Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Vilka arbeten berättigar till hushållsavdrag?

På sidan har vi samlat de vanliga arbetena som utförs i bostäder eller fritidsbostäder som du kan få hushållsavdrag för. 

Underhålls- och ombyggnadsarbete

Du får hushållsavdrag för exempelvis följande renoveringsarbeten:

  • renovering av kök, badrum eller andra rum
  • renovering av källarlokaler och bastu i egnahemshus
  • el-, rör- och kabelarbeten i egnahemshus
  • målning av uthus
  • montering av säkerhetslås. 

Du får göra hushållsavdrag också för arbete som utförts i din andra bostad eller stadsbostad. Däremot kan du inte få avdrag för renovering av en investeringsbostad och inte heller för nybyggnad eller med den jämförbar kompletterande- och tillbyggnad.

Se tabellen med de vanliga frågorna om underhålls- och ombyggnadsarbete i bostaden.

Hushållsarbete, omsorgsarbete och vårdarbete

Du får hushållsavdrag för exempelvis följande hushållsarbeten:

  • städning
  • matlagning
  • tvättning, strykning och annan klädvård
  • skötsel av gårdsplan och trädgård
  • snöskottning.

Omsorgs- och vårdarbete är exempelvis att tvätta, klä på, mata och att på annat sätt ge vård till barn, äldre personer och handikappade. Hushållsavdraget beviljas för dessa arbeten. 

Hushållsavdrag beviljas inte exempelvis för sådant vård- och omsorgsarbete som leverantörer av hälsovårdstjänster gör momsfritt.

Läs tabellen med de mest frågade hushålls-, omsorgs- och vårdarbetena.

Tabell med de mest frågade arbetena 

I följande tabell har vi samlat sedvanliga arbeten som utförs i bostaden eller fritidsbostaden. 

 
Sedvanligt hushålls-, vård- och omsorgsarbete Berättigar till avdrag
Rengöringsarbete för akvarier och terrarier Nej
Arbete som utförs av s.k. professionell organisatör. En professionell organisatör är en yrkesmässig organisatör som tillsammans med kunden skapar systematiskt och logiskt ordning och reda i utrymmen. En professionell organisatör hjälper kunden att avstå från onödiga saker och att ordna upp resterande viktiga föremål och papper. Ja
Städning av bostad (även städning av den gamla och nya bostaden vid flyttning) Ja
Mögelrengöring av bostad och möbler som utförs i en bostad eller fritidsbostad. Ja
Installations- och anvisningsarbete för digitalboxar, dvd-spelare och tv (även i samband med flyttning) Ja
Fysioterapi eller ergoterapi (vården ges i hemmet av en legitimerad fysio- eller ergoterapeut) Ja för skatteåret 2024
Krattning och övrig renhållning på gårdsområdet Ja
Överklädning av möbler Nej
Avfallstransport Nej
Butiksbesök, bankbesök, apoteksbesök etc. Nej
Butiksbesök, bankbesök eller apoteksbesök som en del av annat och mer omfattande arbete som berättigar till avdrag Ja
Rastning av hundar e.d. som en del av annat och mera omfattande arbete som berättigar till avdrag (även om arbetet inte bokstavligen sker hemma hos den skattskyldige) Ja
Hemsömnskola (en yrkesmänniska kommer hem och ger handledning om familjens sovrytm) Nej
Klädvård hemma (tvättning, strykning, reparation) Ja
Persontransporttjänst Nej
Vattnande av blommor i bostaden och på gårdsområdet Ja
Vård av barn, sjuka, handikappade och åldringar i den skattskyldiges bostad eller fritidsbostad Ja
Privat hemundervisning eller tilläggsundervisning hemma för barn Nej
Hjälp med barnens skolläxor som en del av annat och mer omfattande omsorgs- och vårdarbete som berättigar till avdrag Ja
Tömning av slambrunn Nej
Snöskottnings- och snöplogningsarbete på gårdsområdet Ja
Omsorgs- och vårdarbete som erhållits i form av naturaförmån Nej
Hushållsarbete som erhållits i form av naturaförmån Nej
Musiker, orkester eller annan beställd artist (t.ex. i samband med bröllop eller födelsedag) Nej
Flyttjänster och packning av lösöre, demontering och montering av möbler i samband med flyttning Nej
Hämtningstjänst för varor Nej
Montering av nya möbler Ja
Omsorgsavgifter vid serviceboende och övriga avgifter i samband med serviceboende (avgifter för hyra, vatten, bastu, el, måltidsservice och klädvård) Nej
Servicesedel har beviljats för samma hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete (det saknar betydelse om sedeln använts eller inte) Nej
Hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete som sker i de egna utrymmena för en person som bor i ett servicehus om ingen servicesedel fåtts för samma arbete Ja
Serverings-, kaffebryggnings- och matlagningsarbete i samband med familjefester hemma Ja
Stämning av piano Nej
Fällning av träd eller beskärning av grenar på gårdsområdet Ja
Fällning av träd på gårdsområdet i samband med nybyggnad Nej
Vedhuggning och vedstapling på gårdsområdet Ja
Trädgårdsskötsel, planteringsarbete Ja
Rensning av ogräs Ja
Installationsarbete för driftsättning av en robotgräsklippare på gården till en bostad eller fritidsbostad, eller installation av en robotgräsklippare som utförs på gården Ja
Matlagning Ja
Hemtransport av matvaror och övriga varor Nej
Gräsklippning och häckklippning Ja
Strykning, byktvätt eller annan klädvård hemma Ja
Planeringsarbete som en liten del av annat och mer omfattande arbete som berättigar till avdrag Ja
Installation av persienner Ja
Installations- och anvisningsarbete för dator (även i samband med flyttning) Ja
Installation och uppdatering av dataprogram och viruskontroll av program och filer Ja
Bekämpning av skadedjur i bostaden och på gårdsområdet Ja
Säkerhetstjänster i servicehus Nej
Säkerhets- och bevakningstjänster (t.ex. väktares larmbesök eller kontrollbesök till en tom bostad eller fritidsbostad) Nej
Kostnader för serviceavgifter, apparater, utrustning, varor, transport- och resekostnader och kostnader för resetid som hänför sig till utförande av normalt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete Nej
Reparations-, service- och underhållsarbete på växtvägg inklusive klippning av blad, avlägsnande av gulnade blad, kontroll av att växterna mår bra, dammtorkning och annan putsning. Ja
Underhålls- och ombyggnadsarbete för bostad eller fritidsbostad Berättigar till avdrag
Underhålls och ombyggnadsarbete (t.ex. målning av innerväggar, tapetsering, reparation eller förnyelse av golvytor, renovering av tvättrum eller bastu, installation av köksskåp, installation av centraldammsugare) Ja
Övervakarens arbete i samband med underhålls- eller ombyggnadsarbete Ja
Rengöring av väggar som ska målas Ja
Nybyggnad av bostad eller annan byggnad Nej

Installationen av solpaneler på ett egnahemshus eller en fritidsbostad eller när underhållsansvaret enligt lagen om bostadsaktiebolag ankommer på aktieägaren

Ja
Kompletterande byggande i samband med nybyggnad och separata tilläggs- och ändringsarbeten Nej
Byggande av separata täckta byggnader och konstruktioner på bostadens gårdsområde Nej
Underhåll och ombyggnad av separata täckta byggnader och konstruktioner på bostadens gårdsområde Ja
Nedrivning av byggnad eller separata täckta byggnader och konstruktioner på bostadens gårdsområde, antingen helt eller delvis Nej
Byggande eller rivning av lätta konstruktioner (patio, terrass, lätt tak, brygga) som kompletterar bostaden och gårdsområdet Ja
Inglasning av terrass eller patio som hör till bostaden utan att utrymmet värmeisoleras Ja
Tillbyggnadsarbete för bostad eller annan byggnad Nej
Omvandling av kallt utrymme (vindsutrymme eller källare) till bostadsbruk Nej
Delvis förnyande av bostad så att utrymmet fortfarande är i bostadsbruk (t.ex. borttagande av bärande vägg, ändring av rumsindelning, byggande av bastu) Ja
Yttre renovering av egnahemshus genom målning Ja
Installering och underhåll av antenn för egnahemshus Ja
Förnyelse av väggbeklädnad på egnahemshus och rivningsarbete som hänför sig till detta Ja
Renovering av tom bostad som genast efter renoveringen tas i eget bruk Ja
Renovering av tom bostad som inte tas i eget bruk efter renoveringen (också om dödsbo betalar renoveringen) Nej
Bostadsbesiktningar, mätningar och undersökningar Nej
Bostadsbesiktningar som är en liten del av annat och mer omfattande ombyggnads- eller underhållsarbete som berättigar till avdrag Ja
Monteringsarbete för säkerhetslås Ja
Installationsarbete och underhållsarbete för larm- och säkerhetssystem Ja
Serviceavgifter för larm- och säkerhetssystem Nej
Mätning av värmepannans verkningsgrad och rengöring Ja
Service av oljebrännaren till en värmepanna Ja
Rengöring, mätning, inställning samt service av ventilationskanaler Ja
Sotningsarbete Nej
Underhålls- och ombyggnadsarbete för vattenledningar, avloppssystem, elektricitet och datanät på egnahemshusets eller fritidsbostadens gårdsområde Ja
Plattbeläggnings-, asfalterings- eller annat ytbeläggningsarbete på gårdsområdet Ja
Byggande eller reparation av gårdsstaket Ja
Byggande av borrbrunn eller annan brunn på gårdsområdet Ja
Nyanläggningsarbete för gårdsområdet Nej
Byggnadskostnader för gårdsväg på gårdsområdet Ja
Arbeten utanför gårdsområdet (t.ex. muddring av stranden, byggande av väg eller lednings-, kabel- och rörarbeten) Nej
Rengöring av gårdsbrunn Ja
Installation av el- eller vattenledning i ett gammalt fritidshus Ja
Anslutningsavgifter (till el-, vatten-, avloppsvatten-, fjärrvärme- eller telenätet) i egnahemshus eller fritidsbostad till den del som avgiften är direkt vederlag för underhålls- eller ombyggnadsarbete på gårdsområdet Ja
Anslutningsavgifter i egnahemshus eller fritidsbostad när det beviljats bidrag för reparationen Nej
Byggande av avfallsvattensystem på glesbygden Ja

Förnyelse, förbättring och reparation av uppvärmningssystem, samt installation och nedmontering av det gamla systemet, om inget energiunderstöd beviljats för ändringen av uppvärmningssättet.

Ja

Förnyelse, förbättring och reparation av uppvärmningssystem, samt installation och nedmontering av det gamla systemet, om  energiunderstöd beviljats för ändringen av uppvärmningssättet.

Nej
Installation av sol- eller jordvärmesystem och luftvärmepump i egnahemshus eller fritidsbostad. Ja
Service av luftvärmepump Ja
Monteringsarbeten för laddstation som installeras i ens hem för laddning av elbils batteri Ja
Byggarbete för pelletförråd Ja
Separat installationsarbete för hemmets maskiner och apparater (kylutrustning, spis, spisfläkt, tvättmaskin) Nej
Installationsarbete för hemmets maskiner som en del av annat och mer omfattande ombyggnads- eller underhållsarbete som berättigar till avdrag (t.ex. i samband med köksrenovering) Ja
Installations- och underhållsarbete som gäller data- och kommunikationsteknisk utrustning Ja
Förnyande av brygga, underhålls- och ombyggnadsarbete för brygga, inspektion av bryggans skick och uppdragningsarbete av brygga för en brygga som finns i samband med gården Ja
Byggande av simbassäng, badbalja, badkar eller annan motsvarande bassäng på gårdsområdet Nej
Byggande av kompost Nej
Underhålls- och ombyggnadsarbete som aktieägaren enligt lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen har underhållsansvar för Ja
Underhålls- och ombyggnadsarbete som bostadsaktiebolaget enligt lagen om bostadsaktiebolag, bolagsordningen eller bolagsstämmans beslut har underhållsansvar för Nej
Monteringsarbete för trapphis som installeras i bostadens trappuppgång Ja
Invändigt underhålls- och ombyggnadsarbete för lägenheten eller balkongen Ja
Inglasningsarbete för lägenhetens balkong Ja
Utvändigt underhålls- och ombyggnadsarbete för lägenheten eller balkongen Nej
Underhålls-, bytes- och serieläggningsarbete för lägenhetens lås Nej
Installationsarbete för luftvärmepump eller parabolantenn utanför bostaden eller på balkongen Ja
Lägenhetens konstruktion, isolering och grundsystem (värme-, el-, dataöverförings-, gas-, vatten-, avlopps- och ventilationssystem etc.) Nej
Invändigt underhålls- och ombyggnadsarbete för garage/täckt bilparkering vars besittning sker med egna aktier Ja
Utvändigt underhålls- och ombyggnadsarbete för garage/täckt bilparkering vars besittning sker med egna aktier, när underhållsansvaret enligt bolagsordningen har överförts till aktieägarna Ja
Bygg- eller renoveringsarbete för patio, terrass, lätt tak, brygga, staket eller gårdsplansbeläggning och planteringsarbete för blommor och buskar Ja
Inglasning av terrass eller patio som finns på bostadsaktiebolagets gård utan att utrymmet värmeisoleras Ja
Övervakningsarbete i samband med underhålls- eller ombyggnadsarbete som görs i lägenheten och som berättigar till hushållsavdrag Ja
Underhålls- eller ombyggnadsarbete för bostad eller fritidsbostad till den del som det erhållits bidrag för arbetet från stat, kommun eller annat offentligt samfund Nej
Bidrag som bostadsaktiebolaget fått för underhålls- eller ombyggnadsarbeten som aktieägaren ansvarar för som berättigar till avdrag Ja
Underhålls- och ombyggnadsarbeten som aktieägaren ansvarar för när de betalats till bostadsaktiebolaget som vederlag eller andra prestationer Nej
Andel av underhålls- och ombyggnadsarbete som ersatts av försäkringsbolag Nej
Asbestkartläggning Nej

Information om hushållsavdraget

Så här deklarerar du hushållsavdraget

Sidan har senast uppdaterats 10.6.2024