Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förutsättningar för hushållsavdrag

Du får hushållsavdrag när du köper exempelvis dessa arbeten: städning, barnpassning, renoveringar av bostaden och installation av datorer. Hushållsavdrag får du också för arbete på din fritidsbostad. 

Hurdant arbete ger rätt till avdrag?

Du kan få hushållsavdrag för dessa arbeten:

 • renoveringsarbete
 • städning och andra hushållsarbeten
 • vårdarbete och omsorgsarbete.

År 2024 fås hushållsavdrag också för fysioterapi och ergoterapi som ges i hemmet. En förutsättning är att vården ges av en legitimerad fysio- eller ergoterapeut. Dessutom ska företaget ha rätt att producera tjänster och vara infört i förskottsuppbördsregistret. Du kan inte ännu yrka på avdrag för fysio- eller ergoterapi på skattedeklarationen för år 2023 men du kan ange avdraget för skattekortet för år 2024.

Läs mer om för hurdant arbete du kan få hushållsavdrag?

Hushållsavdraget beviljas endast för arbetets andel. Du får inte hushållsavdrag exempelvis för utrustning eller resekostnader. 

Du kan endast få hushållsavdrag när arbetet har utförts av en utomstående. Du kan inte få avdrag om du har utfört arbetet själv eller om den som utför arbetet bor i samma hushåll som du. 

Var ska hushållsarbetet utföras?

Du får göra hushållsavdrag när arbetet utförs

 • i ditt hem
 • i din fritidsbostad
 • i dina föräldrars eller mor-/farföräldrars hem

Bostaden kan vara en ägar- eller hyresbostad.

Obs! Hushållsavdrag beviljas bara för en bostad som är i eget bruk. Hyresvärden beviljas alltså inget hushållsavdrag för renoveringskostnader för en uthyrd bostad. Du får dra av renoveringskostnader från hyresinkomsterna när du renoverar en lägenhet du hyr ut.

Ett dödsbo kan också beviljas hushållsavdrag. Avdraget kan endast fås för det år då den avlidna dog. Bostadsaktiebolag kan inte få hushållsavdrag.

Föräldrar kan inte göra avdrag för arbete som utförts i barnets bostad.

Företaget ska vara förskottsuppbördsregistrerat

När du anställer ett företag för att utföra arbete i ditt hem måste företaget höra till förskottsuppbördsregistret. Om företaget inte hör till förskottsuppbördsregistret kan du inte få hushållsavdrag för det arbete som företaget utfört.

Kontrollera på förhand om företaget är förskottsuppbördsregistrerat. Ingå avtalet med företaget först efter att du vet att företaget hör till förskottsuppbördsregistret.

Du kan kontrollera det via företagssökningen på ytj.fi. I den tjänsten kan du söka uppgifter med företagets namn eller FO-nummer. Företaget ska vara förskottsuppbördsregistrerat vid tidpunkten då du ingår ett avtal med det. Då får du hushållsavdraget. Det gör inget även om företaget senare har avregistrerats.

Du kan också få hushållsavdrag när arbetet har utförts av ett allmännyttigt samfund. I detta fall behöver den som utför arbetet inte höra till förskottsuppbördsregistret.

Om du år 2024 ansöker om hushållsavdrag för fysioterapi eller ergoterapi som getts i hemmet ska du utöver förskottsuppbördsregistreringen också kontrollera att det är fråga om en legitimerad fysio- eller ergoterapeut och att företaget har rätt att erbjuda tjänster.

Så här påverkas avdraget av understöd

Observera att du inte kan få hushållsavdrag om du för samma arbetsprestation får något av följande understöd:

 • stöd för närståendevård
 • stöd för hemvård av barn
 • stöd för privat vård
 • reparationsunderstöd som betalas med medel från staten eller något annat offentligt samfund
 • servicesedel för socialvård och hälsovård, som beviljats av ett välfärdsområde eller Helsingfors stad
 • lönesubvention som betalas till hushåll som fungerar som arbetsgivare
 • ett energiunderstöd som ARA beviljat (ARA, det vill säga Finansierings- och utvecklingscentralen för boende beviljade energiunderstöd åren 2020–2023, läs närmare om avslutade understöd)
 • NMT-centralens understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader.

Om ett välfärdsområde eller Helsingfors stad har gett en servicesedel eller en annan betalningsförbindelse för arbetet, beviljas hushållsavdrag inte ens för den andel du själv betalat. En servicesedel eller betalningsförbindelse utgör hinder för avdrag även om du inte ens använder sedeln. 

Du får endast i undantagsfall hushållsavdrag för kommunala tjänster. Du får inte avdrag om din betalning går till kommunen eller staden. Det har ingen betydelse om den som utför arbetet är ett företag eller exempelvis ett servicehus.

Hushållsavdraget beviljas inte heller för en sådan andel som ett försäkringsbolag har ersatt.

Gör så här om du har ansökt om understöd men ännu inte har fått ett beslut

 1. Vänta på beslutet om understöd.
 2. Om du får understöd och lyfter beloppet kan du inte ansöka om hushållsavdrag.
 3. Om du inte får understöd, se anvisningarna: Så här deklarerar du hushållsavdraget.
Sidan har senast uppdaterats 11.6.2024