2 Skattedeklaration för jordbruk (3002r)

Du kan lämna skattedeklarationen för jordbruk på nätet eller på pappersblankett 2. Jordbruksföretagare och dödsbon som bedriver jordbruk ska använda skattedeklarationsblankett 2.

Observera att jordbrukssammanslutningar ska deklarera på den nya blanketten 2Y.

Deklarera i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt.

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

filöverföring (ilmoitin.fi)

Om du lämnar uppgifterna på pappersblankett ska du returnera bilageblanketterna tillsammans med skattedeklarationen. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Om du begär omprövning för tidigare skatteår, ska du bifoga de blanketter som gäller skatteåren i fråga. I slutet av sidan hittar du blanketterna för år 2020, 2019 och 2016. Från och med skatteåret 2017 förkortades tidsfristen för omprövningsbegäranden från fem till tre år.