2 Skattedeklaration för jordbruk (3002r)

Du kan lämna skattedeklarationen för jordbruk på nätet eller på pappersblankett 2. Jordbruksföretagare och dödsbon som bedriver jordbruk ska använda skattedeklarationsblankett 2.

Observera att jordbrukssammanslutningar ska deklarera på den nya blanketten 2Y.

Deklarera i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt.

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

filöverföring (ilmoitin.fi)

Om du lämnar uppgifterna på pappersblankett ska du returnera bilageblanketterna tillsammans med skattedeklarationen. Returadressen finns på första sidan av blanketten.