Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här deklarerar du hushållsavdrag

Du kan ange hushållsavdragsuppgifterna antingen för ditt skattekort eller i din skattedeklaration.

 1. Om du anger uppgifterna för ditt skattekort får du genast nyttan av avdraget.
 2. Om du anger uppgifterna i skattedeklarationen beaktas avdraget senare i kvarskattens eller skatteåterbäringens belopp.

Betalningsåret avgör för vilket år du ska ange uppgifterna om hushållsavdraget.

Exempel: Du har kommit överens om arbetet den 1 december 2023 och arbetet har utförts under december. Du har betalat fakturan den 15 januari 2024. Ange hushållsavdraget i beskattningen för 2024.

Deklarera i MinSkatt

 1. Skattekortet: När du anger avdraget för skattekortet:
  • Logga in i MinSkatt och välj på ingångssidan länken Skattekort och förskottsskatt.
  • Välj knappen Beställ ett nytt skattekort.
  • Ange hushållsavdraget på ansökan i fasen Övriga avdrag.
  • Observera att systemet kräver att du också ändrar dina inkomster i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Det räcker att du ändrar med endast en euro, om du inte kan uppskatta dina inkomster exakt.
 2. Skattedeklarationen: När du anger avdraget för skattedeklarationen:
  • Logga in i MinSkatt och välj på ingångssidan länken Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen.
  • Välj länken Korrigera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.
  • Ange hushållsavdraget i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag eller Övriga avdrag beroende på var punkten Hushållsavdrag syns för dig.

Närmare anvisning: Så här deklarerar du hushållsavdraget i MinSkatt

Om du lämnar uppgifterna på en pappersblankett får du en länk till blanketten i slutet av sidan. Du kan använda punkten om hushållsavdrag avsedd för MinSkatt som hjälp.

Har företaget anmält uppgifterna för dig?

Företag har sedan 2023 kunnat anmäla uppgifterna för kunden om företaget har tagit i bruk ett nytt gränssnitt för anmälan av uppgifter. Om ni har kommit överens om att företaget anmäler uppgifterna till Skatteförvaltningen visas uppgifterna färdigt i MinSkatt.

 1. Välj länken Hushållsavdrag 2024 i punkten Skattekort och förskottsskatt 2024 i MinSkatt och kontrollera uppgifterna. Du kan vid behov beställa ett nytt skattekort i vilket hushållsavdraget har beaktats.

 2. Skatteförvaltningen kan också under skatteåret föreslå att du skaffar ett nytt skattekort. Då får du ett brev från oss per post eller i MinSkatt.

 3. De uppgifter som företaget har lämnat visas också i skattedeklarationen följande vår.

 4. Observera att merparten av företag ännu inte lämnar uppgifter om hushållsavdrag för kunden. Kom alltså ihåg att komplettera de uppgifter som saknas i din ansökan om skattekort eller i skattedeklarationen.

Du behöver följande uppgifter för avdraget

När du köper arbetet av ett företag:

Du kan endast få avdrag för arbetets andel men inte exempelvis för utrustning eller resekostnader. Det företag som har utfört arbetet ska därför på fakturan också specificera de kostnader för vilka hushållsavdrag inte kan fås. Om arbetets andel inte har specificerats på fakturan ska du vid behov be det företag som utförde arbetet om en redogörelse.

När du anställer en arbetstagare:

 • arbetstagarens personbeteckning
 • den bruttolön som du betalade till arbetstagaren (inklusive förskottsinnehållning)
 • uppgifterna om lönebikostnaderna.

Spara kvitton på utfört arbete eftersom vi kan be om dem för granskning senare. Läs mer om hur länge kvitton ska förvaras.

Ytterligare information 

Hur mycket kan jag få i avdrag? Beräkna avdragsbeloppet med räknaren

Avdragsbelopp och självrisk 

Villkor för avdraget

För vilket arbete beviljas avdrag? I tabellen ser du de arbeten som vi får mest frågor om

Du delar hushållsavdraget med maken eller makan

Vanliga frågor

Du kan få hushållsavdraget per kalenderår.

Avdraget görs från skatterna för det år under vilket du har betalat företagets faktura eller lönen till arbetstagaren och lönebikostnaderna. Om du exempelvis låter göra renoveringsarbete vid årsskiftet och betalar fakturor under två olika år kan du få hushållsavdrag de båda åren. Observera att också självrisken går för båda åren.

Hushållsavdraget dras i första hand av från skatten på förvärvsinkomst och kapitalinkomst. De flesta andra avdragen görs inte direkt från skatten, utan de dras av från förvärvsinkomsterna innan skatten beräknas. Därför påverkar de inte skatten lika mycket som hushållsavdraget.

Om skatterna inte räcker till för att göra hela hushållsavdraget, kan den del som inte dragits av dock inte överföras till följande år.

Ja, det kan du. Om du har betalat fakturan exempelvis år 2022 kan du inte längre deklarera avdraget på din skattedeklaration eftersom skattedeklarationstiden redan gått ut. Om du vill kan du lämna en begäran om omprövning av din beskattning.

Kontrollera för vilka år du ännu kan lämna en begäran om omprövning

Sidan har senast uppdaterats 10.6.2024