2 Skattedeklaration för jordbruk (3002r)

Förhandsifylld skattedeklaration för jordbruk skickas till alla de jordbruksidkare och jordbrukssammanslutningar, som är är skyldiga att göra anteckningar om sin verksamhet.

Om du har en förhandsifylld blankett 2 till förfogandet, returnera webblanketterna med den eller transportera den förhandsifyllda blankettens färdigt ifyllda uppgifter till en tom blankett. I blanketten har man tryckt den sista returneringsdagen och returneringsadressen.

Blanketten lämnas in till adressen som har antecknats i den förhandsifyllda skattedeklarationen och om adressen saknas, i vilken skattebyrå som helst.

Fyll i vid behov även andra blanketter.

Använd e-tjänster

Logga in med din nätbankskod, ditt elektroniska personkort (EID-kort) eller din Katso-kod.

Du kan spara anmälan som halvfärdig och fortsätta med att fylla i den senare. En anmälan som du har sparat finns i tjänsten Mina e-tjänster.

Nyckelord: