Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Servicenummer – Aktiebolag och föreningar

Servicenumren betjänar dig mån–fre kl. 9–16.15, i juli kl. 9–15.

 • I MinSkatt kan du sköta nästan alla skatteärenden.
 • Om du ringer vår telefonservice och ditt ärende gäller MinSkatt: Logga färdigt in i MinSkatt så att vi kan handleda dig med användningen under samtalets gång.
 • Om du vill kan du identifiera dig för telefonservicen på förhand i MinSkatt. Logga in i MinSkatt och välj Kontakt > Gå till identifiering för telefonservicen.

Mervärdesbeskattning 029 497 015

 • Momsbeskattning, att deklarera och betala moms
  • Servicenumret är öppet klockan 9–12. Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12–16.15. Vi ringer dig under följande vardag.

Inkomstbeskattning, förskottsskatt och skattedeklaration 029 497 007

 • Servicenumret är öppet klockan 9–12. Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12–16.15. Vi ringer dig under följande vardag.
 • även att inleda verksamhet och ändringar i den
 • Obs! Om ditt ärende gäller beskattningen av en delägare i ett aktiebolag eller beskattningen av dividendinkomster för en privatperson ska du ringa 029 497 003 (Inkomstbeskattningen för privatpersoner)

Att vara arbetsgivare 029 497 005

 • Förskottsinnehållning och arbetsgivarprestationer
 • Naturaförmåner, t.ex. bilförmån

Om ditt ärende gäller anmälan av löneuppgifter till inkomstregistret, kan du be om råd från inkomstregistret.

Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet: 029 497 003 (Personkunders inkomstbeskattning, ärendet inleds när du ringer till detta nummer och du kommer att kontaktas av en handläggare som specialiserat sig på internationell beskattning)

Betalningar, konto- och referensnummer, skatteåterbäringar 029 497 027

 • Betalningsinformation
 • Utredning av fel i betalningar
 • Saldo och transaktioner i MinSkatt

Bilbeskattning 029 497 151

Servicenumret 029 497 151 är öppet klockan 9–12. Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12–16.15. Vi ringer dig under följande vardag.

 • Bilförmånen för arbetsgivare: 029 497 005 (Arbetsgivare och förskottsuppbörd)
 • Bilförmånen för bilförmånstagare: 029 497 003 (Personkunders inkomstbeskattning)
 • Betalningssvårigheter: 029 497 029 (Betalningsarrangemang och indrivning)

Fastighetsbeskattning 029 497 021

Om du köpt en fastighet och ärendet gället överlåtelseskatt: 029 497 003 (Personkunders inkomstbeskattning, ärendet inleds när du ringer till detta nummer och du kommer att kontaktas av en handläggare som specialiserat sig på överlåtelsebeskattning)

Betalningssvårigheter: betalningsarrangemang och indrivning 029 497 029

Så här gör du en begäran om betalningsarrangemang i MinSkatt

Skattenummer och anmälningar om byggande 029 497 070

Ärendet inleds när du ringer till detta nummer och du kommer att kontaktas av en handläggare som specialiserat sig på skattenummer och bygganmälningar.

Överlåtelsebeskattning 029 497 003

Skatt i samband med köp av fastighet, bostadsaktie eller värdepapper (ärendet inleds när du ringer till detta nummer och du kommer att kontaktas av en handläggare som specialiserat sig på överlåtelsebeskattningen.)

Punktbeskattning 029 497 155

 • Punktskattetillstånd
 • Skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt (EMCS)
 • Betalningssvårigheter: 029 497 029 (Betalningsarrangemang och indrivning)

Fullmakter och autentisering

E-tjänsten Suomi.fi (autentisering, befullmäktigande, meddelanden)

 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 029 553 5115 (mån–fre kl. 10−15)
 • organisaatiopalvelut(at)dvv.fi

I frågor som gäller elektronisk kommunikation och fullmakter får du råd från Skatteförvaltningens företagsspecifika servicenummer.

Årsanmälningar 029 497 037

Obs! Servicenumret är öppet klockan 9–12. Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12–16.15. Vi ringer dig senast under följande vardag.

Dividender och andra prestationer:

 • årsanmälan om dividender
 • källskatt på ränteinkomster
 • stipendier och understöd
 • medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor
 • delägarlån
 • lån och räntor
 • virkesköparens årsanmälan
 • pensioner och förmåner (att korrigera en anmälan för 2020).

FATCA-, CRS- och DAC2-årsanmälningar:

 • fatca(a)vero.fi

Samtalspriser

När du ringer Skatteförvaltningens nummer som börjar med 0294 eller 0295 med mobiltelefonen är priset på samtalet mobilsamtalsavgiften (msa). När du ringer från fasta anslutningar är priset på samtalet lokalnätsavgiften (lna). För samtal från utlandet fastställs priset av den lokala teleoperatören.

Avgifterna bestäms enligt operatörens prislista. Om du använder ett samtalspaket lönar det sig att kontrollera hos operatören om samtal till nummer som börjar med 029 ingår i paketet.

Teleoperatörens avgift börjar löpa genast när linjen öppnas, alltså du betalar också till operatören för kötiden. I stället för att köa länge rekommenderar vi att du hellre ringer på nytt om en stund.

Att ringa från utlandet

Om du ringer från utlandet ska du först välja landsnumret +358 och därefter servicenumret utan den inledande nollan. Till exempel Skattekort: +358 29 497 001.

Inspelning av samtal

Vi spelar in en del av samtalen för att kunna förbättra kvaliteten på vår kundtjänst. Vi sparar inspelningarna i 2 månader varefter de raderas automatiskt.

Du kan identifiera dig till telefonservicen via MinSkatt

Om du vill kan du identifiera dig via MinSkatt för att sköta dina ärenden i Skatteförvaltningens telefonservice. Du kan ringa telefonservicen även i fortsättningen utan att identifiera dig, men när du identifierar dig i förväg visas dina uppgifter för handläggaren genast och telefonservicen går snabbare. Om du sköter ärenden för någon annan kund, till exempel som bokförare på ett företags vägnar, kan du identifiera dig när du ringer. Din fullmakt att agera på ett företags vägnar kontrolleras separat.

I MinSkatt kan du beställa en kod med vilken du identifierar dig i vår telefonservice samtidigt som du köar till servicenumret. Om du lämnar en begäran om uppringning, ska du observera att identifieringen inte längre är i kraft när handläggaren ringer tillbaka eftersom det är fråga om ett nytt telefonsamtal.

Privatpersoner får också möjligheten att via MinSkatt begränsa skötseln av ärenden i telefonservicen. Det innebär att privatpersonen eller hens ombud alltid ska identifiera sig för telefonservicen i MinSkatt när de ringer till Skatteförvaltningen i frågor som gäller kundens beskattning.

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023