Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hushållsavdrag i bostadsaktiebolag

Som ägare av en lägenhet får du göra hushållsavdrag endast för sådana underhålls- och ombyggnadsarbeten i bostaden som bostadsaktiebolagets delägare enligt lag eller bolagsordning ska låta utföra.

Renovering som ett bostadsaktiebolag ansvarar för ger inte rätt till avdrag

Ett bostadsaktiebolag fattar beslut om renoveringar och samlar in pengarna i form av vederlag. Det är fråga om arbete som bolaget ansvarar för. Hushållsavdrag beviljas inte för renoveringar som finansieras i form av vederlag.

Om underhållsansvaret har överförts till delägaren genom en ändring av bolagsordningen ska ändringen anmälas till handelsregistret. Om ansvarsfördelningen inte har anmälts kan delägaren inte få hushållsavdrag.

Bostadsaktiebolag får inte göra hushållsavdrag. Hushållsavdrag beviljas endast fysiska personer (eller dödsbon för den avlidnes dödsår).

Den som äger en lägenhet kan få hushållsavdrag

I egenskap av ägare till en lägenhet kan du få hushållsavdrag för sådana underhålls- och ombyggnadsarbeten som bolaget inte ansvarar för. Sådana arbeten är t.ex. renovering inne i lägenheten, bl.a. målning och tapetsering av innerväggar.

I samband med en renovering som bolaget beslutat om kan du ändå få göra hushållsavdrag för separat beställda extra arbeten som inte betalas i form av bolagsvederlag. Sådana extra arbeten kan vara t.ex. utvidgning av badrum eller extra plattbeläggning som du beställer och betalar i samband med att bostadsaktiebolaget låter utföra ett stambyte.

För att få hushållsavdrag måste du komma överens om de extra arbetena med den som utför dem och betala fakturan direkt till utföraren.

Information om hushållsavdraget

Så här deklarerar du hushållsavdraget

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024