Kan jag be om en kopia av bouppteckningen från Skatteförvaltningen?

Skatteförvaltningen förvarar bouppteckningshandlingen med bilagor som elektroniska kopior. När bouppteckningen arkiveras elektroniskt förstörs alla pappersdokument.

Bouppteckningen är en sekretessbelagd handling. Du kan dock få en kopia av en grundad anledning. Kopian kan vara avgiftsbelagd.

Du kan be om en kopia av bouppteckningen i MinSkatt.

Om du representerar exempelvis en bank, advokatbyrå eller rättshjälpsbyrå kan du be om en kopia av bouppteckningen i Skatteförvaltningens e-tjänst.

Alternativt kan du be om en kopia av bouppteckningshandlingen på blankett 3627r.

Sidan har senast uppdaterats 18.9.2020