Servicenummer – Privatpersoner

Servicenumren betjänar dig mån–fre kl. 9–16.15, i juli kl. 9–15.

 • I MinSkatt kan du sköta nästan alla skatteärenden.
 • Om du ringer vår telefonservice och ditt ärende gäller MinSkatt: Logga färdigt in i MinSkatt så att vi kan handleda dig med användningen under samtalets gång.

Skattekort 029 497 001

Skattekort för lön, arvode, pension och förmån. Obs! Du kan inte få skattekort utan följande uppgifter:

 • en uppskattning av hela årets inkomster
 • uppgifter om inkomster och skatter hittills under det innevarande året
 • information om eventuella avdrag.

Bekanta dig med ämnet

Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003

 • Förhandsifylld skattedeklaration
 • Lön- och pensionsinkomster, dividendinkomster, hyresinkomster
 • Hushållsavdrag och övriga avdrag
 • Försäljning av egendom
 • Inkomster från utlandet, arbete utomlands, flytt utomlands
 • Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet.

Bekanta dig med ämnet

Fastighetsbeskattning 029 497 021

 • Om du köpt en fastighet och ärendet gället överlåtelseskatt: ring 029 497 003 (Personkunders inkomstbeskattning)

Bekanta dig med ämnet

 

Blankettbeställningar 029 497 031

Betalningsarrangemang och indrivning 029 497 029

 • Betalningsarrangemang och betalningssvårigheter
 • Ansök om betalningsarrangemang enklast via MinSkatt

Bekanta dig med ämnet

Jordbruks- och skogsbeskattning 029 497 017

 • Skattedeklaration
 • Förskottsskatter
 • Momsbeskattning av primärproducenter
 • Inkomster från virkesförsäljning
 • Frågor om generationsväxling

Bekanta dig med ämnet

Arvs- och gåvobeskattning 029 497 019

 • Överlåtelsevinst eller -förlust vid försäljning av egendom som fåtts som arv eller gåva: ring till numret för Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003

Bekanta dig med ämnet

Skattenummer och anmälningar om byggande 029 497 070

Bekanta dig med ämnet

Anställa en arbetstagare, hushåll som arbetsgivare 029 497 005

Bekanta dig med ämnet

 

Överlåtelsebeskattning 029 497 003

 • Skatt i samband med köp av fastighet, bostadsaktie eller värdepapper

Bekanta dig med ämnet

Förskottsskatter 029 497 001

Förskottsskatter för annat än företagsverksamhet.

Bekanta dig med ämnet

Bilbeskattning 029 497 151

 • Bilförmånen för arbetsgivare: ring 029 497 005 (Arbetsgivare och förskottsuppbörd)
 • Bilförmånen för bilförmånstagare: ring 029 497 003 (Personkunders inkomstbeskattning)
 • Betalningssvårigheter: ring 029 029 497 156 (Betalningsuppskov för bil- och punktskatt)

Bekanta dig med ämnet

Punktbeskattning 029 497 155

 • Privatpersoners deklarering av punktskatt
 • Import och beställning av punktskattepliktiga produkter från EU:s skatteområde
 • Betalningssvårigheter: ring 029 029 497 156 (Betalningsuppskov för bil- och punktskatt)

Bekanta dig med ämnet

Intyg över skatteskulder 029 497 033