Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hurdan verksamhet är momsfri?

All försäljning av varor och tjänster är i regel momspliktig om den sker i form av affärsverksamhet. I mervärdesskattelagen definieras dock separat vilka varors eller tjänsters försäljning är momsfri.

Momsfria är bland annat:

  • hälso- och sjukvård
  • socialvård
  • allmänbildande utbildning och yrkesutbildning, högskoleutbildning och grundläggande konstutbildning
  • finansiella tjänster och försäkringstjänster
  • vissa honorar
  • upphovsrätter
  • försäljning och uthyrning av fastigheter och aktielägenheter
  • allmänna posttjänster
  • vissa andra varor och tjänster (exempelvis arrangemang av lotterier).

Man behöver inte registrera sig som momsskyldig för sådan verksamhet, men i vissa fall kan man frivilligt ansöka om registrering i momsregistret (exempelvis vissa honorar och överlåtelser av nyttjanderätt till fastigheter). Om du inte är momsregistrerad kan du inte fakturera försäljningarna inklusive moms eller dra av momsen på inköpen. 

Observera att det även finns sådan momsfri försäljning från vilka momsens andel av kostnaderna kan dras av. Dessa försäljningar kallas för försäljning som omfattas av så kallad nollskattesats. Ett exempel på verksamhet som omfattas av nollskattesats är internationell handel med varor och tjänster. Verksamhet som omfattas av nollskattesats är alltså en annan sak än momsfri verksamhet som behandlas på denna sida. 

Läs mer: För hurdan verksamhet ska man eller kan man registrera sig som momsskyldig

Sidan har senast uppdaterats 27.8.2021