EU-medlemsländernas moms-nummer

Giltighet
Tills vidare

Aktuellt i EU-handeln – Kroatien blir ett EU-land 1.7.2013

I varu- och tjänstehandeln med Kroatien ska man fr.o.m. ingången av juli följa EU-handelns fakturerings- och deklarationsförfaranden, som förutsätter att köparen har ett giltigt VAT-nummer.

Regeln för hur de kroatiska VAT-numren ska bildas

Förkortningarna: 9 = nummer, S = bokstav, nummer eller annat tecken och L = bokstav.

Land Utseende Antalet tecken  exkl. landskod Obs!
Kroatien HR 99999999999 11 Fr.o.m. 1.7.2013

Kontrollera alltid giltigheten av en ny handelspartners VAT-nummer innan du använder det i faktureringen i EU-handeln. Kom ihåg också att regelbundet kontrollera giltigheten av dina gamla handelspartners VAT-nummer.

Du kan kontrollera giltigheten av enstaka VAT-nummer direkt på internet: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=sv (Europeiska kommissionen)

Förfrågningar om flera VAT-nummer och namnuppgifter kan skickas som Excel-fil per e-post till adressen: eu.vies@vero.fi

Momsnumrens utseende är följande:

De två första bokstäverna utgör landkoden, varefter följer ett varierande antal tecken.
                                                                                                                                      
Förklaringar till förkortningarna:                                                       
9 = en siffra   X = en siffra eller bokstav   L = en bokstav  S = en bokstav, en siffra eller andra tecken

Medlemsland Utseende Antal tecken exkl. landkod  Annan information
Belgien BE 9999999999 10 Från och med 1.4.2005
Bulgarien BG 999999999
eller
BG 9999999999
9

10
Från och med 1.1.2007
Cypern CY 99999999L 9  
Danmark DK 99999999 8  
Estland EE 999999999 9  
Finland FI 99999999 8  
Frankrike FR XX999999999 11  
Grekland IEL 999999999 9  
Irland IE 9S99999L 8  
  eller    
  IE 9999999LL 9 Från och med 1.1.2013
Italien IT 99999999999 11  
Kroatien HR 99999999999 11 Från och med 1.7.2013
Lettland LV 99999999999 11  
Litauen LT 999999999
eller
LT 999999999999
9

12
 
Luxemburg LU 99999999 8  
Malta MT 99999999 8  
Nederländerna NL 999999999B99 12 Det tionde tecknet efter landkoden är alltid bokstaven B.
Polen PL 9999999999 10  
Portugal PT 999999999 9  
Rumänien RO 99
RO 999
RO 9999
RO 99999
RO 999999
RO 9999999
RO 99999999
RO 999999999
eller
RO 9999999999
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Från och med 1.1.2007
Slovakien SK 9999999999 10  
Slovenien SI 99999999 8  
Spanien ES X9999999X 9 Det första och det sista tecknet kan vara antingen en bokstav eller en siffra. Bägge kan inte vara siffror.
Storbritannien GB 999999999
eller
GB 999999999999
eller
GB GD999
eller
GB HA999
9

12

5

5


En filials moms-nummer
Statliga verk

Hälsovårdsmyndigheter
Sverige SE 999999999901 12 Två sista siffror är alltid 01.
Tjeckien CZ 99999999
eller
CZ 999999999
eller
CZ 9999999999
8

9

10
 
Tyskland DE 999999999 9  
Ungern HU 99999999 8  
Österrike AT U99999999 9