Hurdan verksamhet är momsfri?

All försäljning av varor och tjänster omfattas i allmänhet av moms om verksamheten är rörelsemässig. I mervärdesskattelagen definieras dock separat vilka varors eller tjänsters försäljning är momsfri.

Momsfria kan vara bland annat:

 • hälso- och sjukvård
 • socialvård
 • allmänbildande utbildning och yrkesutbildning, högskoleutbildning och grundläggande konstutbildning
 • finansiella tjänster och försäkringstjänster
 • vissa honorar
 • upphovsrätter
 • försäljning och uthyrning av fastigheter och aktielägenheter
 • allmänna posttjänster
 • vissa andra varor och tjänster (exempelvis arrangemang av lotterier)

Dessa försäljningar kan man inte fakturera inklusive moms och inte heller går det att dra av momsen för inköp av dessa.

Observera att det även finns sådan momsfri försäljning från vilka momsens andel av kostnaderna kan dras av. Dessa försäljningar kallas för försäljning som omfattas av så kallad nollskattesats. Ett exempel på verksamhet som omfattas av nollskattesats är internationell handel med varor och tjänster. Verksamhet som omfattas av nollskattesats är alltså en annan sak än den momsfria verksamhet som behandlas på denna sida.

I vilka situationer går det att registrera sig även om verksamheten är momsfri?

I vissa fall går det att ansöka om momsskyldighet frivilligt även om verksamheten är momsfri.

Så här anmäler du dig till momsregistret

Om företaget inte är infört i registret över momsskyldiga

Om företaget inte anmäler sig som momsskyldigt

 • kan företaget inte dra av momsen för sina anskaffningar
 • lämnar företaget inte momsdeklarationer och betalar inte moms
 • lägger företaget inte till moms på priset på sålda varor och tjänster.