Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Momsbeskattning av bloggande

En bloggare kan få arvoden, dvs. vederlag av företag för bloggskrivandet. Arvodet behöver inte vara pengar, utan det kan också vara varor eller tjänster som företaget ställer till bloggarens förfogande. 

Om du i din blogg skriver om ett företags produkter eller på annat sätt gör företaget synligt mot arvode, handlar det ur beskattningssynvinkel om att du säljer reklam eller en marknadsföringstjänst till företaget. Försäljningen är momspliktig, dvs. du ska betala moms på arvodet. Momsen på reklam och marknadsföring är den så kallade allmänna skattesatsen 24 procent.

Om din omsättning emellertid är högst 15 000 euro under räkenskapsperioden (10 000 euro år 2020 och tidigare) behöver du inte registrera dig som momsskyldig och inte betala moms. Mer information om moms för ett litet företag

Läs också mer om räkenskapsperiod och omsättning

Ska moms betalas på arvode för upphovsrätt?

En blogg är ett verk som författaren har upphovsrätt till. En ersättning för ett konstnärligt eller skriftligt verk kan vara momsfritt om det handlar om en överlåtelse av upphovsrätten. Det gäller emellertid inte till exempel reklam och fotografier. Sådana överlåtelser är momspliktiga. 

Samarbetet mellan bloggaren (så kallat innehållssamarbete) är ofta marknadsföring och därför är arvoden från bloggandet momspliktiga (om du är momsskyldig).

Vanliga frågor

För lön behöver ingen moms betalas. Du behöver alltså inte betala moms om du är anställd i företaget och bloggskrivning är en arbetsuppgift som du får lön för. 

En person som till exempel upprätthåller en skönhetsblogg kan av ett företag få ersättning för att bloggen ger företagets produkt, såsom en fuktighetskräm eller en kosmetologisk behandling synlighet. Företagen kommer överens med bloggaren om att bloggen ska ha en länk till företagets webbplats eller att företaget annars ska nämnas kort. Företaget ger bloggaren en fuktighetskräm eller ett besök hos kosmetologen och denna produkt eller tjänst önskar företaget att ska synas i bloggen. Bloggaren testar produkten, skriver om sina erfarenheter samt fogar egna bilder till bloggen.

Bloggaren får ett i förväg fastställt arvode – en fast summa – för bloggskrivningen. Bloggen publiceras på bloggarens egen webbplats och bloggaren skriver med egen utrustning. Bloggaren har inte avtalat om att upphovsrätten till den avfattade bloggen skulle övergå till företaget. Bloggaren lämnar inte heller ut bilder till företagets förfogande, om inte saken avtalas separat. 

Även om företaget inte försöker påverka innehållet i bloggen utan bloggaren skriver fritt om sina erfarenheter i egen stil, är bloggen marknadsföring och reklam. En bloggare vars omsättning under räkenskapsperioden överstiger 15 000 euro ska betala moms på arvodet. För marknadsförings- och försäljningstjänster ska moms betalas enligt den så kallade allmänna skattesatsen, 24 procent.

Till exempel i Förenta staterna är det vanligt att bloggar har en donationsknapp som läsare kan använda för att donera pengar till underhållet av bloggen. I Finland är det här fortfarande sällsynt.

Den som donerar pengar får ingen valuta för det, dvs. han eller hon köper ingenting av bloggaren. Att donera är frivilligt och läsaren får själv bestämma summan. Verksamhet av det här slaget faller utanför momsbeskattningen och ingen moms ska betalas på donationerna.

Försäljning av webbreklam i anslutning till en blogg är försäljning av en elektronisk tjänst. I vilket land reklamen säljs ska utredas. I praktiken är köparens land det land som en elektronisk tjänst säljs i. Om försäljningslandet är Finland ska moms redovisas på försäljningen till Finland. 

Eftersom du inte får något arvode för att du för bloggen handlar bloggandet inte om försäljning. Du är således inte momspliktig för bloggandet.

Om företaget använder en bild som du har tagit i sin egen verksamhet, är arvodet en bruksavgift för bilden. Försäljningslandet för bruksavgiften ska utredas, liksom även de andra detaljerna som påverkar momsbeskattningen. Momsbeskattningen utreds från fall till fall och vid behov kan du kontakta Skatteförvaltningen.

Sidan har senast uppdaterats 16.2.2021