Jag har ett pågående betalningsarrangemang och jag vill tillägga skatter till det. Är det möjligt?

Innehållet i ett godkänt betalningsarrangemang kan inte ändras.

Du kan inte be Skatteförvaltningen att lägga till nya skatter till ett pågående betalningsarrangemang eller tar skatter ut ur arrangemanget.

Kom ihåg att betala raterna i betalningsarrangemanget senast på förfallodagen. Kom också ihåg att betala skatterna som inte ingår i betalningsarrangemanget senast på förfallodagen.

Om du inte betalar betalningsarrangemanget eller skatterna utanför det senast på förfallodagen, förfaller betalningsarrangemanget!

Antalet betalningsrater

Du kan inte heller be om ökning eller minskning av antalet betalningsrater. Det är dock möjligt att betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt, och då kan du ha färre betalningsrater att betala. Läs mer: Kan jag betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt än vad som fastställts i betalningsprogrammet?