Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Servicenummer – privatpersoner

Servicenumren betjänar dig mån–fre kl. 9–16, i juli kl. 9–15.

 • I MinSkatt kan du sköta nästan alla skatteärenden. Se anvisningar för användningen av MinSkatt.
 • Om du ringer vår telefonservice och ditt ärende gäller MinSkatt, logga färdigt in i MinSkatt så att vi kan handleda dig med användningen under samtalets gång.
 • Du kan identifiera dig för telefonservicen på förhand i MinSkatt. Logga in i MinSkatt och välj Kontakt > Gå till identifiering för telefonservicen.

Facts about telephone services in English

Skattekort och förskottsskatt 029 497 001

Skattekort för lön, arvode, pension och förmån. Bekanta dig med anvisningar om skattekort.

Obs! Du kan inte få skattekort utan följande uppgifter:

 • En uppskattning av dina inkomster för slutet av året.
 • Kontrollera hur mycket inkomster du har fått under början av året och hur mycket skatt du har betalat på dem. Vi kan också använda de uppgifter som arbetsgivaren (eller någon annan inkomstbetalare) har anmält till inkomstregistret.
 • Uppdaterade uppgifter om eventuella avdragom du exempelvis har arbetsresekostnader, utgifter för förvärvande av inkomst eller en möjlighet till hushållsavdrag.

Förskottsskatt betalas på inkomster på vilka förskottsinnehållning inte verkställs, exempelvis på hyresinkomster och vinster från överlåtelse av egendom.

Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003

 • Förhandsifylld skattedeklaration
 • Lön- och pensionsinkomster, dividendinkomster, hyresinkomster
 • Hushållsavdrag och övriga avdrag
 • Försäljning av egendom
 • Inkomster från utlandet, arbete utomlands, flytt utomlands (ärendet inleds när du ringer till detta nummer och du kommer att kontaktas av en handläggare som specialiserat sig på internationell beskattning)
 • Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet.

Bekanta dig med ämnet

Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet: 029 497 010

 • Rådgivning i följande ärenden: registrering av en utländsk personkund och att få en personbeteckning
 • Tidsbokning till skattebyrån för att få en personbeteckning
 • Vi gör inte registreringar i telefonservicen

Arvs- och gåvobeskattning 029 497 019

Betalningar, konto- och referensnummer, skatteåterbäringar 029 497 027

 • Betalningsinformation, utredning av fel i betalningar
 • Skatteförvaltningens konto- och referensnummer
 • Skatteåterbäringar

Bekanta dig med ämnet

Bilbeskattning 029 497 151

Vår kundtjänst är öppen måndag–fredag kl. 9–16, i juli kl. 9–15. Vår svenskspråkiga tjänst har en återuppringningstjänst. Vi ringer upp dig tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 10–12.

Fastighetsbeskattning 029 497 021

Om du köpt en fastighet och ärendet gället överlåtelseskatt: 029 497 003 (personkunders inkomstbeskattning, ärendet inleds när du ringer till detta nummer och du kommer att kontaktas av en handläggare som specialiserat sig på överlåtelsebeskattning)

Jordbruks- och skogsbeskattning 029 497 017

Servicenumret är öppet klockan 9–12. Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12–16. Vi ringer dig under följande vardag.

 • Skattedeklaration
 • Förskottsskatter
 • Momsbeskattning av primärproducenter
 • Inkomster från virkesförsäljning
 • Frågor om generationsväxling

Bekanta dig med ämnet

Punktbeskattning 029 497 155

Vår kundtjänst är öppen måndag–fredag kl. 9–16, i juli kl. 9–15. Vår svenskspråkiga tjänst har en återuppringningstjänst. Vi ringer upp dig tisdagar och torsdagar kl. 10–11.

 • Privatpersoners deklarering av punktskatt
 • Import och beställning av punktskattepliktiga produkter från EU:s skatteområde
 • Betalningssvårigheter: 029 497 029 (betalningsarrangemang och indrivning)
 • Alkohol och tobak som resande för med sig 

Skattenummer och anmälningar om byggande 029 497 070

Ärendet inleds när du ringer till detta nummer och du kommer att kontaktas av en handläggare som specialiserat sig på skattenummer och bygganmälningar.

Åländsk beskattning 029 497 094

Överlåtelsebeskattning 029 497 003

Skatt i samband med köp av fastighet, bostadsaktie eller värdepapper (ärendet inleds när du ringer till detta nummer och du kommer att kontaktas av en handläggare som specialiserat sig på överlåtelsebeskattningen.)

Samtalspriser

När du ringer Skatteförvaltningens nummer som börjar med 0294 eller 0295 med mobiltelefonen är priset på samtalet mobilsamtalsavgiften (msa). När du ringer från fasta anslutningar är priset på samtalet lokalnätsavgiften (lna). För samtal från utlandet fastställs priset av den lokala teleoperatören.

Avgifterna bestäms enligt operatörens prislista. Om du använder ett samtalspaket lönar det sig att kontrollera hos operatören om samtal till nummer som börjar med 029 ingår i paketet.

Teleoperatörens avgift börjar löpa genast när linjen öppnas, alltså du betalar också till operatören för kötiden. I stället för att köa länge rekommenderar vi att du hellre ringer på nytt om en stund.

Att ringa från utlandet

Om du ringer från utlandet ska du först välja landsnumret +358 och därefter servicenumret utan den inledande nollan. Till exempel Skattekort: +358 29 497 001.

Inspelning av samtal

Vi spelar in en del av samtalen för att kunna förbättra kvaliteten på vår kundtjänst. Vi sparar inspelningarna i 2 månader varefter de raderas automatiskt.

Du kan identifiera dig till telefonservicen via MinSkatt

Om du vill kan du identifiera dig via MinSkatt för att sköta dina ärenden i Skatteförvaltningens telefonservice. Du kan ringa telefonservicen även i fortsättningen utan att identifiera dig, men när du identifierar dig i förväg visas dina uppgifter för handläggaren genast och telefonservicen går snabbare. Om du sköter ärenden för någon annan kund, till exempel som bokförare på ett företags vägnar, kan du identifiera dig när du ringer. Din fullmakt att agera på ett företags vägnar kontrolleras separat.

I MinSkatt kan du beställa en kod med vilken du identifierar dig i vår telefonservice samtidigt som du köar till servicenumret. Om du lämnar en begäran om uppringning, ska du observera att identifieringen inte längre är i kraft när handläggaren ringer tillbaka eftersom det är fråga om ett nytt telefonsamtal.

Privatpersoner får också möjligheten att via MinSkatt begränsa skötseln av ärenden i telefonservicen. Det innebär att privatpersonen eller hens ombud alltid ska identifiera sig för telefonservicen i MinSkatt när de ringer till Skatteförvaltningen i frågor som gäller kundens beskattning.

Användning av fax

Faxnumren har tagits ur bruk den 1 juni 2023. Använd gärna våra e-tjänster i stället.

Sidan har senast uppdaterats 29.2.2024