Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Omvänd momsskyldighet i byggbranschen

I momsbeskattningen är det i allmänhet säljaren som är momsskyldig. Omvänd momsskyldighet i byggbranschen innebär att köparen, inte säljaren, ansvarar för momsen på vissa byggtjänster. Då är det köparen som ska beräkna och betala momsen. Momsen för byggtjänster är 24 procent, dvs. moms ska betalas för tjänsterna enligt den allmänna skattesatsen.

När tillämpas omvänd momsskyldighet?

Köparen betalar momsen alltid när alla följande villkor uppfylls:

 1. Säljaren är ett företag som säljer byggtjänster eller hyr ut arbetskraft för byggtjänster.
 2. Köparen är ett företag som säljer eller hyr byggtjänster på annat sätt än sporadiskt – till exempel regelbundet eller för ett långvarigt byggprojekt.
 3. Tjänsten säljs i Finland.

Omvänd momsskyldighet tillämpas inte om byggtjänsten säljs till en privatperson eller om det är fråga om försäljning av varor, såsom byggmaterial.

Det är alltid på säljarens ansvar att utreda huruvida köparen uppfyller villkoren för omvänd skattskyldighet eller om säljaren själv ansvarar för momsen.

Vilka uppgifter ska finnas på fakturan?

Även om säljaren ska deklarera och betala momsen på försäljningen, ska säljaren av byggtjänsten ge köparen en faktura. På fakturan antecknas priset exklusive moms och ett omnämnande om omvänd skattskyldighet. Köparen kan upprätta fakturan för säljarens räkning om säljaren och köparen kommer överens om saken och säljaren godkänner fakturan. Säljaren ansvarar dock alltid för fakturan och för att den upprättats korrekt.

Kontrollera att fakturan innehåller följande uppgifter:

 • allmänna fakturauppgifter (utan skattesats och skattebelopp)
 • köparens momsnummer – vid inrikeshandel motsvaras det av den finländska köparens FO-nummer
 • ett omnämnande om att köparen är skyldig att deklarera och betala moms (”omvänd skattskyldighet”)
 • grund för köparens skattskyldighet − till exempel hänvisning till 8 c § i mervärdesskattelagen
 • anteckning om ”självfakturering” om köparen upprättar fakturan.

Deklarera uppgifterna på momsdeklarationen

Deklarera uppgifterna om försäljning och köp av byggtjänster till Skatteförvaltningen på momsdeklarationen.

 • Köparen: Deklarera de köpta byggtjänster som du är momsskyldig för på basis av omvänd momsskyldighet. Deklarera det sammanlagda beloppet av inköpen i punkten ”Inköp av byggtjänster och metallskrot” på deklarationen Beräkna skattebeloppet enligt skattesatsen 24 procent och inför det i punkten ”Moms på inköp av byggtjänster och metallskrot”. Om momsen på de köpta tjänsterna är avdragsgill, ange det i punkten ”Moms som ska dras av under skatteperioden”.
 • Säljaren: Även om köparen ansvarar för momsen på basis av omvänd skattskyldighet ska du deklarera det sammanlagda beloppet av de byggtjänster du sålt i punkten ”Försäljning av byggtjänster och metallskrot”.

Läs mer om deklaration och betalning av moms

Omvänd skattskyldighet påverkar inte rätt att avdra moms

 • Köparen: Du kan dra av momsen om du har köpt byggtjänsten för din skattepliktiga affärsverksamhet.
 • Säljaren: Om du har gjort anskaffningar för försäljningen av byggtjänsten, får du dra av momsen på dem på vanligt sätt även om köparen, inte säljaren, ansvarar för momsen på försäljningen.

Läs mer här:

Sidan har senast uppdaterats 11.12.2020