Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Bildkonstnärer: deklaration och betalning av moms

En bildkonstnär som inte bedriver annan momspliktig verksamhet har rätt till en skatteperiod på ett kalenderår i momsbeskattningen. Omsättningens storlek har ingen betydelse.

Om du är införd i registret över momsskyldiga ska du lämna en momsdeklaration även om du inte har haft momspliktiga försäljningar eller inköp under året. För all momspliktig verksamhet lämnas endast en momsdeklaration, även om verksamheten bedrivs på flera orter eller verksamhetsställen.

Momsen kan deklareras och betalas i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Felaktiga deklarationer måste korrigeras

Om en momsdeklaration behöver korrigeras ska du lämna en ersättande deklaration till Skatteförvaltningen.

Läs mer om hur man korrigerar deklarationen

Om verksamheten upphör

Om en bildkonstnär upphör med sin verksamhet mitt under skatteperioden upphör skatteperioden den dag då verksamheten läggs ned. Skatten ska deklareras och betalas senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånaden efter den månad då verksamheten lades ned.

Om ingen deklaration lämnas gör Skatteförvaltningen en uppskattning av uppgifterna för skatteperioden.

Läs mer: När den momspliktiga verksamheten upphör 

Ansökan om valfri skatteperiod

Bildkonstnärer kan också ansöka om en kortare skatteperiod. Längden på skatteperioden är då en månad eller ett kvartal.

Läs mer: Att ansöka om valfri skatteperiod

Sidan har senast uppdaterats 1.10.2020