Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Kan jag be om en kopia av bouppteckningen från Skatteförvaltningen?

Skatteförvaltningen förvarar bouppteckningshandlingen med bilagor som elektroniska kopior. När bouppteckningen arkiveras elektroniskt förstörs alla pappersdokument.

En bouppteckning är en sekretessbelagd handling. Du kan dock få en kopia av den av grundad anledning. Kopian kan vara avgiftsbelagd. Prislista över utlämnande av handlingar

Så här ber du om en kopia av bouppteckningshandlingen

Du är arvinge eller bouppgivare

Du är representant för en bank, advokatbyrå eller någon annan organisation

Om du inte kan sköta ärenden elektroniskt

Bouppteckningar som upprättats före år 1994

Om en bouppteckning upprättats före år 1994 ska du i första hand be om en kopia från tingsrätten i arvlåtarens senaste hemkommun. Tingsrätternas kontaktuppgifter finns på webbplatsen oikeus.fi

Skatteförvaltningen förvarar permanent bouppteckningar som upprättats år 1994 och senare samt bilagor till dem. Förvaringstiden på Skatteförvaltningen är 30 år för bouppteckningar som har upprättats före 1994.

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2023