Servicenummer – Privatpersoner

Servicenumren betjänar dig mån–fre kl. 9–16.15, i juli kl. 9–15.

 • I MinSkatt kan du sköta nästan alla skatteärenden.
 • Om du ringer vår telefonservice och ditt ärende gäller MinSkatt: Logga färdigt in i MinSkatt så att vi kan handleda dig med användningen under samtalets gång.

Skattekort 029 497 001

Skattekort för lön, arvode, pension och förmån. Obs! Du kan inte få skattekort utan följande uppgifter:

 • en uppskattning av hela årets inkomster
 • uppgifter om inkomster och skatter hittills under det innevarande året
 • information om eventuella avdrag.

Bekanta dig med ämnet

Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003

 • Förhandsifylld skattedeklaration
 • Lön- och pensionsinkomster, dividendinkomster, hyresinkomster
 • Hushållsavdrag och övriga avdrag
 • Försäljning av egendom
 • Inkomster från utlandet, arbete utomlands, flytt utomlands
 • Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet.

Bekanta dig med ämnet

Betalningar, konto- och referensnummer, skatteåterbäringar 029 497 027

 • Betalningsinformation, utredning av fel i betalningar
 • Skatteåterbäringar.

Bekanta dig med ämnet

Fastighetsbeskattning 029 497 021

 • Om du köpt en fastighet och ärendet gället överlåtelseskatt: ring 029 497 003 (Personkunders inkomstbeskattning)

Bekanta dig med ämnet

Blankettbeställningar 029 497 031

Bekanta dig med ämnet

Betalningsarrangemang och indrivning 029 497 029

 • Betalningsarrangemang och betalningssvårigheter
  • Ansök om betalningsarrangemang enklast via MinSkatt
 • Intyg över skatteskulder
  • Du kan beställa intyget i MinSkatt. Du får intyget genast i MinSkatt och kan skriva ut det själv.

Bekanta dig med ämnet

Jordbruks- och skogsbeskattning 029 497 017

 • Skattedeklaration
 • Förskottsskatter
 • Momsbeskattning av primärproducenter
 • Inkomster från virkesförsäljning
 • Frågor om generationsväxling

Bekanta dig med ämnet

Arvs- och gåvobeskattning 029 497 019

 • Överlåtelsevinst eller -förlust vid försäljning av egendom som fåtts som arv eller gåva: ring till numret för Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003

Bekanta dig med ämnet

Skattenummer och anmälningar om byggande 029 497 070

Bekanta dig med ämnet

Anställa en arbetstagare, hushåll som arbetsgivare 029 497 005

Bekanta dig med ämnet

 

Överlåtelsebeskattning 029 497 003

 • Skatt i samband med köp av fastighet, bostadsaktie eller värdepapper

Bekanta dig med ämnet

Förskottsskatter 029 497 001

Förskottsskatter för annat än företagsverksamhet.

Bekanta dig med ämnet

Bilbeskattning 029 497 151

 • Bilförmånen för arbetsgivare: ring 029 497 005 (Arbetsgivare och förskottsuppbörd)
 • Bilförmånen för bilförmånstagare: ring 029 497 003 (Personkunders inkomstbeskattning)
 • Betalningssvårigheter: ring 029 497 029 (Betalningsarrangemang och indrivning)

Bekanta dig med ämnet

Punktbeskattning 029 497 155

 • Privatpersoners deklarering av punktskatt
 • Import och beställning av punktskattepliktiga produkter från EU:s skatteområde
 • Betalningssvårigheter: ring 029 497 029 (Betalningsarrangemang och indrivning)

Bekanta dig med ämnet

Samtalspriser

När du ringer Skatteförvaltningens nummer som börjar med 0294 eller 0295 med mobiltelefonen är priset på samtalet mobilsamtalsavgiften (msa). När du ringer från fasta anslutningar är priset på samtalet lokalnätsavgiften (lna) För samtal från utlandet fastställs priset av den lokala teleoperatören.

Avgifterna bestäms enligt operatörens prislista. Om du använder ett samtalspaket lönar det sig att kontrollera hos operatören om samtal till nummer som börjar med 029 ingår i paketet.

Teleoperatörens avgift börjar löpa genast när linjen öppnas, alltså du betalar också till operatören för kötiden. I stället för att köa länge rekommenderar vi att du hellre ringer på nytt om en stund.

Att ringa från utlandet

Om du ringer från utlandet ska du först välja landsnumret +358 och därefter servicenumret utan den inledande nollan. Till exempel Skattekort: +358 29 497 001.