet i MinSkatt eller genom att ringa till Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 027 (betalningar, samtalets pris lna/msa).

Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation i suomi.fi-meddelanden (suomi.fi/meddelanden) får du sammandraget endast i MinSkatt. Då får du sammandraget endast elektroniskt oavsett andra val du har gjort.

Du får sammandraget på ditt kontaktspråk som finns i kunduppgifterna hos Skatteförvaltningen. Språket kan vara finska eller svenska. Sammandraget kan inte skrivas ut från MinSkatt på något annat språk än ditt kontaktspråk.

Du får inte ett sammandrag om det under kalendermånaden inte förekommit transaktioner såsom betalningar eller förfallna skatter.

Sammandraget innehåller bland annat följande uppgifter:

 • uppgifter för betalning av skatter, såsom konto- och referensnummer om du har obetalda skatter
 • uppgifter om hur inbetalningar och återbäringar har använts
 • en betalningsuppmaning om eventuella obetalda skatter (syns också på framsidan i MinSkatt)
 • en uppgift om att skatterna kan skickas till utsökning och publiceras på protestlistan samt i skatteskuldsregistret
 • en anmärkning om uteblivna deklarationer
 • en förseningsavgift för en deklaration av skatter på eget initiativ
 • andra dröjsmålspåföljder.

Uppgifterna om alla skatter, exempelvis fastighetsskatter, syns inte ännu i sammandraget.

Inbetalningar och deklarationer som du har gjort under de sista dagarna i månaden hinner nödvändigtvis inte med i sammandraget. Om du exempelvis har lämnat skattedeklarationen för skatter på eget initiativ på pappersblankett kan behandlingen dröja.

Saldot för förfallna skatter i sammandraget är från den dag då det skapades. Om du betalar skatter för sent ska du i MinSkatt kontrollera saldot och dröjsmålsräntan på betalningsdagen. Du ska betala dröjsmålsränta till och med betalningsdagen. Du kan kontrollera hur inbetalningarna används i MinSkatt.

Oanvända betalningar eller återbäringar i sammandraget

I sammandraget ser du också om du har sådana inbetalningar eller återbäringar som ännu inte har använts till skatter eller återburits.

På grund av eventuella krediteringsräntor kan beloppen i sammandraget avvika från företagets bokföring med några cent. Det här beror på att det i sammandraget bara specificeras de betalningar och återbäringar samt krediteringsräntor som använts under månaden som gått.

I MinSkatt ser du noggrannare uppgifter om exempelvis krediteringsräntans belopp och dess användning.

Läs mer i bokföringsnämndens anvisning: Om hur skatter som redovisas på eget initiativ ska hanteras i bokföringen