Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hushållsavdragsräknare

Med den här räknaren kan du beräkna hur mycket hushållsavdrag du får för arbeten som betalats 2023 eller 2024. Du kan få avdrag för exempelvis städning, barnpassning eller renovering av bostaden. 

Du får mer hushållsavdrag om du låter utföra hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete eller om du avstår från oljeuppvärmning. Därför frågas det i räknaren efter avdragstyp.

Du kan använda räknaren om du låtit ett företag utföra arbetet. Om du har anställt en arbetstagare kan du inte använda räknaren. 

Så här deklarerar du hushållsavdraget i beskattningen

OBS! Om de skatter du betalar inte räcker till, överför Skatteförvaltningen automatiskt hushållsavdraget till den andra av makarna. Om inte heller de skatter som maken eller makan betalar räcker till kan hushållsavdraget inte beviljas.

Exempel: År 2024 låter Janne utföra en renovering av bastu och badrum där arbetets andel är 10 000 euro. Han byter också oljeuppvärmningen till ett annat uppvärmningssystem. Arbetets andel av bytet av uppvärmningssystem är 5 000 euro. Självrisken för hushållsavdraget är 100 euro.

Avdragsprocent för renoveringskostnaderna är 40 procent och maximibeloppet 2 250 euro.
Avdragsprocenten i fråga om avstående från oljeuppvärmning är 60 procent och maximibeloppet 3 500 euro.

Först räknar vi ut avdraget för renoveringskostnaderna: 10 000 x 40 % = 4 000
Av produkten subtraherar vi självrisken -100 euro, varefter 3 900 euro blir kvar.
Maximibeloppet av avdraget för renoveringskostnader är dock 2 250 euro.

Sedan räknar vi ut avdraget för avstående av oljeuppvärmning: 5 000 x 60 % = 3 000
När 2 250 euro av avdraget har använts för renoveringen är avdraget för avstående från oljeuppvärmningen högst 1 250 euro (3 500 euro – 2 250 euro).
Janne får sammanlagt 3 500 euro (2 250 + 1 250) i hushållsavdrag.

Sidan har senast uppdaterats 23.1.2024